Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B - Ngày 29/4/12

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 8-12
"Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đă nói: "Thưa chư vị Thủ lănh toàn dân và Kỳ lăo, xin hăy nghe, nhân v́ hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đă làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đă được chữa khỏi, xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng:
Chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nagiarét, Chúa chúng ta, Người mà chư vị đă đóng đinh, và Thiên Chúa đă cho từ cơi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính Người là viên đá đă bị chư vị là thợ xây loại ra, đă trở thành viên Đá Góc tường; và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng, không một Danh nào khác ở dưới gầm trời đă được ban tặng cho loài người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu độ".

Đó là Lời Chúa .

ĐÁP CA : Tv 117, 1 và 8-9. 21-23. 26 và 28cd và 29
Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đă biến nên tảng đá góc tường.

1. Hăy cảm tạ Chúa, v́ Chúa hảo tâm, v́ đức từ bi của Người muôn thuở. T́m đến nương tựa Chúa, th́ tốt hơn nương tựa ở loài người. T́m đến nương tựa Chúa, th́ tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.
2. Con cảm tạ Chúa v́ Chúa đă nghe con, và đă trở nên Đấng cứu độ con. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đă biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đă do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.
3. Phúc đức cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa của con và con cảm tạ Chúa, lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài. Hăy cảm tạ Chúa, v́ Chúa hảo tâm, v́ đức từ bi của Ngài muôn thuở.

BÀI ĐỌC II: 1 Jn 3, 1-2
"Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy".

Bài rích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, các con hăy coi: t́nh yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. V́ đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, v́ thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, c̣n chúng ta sẽ ra sao th́ vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, th́ chúng ta sẽ giống như Người, v́ Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA : Jn 10, 14
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM : Jn 10, 11-18
"Mục tử tốt lành thí mạng sống v́ chiên".

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống v́ chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, v́ là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết ǵ đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống v́ đàn chiên. Ta c̣n những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. V́ lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đă nhận nơi Cha Ta".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

KHÔNG CỦA RIÊNG AI
27-04-2012 3:52 pm

Surah Luqman đă viết rằng nếu đuợc chọn giữa tiên tri và khôn ngoan, ông ta sẽ không ngần ngại chọn khôn ngoan v́ ông không thể chịu đựng đuợc gánh nặng khôn cùng của sự tiên tri.

Nhưng lắm khi gánh nặng khôn cùng kia lại đuợc Thiên Chúa trao ban cho những người rất đỗi b́nh thường. Như người chăn chiên Amos chỉ biết “hái sung” v́ “không phải tiên tri cũng không phải con tiên tri và không thể nói tiên tri.”

Đă hơn 40 năm qua nhưng lời kêu gọi của Công Đồng Vaticanô II vẫn c̣n văng vẳng bên tai: Giáo Hội bao gồm mọi thành phần dân Chúa và mỗi tín hữu phải ư thức vai tṛ quan yếu của ḿnh để từ đó chân thành và tích cực cộng tác vào công tŕnh cứu chuộc của Thiên Chúa.

Vấn đề là liệu chúng ta nh́n thấy sự “thánh thiện và tinh tuyền” và xét đoán nhau như Thiên Chúa nh́n và xét đoán mỗi từng người chúng ta. Nếu Thiên Chúa đă dẫn người chăn chiên chỉ biết hái sung kia đi nói tiên tri th́ tại sao Người lại không chọn những người -như bạn và tôi- “làm thừa tự?”

Sẽ phản bội tinh thần Phúc Âm nếu những người “đuợc ghi dấu Thánh Thần” lại không dự phần vào sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi! Sẽ ngược lại tinh thần Vaticanô II nếu chúng ta không dùng sự “khôn ngoan thượng trí ” Thiên Chúa ban cho để “đuợc biết mầu nhiệm ư định Người ” là công tŕnh cứu chuộc đ̣i buộc một sự hợp tác chân thành tuyệt đối của mọi thành phần dân Chúa.

Và có can đảm nh́n thấy sự tốt đẹp thánh thiện trong nhau như Antoine de St Exupery đă nh́n vào sa mạc và vững tin rằng “đâu đó dưới lớp cát khô cằn nóng cháy kia vẫn có một gịng nước mát trong tuôn chảy.”

Khi sai các môn đệ đi từng đôi và loan báo Tin Mừng từng cặp, Thiên Chúa đă khẳng định rằng ngôn sứ không phải là việc của bất cứ riêng ai. V́ thế, hăy đừng sống công thần. Và cũng hăy đừng buồn mặc cảm. Nhưng hăy sánh vai sánh bước từng cặp từng đôi. Với mọi dân tộc cho đến tận cùng thế giới…

Lm Nguyễn Khoa Toàn