Sống Lời Chúa
"Chiên Lạc Bạc Mất"
với tiếng hát Quỳnh-Anh
 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B - Ngày 3/5/09 -

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 8-12
"Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác".
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đă nói: "Thưa chư vị Thủ lănh toàn dân và Kỳ lăo, xin hăy nghe, nhân v́ hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đă làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đă được chữa khỏi, xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nagiarét, Chúa chúng ta, Người mà chư vị đă đóng đinh, và Thiên Chúa đă cho từ cơi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính Người là viên đá đă bị chư vị là thợ xây loại ra, đă trở thành viên Đá Góc tường; và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng, không một Danh nào khác ở dưới gầm trời đă được ban tặng cho loài người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu độ".

Đó là Lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 117, 1 và 8-9. 21-23. 26 và 28cd và 29

Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ,
đă biến nên tảng đá góc tường.

1. Hăy cảm tạ Chúa, v́ Chúa hảo tâm, v́ đức từ bi của Người muôn thuở. T́m đến nương tựa Chúa, th́ tốt hơn nương tựa ở loài người. T́m đến nương tựa Chúa, th́ tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.
2. Con cảm tạ Chúa v́ Chúa đă nghe con, và đă trở nên Đấng cứu độ con. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đă biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đă do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.
3. Phúc đức cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa của con và con cảm tạ Chúa, lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài. Hăy cảm tạ Chúa, v́ Chúa hảo tâm, v́ đức từ bi của Ngài muôn thuở.

BÀI ĐỌC II: 1 Jn 3, 1-2
"Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy".

Bài rích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, các con hăy coi: t́nh yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. V́ đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, v́ thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, c̣n chúng ta sẽ ra sao th́ vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, th́ chúng ta sẽ giống như Người, v́ Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Đó là Lời Chúa.


ALLELUIA: Jn 10, 14
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 10, 11-18
"Mục tử tốt lành thí mạng sống v́ chiên".

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống v́ chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, v́ là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết ǵ đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống v́ đàn chiên. Ta c̣n những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. V́ lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đă nhận nơi Cha Ta".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm
 

Chúa nhật IV Phục sinh. Ga 10, 11-18

“Ta là Mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta” (Ga 10,14)

“Ta là Mục Tử tốt lành”: Chúa Giêsu muốn nói Người đảm nhận trọn vẹn trách nhiệm về đàn chiên Thiên Chúa, và Người có một quyền hoàn toàn và độc hữu trên đàn chiên như Giavê trên Israel. Chúa Giêsu là chủ chiên, khác với kẻ chăn thuê “không có chiên thuộc về ḿnh”. Chiên thuộc riêng về Chúa Giêsu, chúng là sở hữu của Người.

Người Kitô hữu thuộc về đàn chiên của Chúa Kitô; ta có ư thức sự hướng dẫn của Chủ chiên Chúa Kitô không? Ta có ư thức sự hiện diện của Chúa Kitô nơi cha xứ,n ơi vị lănh đạo tinh thần của chúng ta không? Ta có sẵn sàng cộng tác giúp đỡ các vị ấy không?

Là người Kitô hữu, ta đều có trách nhiệm đối với những người chung quanh, và qua đó trong mức độ trách nhiệm của chúng ta. Vậy chúng ta phải nh́n thấy những vấn đề, những đau khổ của người anh em, để chúng ta yêu thương và sẵn sàng hy sinh, thí mạng sống cho người anh em. Cuộc sống hiến thân là một hạnh phúc đích thật noi gương Chúa Giêsu đă chết để cứu chuộc loài người.
______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================