Sống Lời Cha

 CHA NHẬT IV MA VỌNG - Năm A - Ngy 19/12/10

BI ĐỌC I: Is 7, 10-14
"Ny trinh nữ sẽ thụ thai".

Bi trch sch Tin tri Isaia.
Ngy ấy, Cha phn bảo vua Achaz rằng: "Hy xin Thin Cha, Cha ngươi, một dấu ở dưới lng đất hay ở trn trời cao!"
Nhưng vua Achaz thưa: "Ti sẽ khng xin, v ti khng dm thử thch Cha". V Isaia ni: "Vậy hy nghe đy, hỡi nh Đavt, lm phiền lng người ta chưa đủ ư, m cn muốn lm phiền lng Thin Cha nữa? V thế, chnh Cha sẽ cho cc ngươi một dấu: ny đy một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, v tn con trẻ sẽ gọi l Emmanuel, nghĩa l Thin Cha ở cng chng ta".

Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Cha ngự qua, chnh Ngi l Hong Đế hiển vinh.

1. Cha l chủ tri đất v mọi vật lm sung mn n, chủ địa cầu v mun loi cư tr ở trong. V chnh Ngi xy dựng n trn biển cả, v Ngi giữ vững n trn chỗ nước nguồn.
2. Ai kh tro ln cao sơn của Cha, ai được đứng trong nơi thnh của Ngi? Người tay v tội v lng thanh khiết, người khng để lng xu hướng bả ph hoa.
3. Người đ sẽ được Cha chc phc cho, v được Thin Cha l Đấng cứu độ ban n thưởng. Đ l dng di người tm kiếm Cha, người tm long nhan Thin Cha nh Giacp.

BI ĐỌC II: Rm 1, 1-7
"Đức Gisu, thuộc dng di vua Đavt, l Con Thin Cha".

Bi trch thơ Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.
Phaol, ti tớ Cha Gisu Kit, đ được ku gọi lm Tng đồ v đ được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thin Cha. Tin mừng ấy Thin Cha đ hứa trước bằng lời cc tin tri trong Kinh Thnh về Con của Người; Người đ sinh ra theo huyết nhục bởi dng di Đavt, đ được tiền định l Con Thin Cha quyền năng theo Thnh Thần, đ sống lại từ ci chết. Đ chnh l Đức Gisu Kit, Cha chng ta, nhờ Người, chng ti đ nhận n sủng v chức vụ tng đồ, để nhn danh Người, chng ti quy phục mọi dn tộc về Đức Tin, trong đ c cả anh em l những người m Cha Gisu đ ku gọi. Ti chc tất cả mọi người trong thnh Rma được Thin Cha yu mến v ku gọi nn thnh, được n sủng v bnh an của Thin Cha l Cha chng ta, v của Đức Gisu Kit l Cha chng ta.

Đ l Lời Cha.

ALLELUIA: Mt 1, 21
Alleluia, Alleluia! - Ny đy trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, v người ta sẽ gọi tn Người l Emmanuel, nghĩa l Thin Cha-ở-cng-chng ta. - Alleluia.

PHC M: Mt 1, 18-24
"Cha Gisu sinh ra bởi Đức Maria, đnh hn với Thnh Giuse con vua Đavt".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.
Cha Kit ging sinh trong hon cảnh sau đy: Mẹ Người l Maria đnh hn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đ thụ thai bởi php Cha Thnh Thần. Giuse, bạn của b, l người cng chnh, khng muốn tố co b, định tm la bỏ b cch kn đo. Nhưng đang khi định tm như vậy th thin thần Cha hiện đến cng ng trong giấc mơ v bảo: "Hỡi Giuse, con vua Đavt, đừng ngại nhận Maria về nh lm bạn mnh, v Maria mang thai l bởi php Cha Thnh Thần: b sẽ hạ sinh một con trai m ng sẽ đặt tn l Gisu: v chnh Người sẽ cứu dn mnh khỏi tội". Tất cả sự kiện ny đ được thực hiện để lm trọn lời Cha dng miệng Tin tri phn xưa rằng: "Ny đy một trinh nữ sẽ mang thai v hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tn con trẻ l Emmanuel, nghĩa l Thin-Cha-ở-cng-chng-ta". Khi tỉnh dậy, Giuse đ thực hiện như lời thin thần Cha truyền: ng tiếp nhận bạn mnh, nhưng khng ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lng, th Giuse đặt tn con trẻ l Gisu.

Đ l Lời Cha.