Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM - NĂM B Số 1237 - Ngày 01.02.09

BÀI ĐỌC I: Dnl 18, 15-2
"Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người".

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Môsê nói với dân chúng rằng: "Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đă xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng:

Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đă nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, th́ sẽ chết".

Đó là Lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9.

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng ḷng.
1. Hăy tới, chúng ta hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hăy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hăy xướng ca để hoan hô Người.
2. Hăy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hăy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. V́ chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.
3. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Đừng cứng ḷng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đă thử thách Ta, họ đă thử Ta mặc dầu đă thấy công cuộc của Ta".

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 7, 32-35
"Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, tôi ước mong anh chị em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ th́ lo lắng việc Chúa, và t́m cách làm đẹp ḷng Chúa. Nhưng người đă có vợ th́ lo lắng việc đời này, và t́m cách làm đẹp ḷng vợ ḿnh, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh th́ lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. C̣n người phụ nữ đă có chồng th́ lo lắng việc đời này, và t́m cách làm đẹp ḷng chồng ḿnh. Tôi nói thế v́ ích lợi cho anh chị em, chứ không phải để gài bẫy anh chị em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh chị em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 1, 14 và 12
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đă làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28
"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Đến thành Capharnaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lư của Người, v́ Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nagiarét, có chuyện ǵ giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hăy im đi và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái ǵ vậy? Đấy là một giáo lư mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Đó là Lời Chúa.
======================

Suy Niệm

Chúa nhật IV quanh năm B- Mc 1,21-28

“V́ Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền” (Mc 1,22)

Trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu, giảng dạy là một khía cạnh chính yếu trong hoạt động của Người: “Người giảng dạy trong các hội đường (Mt 4,23); trong các đền thờ (Mt 21,23); vào các dịp lễ (Ga 8,20); và giảng dạy mỗi ngày ở mọi nơi.

H́nh thức Người dùng để giảng dạy không khác những h́nh thức được các tiến sĩ Israel sử dụng. nhưng Người khác họ về nhiều phương diện. Đôi khi Người nói năng cư xử như một ngôn sứ. Hoặc nữa, Người tự xem ḿnh như Người có thẩm quyền giải thích lề luật, mà chính Người sẽ kiện toàn (Mt 5,17). Vậy, Người giảng dạy với một quyền bính phi thường (Mt 13,54), khác với các luật sĩ.

Hơn nữa, giáo thuyết Chúa Giêsu tŕnh bày một đặc tính mới mẻ, khiến người nghe phải ngạc nhiên (Mt 1,27). Người muốn bày tỏ cho mọi người biết sứ điệp đích thực của Thiên Chúa, và dẫn dắt họ đến chỗ tiếp nhận sứ điệp đó. Giáo thuyết của Người không thuộc về Người, nhưng thuộc về Đấng đă sai người (Ga 7,16). Người chỉ nói những điều Chúa Cha dạy bảo Người (Ga 8,28). Như vậy tiếp nhận Giáo lư Người tức là vâng theo chính Thiên Chúa vậy.
______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)

======================================

Ư LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

Bát phúc vẽ lại ḷng khoan dung của Chúa Giêsu Kitô Đấng muốn chia sẻ vinh quang của Người cho kẻ tin: là hưởng kiến Chúa Cha tận mắt. V́ thế, ṭan bộ cuộc sống trần thế của Đức Kitô, cả lời nói, việc làm, sự thinh lặng và khổ đau đều là mặc khải về Chúa Cha để cho ta thấy trước Người bằng ḷng tin. Đó là chủ điểm phụng vụ Lời Chúa tuần 4 Thường nịên nầy.

     Để được phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin,ta hăy vui mừng cử hành Thánh lễ hôm nay.

TN 4-B CHÚA NHẬT

Chúa chúng ta đă làm người để có thể thực hiện ư của Cha Người là bày tỏ t́nh yêu của Thiên Chúa đối với ta. (Ref CCC 516).

Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đă thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi (Mt 4, 16). Phung vụ hôm nay bày tỏ t́nh yêu giải thoát tối tăm của Thiên Chúa và mời gọi ta mừng vui

          Chúa Giêsu tiêu diệt qủy ma để cứu ta. 21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, v́ Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can ǵ đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: Câm đi, hăy xuất khỏi người này! 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là ǵ? Giáo lư th́ mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê
(Mk 1:  21-28).  

          Ngôn sứ truyền đạt lời Thiên Chúa cho ta. 17 Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với tôi: Chúng nói phải.18 Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những ǵ Ta truyền cho người ấy.19 Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, th́ chính Ta sẽ hạch tội nó (Dt 18, 15-20).

           Lắng nghe lời Đức Chúa là phương cách hoàn thịên ‘6 Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục, quỳ trước tôn nhan CHÚA là Đấng dựng nên ta. 7 Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, c̣n ta là dân Người lănh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Đ. Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa!. Người phán các ngươi chơ cứng ḷng. (Tv 94, 1-2. 6-9. Đ, 7a.8a).

         Người không bị rang buộc gia đ́nh dễ bề phụng sự Thiên Chúa. 32 Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều ǵ. Đàn ông không có vợ th́ chuyên lo việc Chúa: họ t́m cách làm đẹp ḷng Người. 35 Tôi nói thế là để mong t́m ích lợi cho anh chị em, tôi không có ư gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. (1 Cr 7, 32-35)

        Lạy Chúa xin toả anh tôn nhan rang ngời trên tôi tớ Ngài đây và lấy t́nh thương mà cứu độ; để cảm nhận được ḷng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hăy chiêm ngắm Chúa Giêsu mở đương hạnh phúc thật cho ta làm sao.

LM. Martin Trần Văn Đoàn

==============================

 GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

The Beatitudes portray the charity of Jesus Christ who wants to share his glory with his believers:that is to see the Father face to face. Therefore Christ’s whole earthly life, his words and deeds, silences and sufferings is revelation of the Father to give foretaste by faith.  This is the liturgical main focus of the 4 th week of Ordinary time.

   In order to be nourished by the liturgy and Eucharist, let us joyfully enter today’s liturgical celebration.

 4 OT -B  SUNDAY

Our Lord became man, in order to do his father’s will, to manifest God’s love among us) (Ref ccc 516).

The people who sat in darkness have seen a great light, and for those who sat in the region and shadow of death, light has dawned (Mt 4: 16). Today’s liturgy shows us the darkness-liberating love of the Trinitarian God and invites us to enjoy in.

        Jesus the Lord saves us destroying devils. 21  Then they came to Capernaum, and on the sabbath he entered the synagogue and taught. 2 The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. 23  In their synagogue was a man with an unclean spirit; 24  he cried out, What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are--the Holy One of God! 25 Jesus rebuked him and said, Quiet! Come out of him! 26 The unclean spirit convulsed him and with a loud cry came out of him. 27 All were amazed and asked one another, What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits and they obey him. 28 His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. (Mk 1: 21-28).  

        The prophets proclaim God’s word. 17 And the LORD said to me, 'This was well said. 18 I will raise up for them a prophet like you from among their kinsmen, and will put my words into his mouth; he shall tell them all that I command him. 19 If any man will not listen to my words which he speaks in my name, I myself will make him answer for it. (Heb 18: 15-20).

         To listen to the Lord God is a way of perfection. 6 Enter, let us bow down in worship; let us kneel before the Lord who made us. 7 For this is our God, whose people we are, God's well-tended flock. Oh, that today you would hear his voice. R. If today you hear his voice, harden not your hearts. (Ps 95: 1-2, 6-9. R. 7a.8a)

         An unmarried person is easy to serve the Lord. 32 I should like you to be free of anxieties. An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please the Lord. 35 I am telling you this for your own benefit, not to impose a restraint upon you, but for the sake of propriety and adherence to the Lord without distraction. (1 Cr 7, 32-35)

             Let your light shine on your servant and save me by your love; to experience how God loves us, let us meditate how Jesus the Lord saves us destroying devils.

Priest Doan Van Tran