Sống Lời Chúa
 

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY - Năm B - Ngày 25/03/12

BÀI ĐỌC I : Jer 31, 31-3
"Ta sẽ kư kết giao ước mới và Ta sẽ không c̣n nhớ tội lỗi nữa".

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Chúa phán: "Đây tới ngày Ta kư kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta đă kư kết với tổ phụ của chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai cập; giao ước ấy chính chúng đă phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng".
Chúa phán: "Đây là giao ước Ta sẽ kư kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy ḷng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta". Chúa phán: "Người này sẽ không c̣n phải dạy người nọ, anh sẽ không c̣n phải dạy em rằng: "Ngươi hăy nh́n biết Chúa", v́ mọi người từ nhỏ chí lớn đều nh́n biết Ta, v́ Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không c̣n nhớ đến tội lỗi của chúng".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA : Tv 50, 3-4. 12-13. 14-15
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.
2. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.
3. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Người.

BÀI ĐỌC II : Dt 5, 7-9
"Người đă học vâng phục và đă trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời".

Bài trích thư gởi tín hữu Do thái.
Khi c̣n sống ở đời này, Chúa Kitô đă lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu Người khỏi chết, và v́ ḷng thành tín, Người đă được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đă học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đă trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.

Đó là Lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM : Jn 12, 26

Chúa phán: "Ai phụng sự Ta, hăy theo Ta, và Ta ở đâu, th́ kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó".

PHÚC ÂM : Jn 12, 20-33
"Nếu hạt lúa ḿ rơi xuống đất thối đi, th́ nó sinh nhiều bông hạt".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu". Philipphê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đă đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa ḿ rơi xuống đất mà không thối đi, th́ nó chỉ trơ trọi một ḿnh; nhưng nếu nó thối đi, th́ nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống ḿnh th́ sẽ mất, và ai ghét sự sống ḿnh ở đời này, th́ sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hăy theo Ta, và Ta ở đâu, th́ kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói ǵ? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính v́ thế mà Con đă đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hăy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đă làm vinh danh Ta và Ta c̣n làm vinh danh Ta nữa". Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải v́ Ta, nhưng v́ các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lănh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

Tự Hủy: Con Đường Dẫn Tới Sự Sống Mới
23-03-2012 3:27 pm

Người ta kể lại câu chuyện rằng, một nhà chiêm tinh đến báo cho nghệ sĩ điêu khắc biết rằng ông sắp chết. Nghệ sĩ điêu khắc liền tạo 11 bức tượng giống hệt như ông. Khi thần chết đến, thần chết không phân biệt được đâu là người cần phải đem đi. Thần chết về hỏi Thượng Đế cách t́m ra nghệ sĩ điêu khắc. Thượng đế nói vào tai thần chết mật mă rồi dặn thần chết đi. Thần chết hỏi Thượng Đế tại sao mật mă đơn giản vậy. Thượng đế bảo cứ nói như ta truyền.

Thần Chết vào nhà người nghệ sĩ, nh́n chung quanh như không chú ư đến một người nào trong 12 pho tượng trong pḥng rồi nói: - Này ông, tất cả tác phẩm của ông đều toàn vẹn, nhưng chỉ có một điều thất bại. Điều thất bại đó là có một chi tiết nhỏ rất sai lầm! Nghệ sĩ quên mất là ḿnh đang trốn thần chết, nhảy bổ ra hỏi: - Sai ở đâu…chổ nào sai sót đâu? Thần chết mỉm cười đắc thắng trả lời: - Ngươi bị ta tóm cổ rồi, hăy đi theo ta. Điều lầm lẫn là ngươi đă không quên được cái tôi của ngươi, cái ích kỷ của ngươi, cái kiêu ngạo của ngươi.

Trong Thánh Ca thư gửi tín hữu Philipphê, thánh Phaolô nói: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy tŕ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đă hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại c̣n hạ ḿnh, vâng lời cho đến nỗi bằng ḷng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Đức Giêsu Kitô đă ‘hủy bỏ cái tôi của Người’, trở nên hạt giống, chấp nhận mục nát để trổ sinh nhiều bông trái. Với sự hiến thân trên thập giá, Người đă sống trọn vẹn mầu nhiệm tự huỷ. Chính nhờ sự vâng phục trọn vẹn Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô "đă trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người". Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Người nhấn mạnh rằng "nếu hạt lúa ḿ rơi xuống đất mà không thối đi, th́ nó chỉ trơ trọi một ḿnh, nhưng nếu nó thối đi, th́ nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống ḿnh th́ sẽ mất, và ai ghét sự sống ḿnh ở đời này, th́ sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời" (Ga 12:24-25).

Mầu nhiệm tự huỷ của Đức Giêsu Kitô trên thánh giá đem lại sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Cảm nghiệm mầu nhiệm tự hủy tuyệt vời này, thánh Phanxicô đă vui mừng thốt lên trong kinh Hoà B́nh: Chính khi hiến thân là khi được nhận lănh. Chính lúc quên ḿnh là lúc gặp lại bản thân… Chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời.

Để được chia sẻ sự sống mới với Đức Giêsu Kitô, chúng ta phải sống như kinh nghiệm của thánh Phaolô: “vinh quang của ta là thánh giá Đức Kitô.” Chúng ta sẽ t́m được vinh quang trong sự tự hủy, trong sự cho đi cách khiêm tốn và quảng đại. Chúng ta cần biết rằng cái tôi ích kỷ của chúng ta tỷ lệ nghịch với sự sống mới nhờ mầu nhiệm tự hủy của Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là cái tôi của chúng ta càng lớn th́ sự thông phần vào sự sống mới càng nhỏ. Cùng nhau, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết ‘trút bỏ chính ḿnh’ để có chỗ cho sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô trong mọi biến cố của cuộc đời ḿnh.

Linh mục Đặng Đ́nh Nên