Sống Lời Chúa
"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền". (Mc 1, 21-28)

Chúa Nhật 4 Quanh Năm B -Ngày 29-01-2012

BÀI ĐỌC I: Đnl 18, 15-20
"Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: "Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đă xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đă nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, th́ sẽ chết".

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9.
Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng ḷng (c. 8).

Xướng: 1) Hăy tới, chúng ta hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hăy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hăy xướng ca để hoan hô Người. - Đáp.

2) Hăy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hăy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. V́ chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. - Đáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Đừng cứng ḷng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đă thử thách Ta, họ đă thử Ta mặc dầu đă thấy công cuộc của Ta". - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 7, 32-35
"Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ th́ lo lắng việc Chúa, và t́m cách làm đẹp ḷng Chúa. Nhưng người đă có vợ th́ lo lắng việc đời này, và t́m cách làm đẹp ḷng vợ ḿnh, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh th́ lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. C̣n người phụ nữ đă có chồng th́ lo lắng việc đời này, và t́m cách làm đẹp ḷng chồng ḿnh. Tôi nói thế v́ ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đă làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28
"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Đến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lư của Người, v́ Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện ǵ giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hăy im đi và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái ǵ vậy? Đấy là một giáo lư mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Đó là lời Chúa.


Suy Niệm:

Chúa nhật IV quanh năm B- Mc 1,21-28

“V́ Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền” (Mc 1,22)

Trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu, giảng dạy là một khía cạnh chính yếu trong hoạt động của Người: “Người giảng dạy trong các hội đường (Mt 4,23); trong các đền thờ (Mt 21,23); vào các dịp lễ (Ga 8,20); và giảng dạy mỗi ngày ở mọi nơi.

H́nh thức Người dùng để giảng dạy không khác những h́nh thức được các tiến sĩ Israel sử dụng. nhưng Người khác họ về nhiều phương diện. Đôi khi Người nói năng cư xử như một ngôn sứ. Hoặc nữa, Người tự xem ḿnh như Người có thẩm quyền giải thích lề luật, mà chính Người sẽ kiện toàn (Mt 5,17). Vậy, Người giảng dạy với một quyền bính phi thường (Mt 13,54), khác với các luật sĩ.

Hơn nữa, giáo thuyết Chúa Giêsu tŕnh bày một đặc tính mới mẻ, khiến người nghe phải ngạc nhiên (Mt 1,27). Người muốn bày tỏ cho mọi người biết sứ điệp đích thực của Thiên Chúa, và dẫn dắt họ đến chỗ tiếp nhận sứ điệp đó. Giáo thuyết của Người không thuộc về Người, nhưng thuộc về Đấng đă sai người (Ga 7,16). Người chỉ nói những điều Chúa Cha dạy bảo Người (Ga 8,28). Như vậy tiếp nhận Giáo lư Người tức là vâng theo chính Thiên Chúa vậy.
______
Đamien (http//gpnt.net)