Sống Lời Cha
Cha phn: "Ta l sự sống lại v l sự sống; ai tin Ta, sẽ khng chết đời đời".
Jn 11, 25a v 26

CHA NHẬT 5 MA CHAY - Năm A - Ngy 06/04/2014

BI ĐỌC I: Ed 37, 12-1
"Ta sẽ cho cc ngươi thần tr của Ta, v cc ngươi sẽ được sống".

Bi trch sch Tin tri dkiel.
Đy Cha l Thin Cha phn: "Hỡi dn Ta, ny Ta sẽ mở cửa mồ cc ngươi, Ta sẽ ko cc ngươi ra khỏi mồ v dẫn dắt cc ngươi vo đất Israel. Hỡi dn Ta, cc ngươi sẽ biết Ta l Cha, lc Ta mở cửa mồ cc ngươi, v ko cc ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho cc ngươi thần tr của Ta, v cc ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho cc ngươi an cư trn đất cc ngươi, v cc ngươi biết rằng: Ta l Cha, chnh Ta đ phn v đ thi hnh".

Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Bởi v Cha rộng lượng từ bi, v Cha rất giu ơn cứu độ.

1. Từ vực su, lạy Cha, con ku ln Cha. Lạy Cha, xin nghe tiếng con cầu; dm xin Cha hy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van ni của con.
2. Nếu Cha con nhớ hoi sự lỗi, lạy Cha, no ai chịu nổi được ư? Nhưng Cha thường rộng lượng thứ tha, để cho thin hạ tn thờ knh yu.
3. Con hy vọng rất nhiều vo Cha, linh hồn con trng cậy ở lời Người. Linh hồn con mong đợi Cha con, hơn người lnh gc mong trời rạng đng.
4. Hơn người lnh gc mong hừng đng dậy. Israel đang mong đợi Cha con: Bởi v Cha rộng lượng từ bi, v Cha rất giu ơn cứu độ. V chnh Người sẽ giải thot Israel cho khỏi mọi điều gian c.

BI ĐỌC II: Rm 8, 8-11
"Thnh Thần của Đấng lm cho Đức Gisu Kit từ ci chết sống lại ở trong anh chị em".

Bi trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.
Anh chị em thn mến, những kẻ sống theo xc thịt, th khng thể đẹp lng Cha. Cn anh chị em, anh chị em khng sống theo xc thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thnh Thần Cha ở trong anh chị em. Nếu ai khng c Thnh Thần của Đức Kit, th kẻ ấy khng thuộc về Người. Nhưng nếu Đức Kit ở trong anh chị em, cho d thn xc đ chết v tội, nhưng tinh thần vẫn sống v đức cng chnh. V nếu Thnh Thần của Đấng đ lm cho Đức Gisu Kit từ ci chết sống lại ở trong anh chị em, th Đấng đ lm cho Đức Gisu Kit từ ci chết sống lại cũng cho xc phm hay chết của anh chị em được sống, nhờ Thnh Thần Người ngự trong anh chị em.

Đ l Lời Cha.

CU XƯỚNG TRƯỚC PHC M: Jn 11, 25a v 26
Cha phn: "Ta l sự sống lại v l sự sống; ai tin Ta, sẽ khng chết đời đời".

PHC M: Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
"Ta l sự sống lại v l sự sống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.
Khi ấy, hai chị em của Ladar sai người đến thưa Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yu đau liệt". Nghe tin ấy, Cha Gisu liền bảo: "Bệnh ny khng đến nỗi chết, nhưng để lm sng danh Thin Cha v do đ Con Thin Cha sẽ được vinh hiển". Cha Gisu thương Martha v em l Maria v Ladar. Khi hay tin ng ny đau liệt, Người cn lưu lại đ hai ngy. Rồi Người bảo mn đệ: "Chng ta hy trở lại xứ Giuđa". Đến nơi, Cha Gisu thấy Ladar đ được an tng bốn ngy rồi. Khi hay tin Cha Gisu đến, Martha đi đn Người, cn Maria vẫn ngồi nh. Martha thưa Cha Gisu: "Thưa Thầy, nếu Thầy c mặt ở đy th em con khng chết. Tuy nhin, ngay cả by giờ, con biết Thầy xin g cng Thin Cha, Thin Cha cũng sẽ ban cho Thầy". Cha Gisu ni: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngy tận thế, khi kẻ chết sống lại, th em con cũng sẽ sống lại". Cha Gisu ni: "Ta l sự sống lại v l sự sống. Ai tin Ta, dầu c chết cũng sẽ được sống. V kẻ no sống m tin Ta, sẽ khng chết bao giờ. Con c tin điều đ khng?" B thưa: "Thưa Thầy: vng, con đ tin Thầy l Đấng Kit, Con Thin Cha hằng sống đ đến trong thế gian". Người xc động v hỏi: "Đ an tng Ladar ở đu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến m xem". Cha Gisu rơi lệ. Người Do-thi liền ni: "Ka, xem Ngi thương ng ấy biết bao!" Nhưng c mấy kẻ trong đm ni: "ng ấy đ mở mắt người m từ khi mới sinh m khng lm được cho người ny khỏi chết ư?" Cha Gisu lại xc động; Người đi đến mộ. Mộ đ l một hang nhỏ c tảng đ đậy trn. Cha Gisu bảo: "Hy đẩy tảng đ ra". Martha l chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đ nặng mi rồi v đ bốn ngy". Cha Gisu lại ni: "Ta đ chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, th con sẽ xem thấy vinh quang của Thin Cha sao?" Thế l người ta cất tảng đ ra. Cha Gisu ngước nhn ln v ni: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đ nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con ni ln v những người đứng xung quanh đy, để họ tin rằng Cha đ sai Con". Ni rồi, Người ku lớn tiếng: "Ladar! Hy ra đy!" Người đ chết đi ra, chn tay cn quấn những mảnh vải, trn mặt quấn khăn liệm. Cha Gisu bảo: "Hy cởi ra cho anh ấy đi". Một số người Do-thi đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Cha Gisu lm, th đ tin vo Người.

Đ l Lời Cha.


Suy Niệm:

Gặp gỡ để được sống lại.
08-04-2011 4:20 pm

Trong cuộc sống thường nhật khi gặp gỡ c biết bao chuyện chng ta c thể chia sẻ, để bn tnh. C những việc chng ta bn tnh c thể sẽ khng bao giờ xảy ra với chng ta, nhưng c một việc chắc chắn c lin quan đến chng ta m chng ta t khi nhắc đến: đ chnh l sự chết.

Tại sao? Phải chăng ci chết l một bng tối hi hng nhất trong cuộc sống khiến chng ta phải xa lnh n? Nếu chết l hết th c lẽ thật đng sợ. Nhưng nếu chng ta tin rằng sự chết l một phần của sự sống, chết để c thể sống trọn hơn. Một nh triết học ni rằng ti tin rằng chng ta được sinh ra để chết, mỗi ngy chết một phần: một phần ch kỷ, một phần tự phụ, một phần của tội lỗi.

Thời gian 40 ngy chay tịnh gần kết thc, nhưng cuộc đời của mỗi người chng ta vẫn tiếp tục. Trong năm tuần qua Lời Cha gip chng ta nhn ra vai tr của Cha Gisu v những cuộc gặp gỡ giữa Thin Cha v con người.

Hai tuần đầu của Ma Chay, vai tr của Cha Gisu được Cha Cha cng bố đy l Con Ta rất yu dấu rất đẹp lng Ta , rồi trong ba tuần lin tiếp chng ta chứng kiến những cuộc gặp gỡ th vị giữa Đức Kit v con người. Hnh ảnh sống lại từ ci chết tm linh đến ci chết thể xc đ tỏ hiện rất rỏ nt qua những con người sao khi đ thật sự gặp gỡ Thin Cha.

Người phụ nữ bn bờ giếng đ trải qua 6 cuộc tnh m vẫn khng cảm được hạnh phc, b lun sống trong sợ hi, tội lỗi, như khng cn lối thot, phải xa lnh mọi người. Nhưng sau khi gặp gỡ Cha b đ sống lại, khng cn đau khổ, sợ hi, mặc cảm, nhưng trn đầy sức sống v bnh an. Tuần rồi người m sau khi gặp gỡ Thin Cha cũng đ sống lại từ thế giới của bng tối để bước vo thế giới của nh sng.

Mọi người đều kinh ngạc về việc Lazar sống lại. Nhưng với niềm xc tn, chị Martha đ tin vo Đức Kit l Sự Sống v l Sự Sống lại. V thế cuộc gặp gỡ với niềm tin vo Đấng Kit Phục Sinh sẽ ban cho chng ta sự sống.

Hng ngy hay hng tuần chng ta gặp gỡ Thin Cha qua b tch Thnh Thể-một cuộc gặp gỡ rất thn mật. Chnh Thin Cha đ yu thương chng ta đến cng, đến nỗi trở thnh của ăn cho chng ta được sống v được sống lại. Xin Người gip chng ta biết sống lại về phần tm linh cũng như thể xc. Amen.

Lm Dương Thanh Lim