Sống Lời Chúa

Ngàn Hoa Dâng Mẹ
 

"Dâng Mẹ Một Chiều"
Nhạc Paul Chu Văn Chi
Với tiếng hát Lệ-HằngCon xin dâng Mẹ ngàn Hoa bé nhỏ,
Với những hy-sinh cuộc đời thắm đỏ;
Gian-lao lận-đận khổ-đau tợ bó Hồng!
Mẹ ơi, Mẹ là chốn con cậy-trông.
Đời con phiêu-bạt nổi-trôi bềnh-bồng...
Thuở bé thơ, tâm-hồn con non-dại;
Con yêu Mẹ, ánh mắt nh́n êm-ái,
Và dâng Mẹ đời con tợ đóa Lài.

Đă bao lần, đời con gặp chông-gai;
Thuở mười hai, sống trong niềm đau chia-cắt;
Quê-Hương chinh-chiến con đành bỏ lại,
Cùng Gia-Đ́nh di Nam t́m tương-lai,
Bao nhọc-nhằn chồng-chất tháng năm dài...
Con dâng Mẹ đời con, đóa Hồng gai.

Mẹ ơi, qúa-khứ, hiện-tại, tương-lai...
Quê-Hương con, chả lẽ đau-thương măi;
Và Dân-Tộc, không t́m thấy tương-lai !?
Đất Nước của con, đồng lúa trăi dài,
Mà sao muôn người sống trong khổ-ải;
Đất Nước của con rừng vàng, biển bạc,
Mà sao người-người sống trong xơ-xác!?
Con nhớ rồi Mẹ ơi, bom đạn cày nát...
Quốc-tế vô thần, tràn vô ào-ạt;
Và Dân-Tộc con, lâm vào cảnh bi-đát!
Triệu người nằm xuống, trăm ngàn trôi-giạt,
Trăm ngàn hành-khất, trăm ngàn bị ngục-thất,
Và bao triệu người sống đời phiêu-bạt...!
Con lênh-đênh giữa gịng đời chua-chát,
Luôn cậy-trông Mẹ với t́nh yêu chất-ngất,
Và dâng Me, đời con tợ Hướng Dương.

Mẹ ơi, Mẹ là Nguồn-Suối T́nh-Thương.
Mẹ rỏ biết đời con lắm đoạn-trường;
Hơn một lần, con xa-ĺa Quê-Hương,
Tâm-tư gợi nhớ khắp mọi nẽo đường,
Mong Cha, nhớ Mẹ, ḷng ngập vấn-vương...
Con ra đi... để lại bao người thương,
Ngày về... c̣n xa lắm...biết đâu lường?
Con dâng Mẹ, đời Pensé mầu tím buồn!

Mẹ ơi ! Mẹ là chốn con hy-vọng...
Xin giúp con thoát cảnh sống long-đong,
Để con được an-vui trên đất khách,
Và luôn-luôn sống cuộc đời thanh-bạch,
Sẵn-sàng chấp-nhận cuộc sống đời lữ-khách;
Đủ can-đảm chịu mọi thử-thách cuộc đời,
Để mai ngày được sống cuộc sống an-vui.
Con dâng Me, đời con xanh Hy-Vọng...
Sống bên Mẹ thỏa dạ con ước mong!

Tháng Hoa 05/2011
Joseph Duy Tâm

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - Năm A - Ngày 22/05/11

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1- 7
"Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, v́ trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ.

Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, th́ không phải lẽ. Vậy thưa anh chị em, anh chị em hăy chọn lấy bảy người trong anh chị em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. C̣n chúng tôi, th́ sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa". Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19
Lạy Chúa, xin tỏ ḷng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đă trông cậy Chúa.

1. Người hiền đức, hăy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ ḷng ngay. Hăy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hăy xướng ca mừng Chúa.
2. V́ lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
3. Ḱa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nh́n xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

BÀI ĐỌC II: 1 Peter 2, 4-9
"Anh chị em là ḍng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh chị em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đă được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh chị em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. V́ thế, có lời Thánh Kinh rằng: "Đây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quư giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn". Vậy, vinh dự cho anh chị em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, th́ tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đă trở thành đá góc tường, đá vấp ngă và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. C̣n anh chị em là ḍng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đă gọi anh chị em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người

Đó là Lời Chúa.


ALLELUIA: Jn 14, 6
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 14, 1-12
"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ḷng các con đừng xao xuyến. Hăy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đă nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đă ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu th́ các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đă biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, th́ cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đă xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự ḿnh mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hăy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hăy tin v́ các việc Thầy đă làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đă làm. Người ấy c̣n làm được những việc lớn lao hơn, v́ Thầy về với Cha".

Đó là Lời Chúa.SUY NIỆM:

BƯỚC THEO THẦY
20-05-2011 3:41 pm

"Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy." (Jn. 14:6). Lời Chúa Giêsu mời gọi mọi người Bước Theo Thầy để có một cuộc sống hạnh phúc -hạnh phúc tuyệt đối và trường cửu chỉ có trên nước Thiên Chúa. Đồng thời, Bước Theo Thầy để có hạnh phúc Thiên Đàng ngay trên trần gian, chuẩn bị cho một hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Vậy đâu là con đường đưa tới hạnh phúc đó?

Trận chiến giữa Pháp và hai nước liên kết Ư và Áo bắt đầu năm 1796 và kết liễu ngày 17.11.1796. Đại tướng Bonaparte đưa quân đến một địa điểm, có cái cầu bắc qua trận tuyến địch. Trong lúc trận thế đang nguy, đại tướng Bonaparte hô tiến qua cầu. Không một ai qua. Đại tướng xuống ngựa, giựt lá cờ quân đoàn chân bước qua cầu, miệng hô: “Ai yêu tổ quốc th́ theo ta”. Nh́n lại, trên cầu chỉ có một ḿnh mà lá cờ rách nhiều mảnh v́ đạn của quân địch. Khi ấy cậu bé Vidal mới 13 tuổi đánh trống thúc quân. Hai tay đập mạnh vào trống chân bước qua cầu theo đại tướng. Theo tiếng trống, quân sĩ tràn theo qua cầu, đại tướng Bonaparte toàn thắng và chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu.

Tám năm sau, Bonaparte, nay đă là hoàng đế Napoléon trở lại chỗ cũ, có nghi lễ đón tiếp rất linh đ́nh. Hoàng đế Napoléon muốn bắt tay cậu bé Vidal đă 21 tuổi hiện trong quân đoàn tại đó.

Hỏi đến Vidal th́ cậu đă nghỉ phép để đưa đám tang mẹ. Hoàng đế Napoléon đă băi bỏ mọi lễ nghi quân cách, đi thẳng đến làng Vidal, theo sau đám tang đến huyệt, đọc bài điếu văn. Rồi đi bộ với Vidal trở về. Vidal từ chối và mời hoàng đế lên xe. Hoàng đế Napoléon đáp: “Tám năm trước con đă liều chết theo ta trên con đường chết, nay trên đường đau khổ, con cho ta theo con cho có bạn.”

Đức Kitô mời gọi chúng ta dấn thân, can trường Bước Theo Thầy như em bé Vidal, để mang lại chiến thắng vinh quang là đạt tới hạnh phúc trên trần gian và Thiên Quốc.

Trong Bài Đọc Tông Đồ Công Vụ, Cộng Đoàn tín hữu đầu tiên đă Bước Theo Thầy, mặc dù có nhiều khó khăn thách đố, nhưng họ đă hiên ngang và can trường Bước Theo Thầy. Nhờ đó, họ sống đoàn kết yêu thương nhau như một Thiên Đàng trần gian. Trong Bài Đọc 2, Thánh Phêrô nhắc nhở những người Bước Theo Thầy hăy sống phẩm giá người Kitô Hữu và chu toàn các trách nhiệm của ḿnh để Bước Theo Thầy.

Trong Tin Mừng Gioan hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi các Tông Đồ và chúng ta Bước Theo Thầy. Trong hành tŕnh Bước Theo Thầy có nhiều thách đố và gian lao, Chúa Giêsu đă trấn an chúng ta trước: "Ḷng chúng con đừng xao xuyến. Hăy tin vào vào Thiên Chúa và tin vào Thầy." (Jn. 14:1).

Để Bước Theo Thầy Ngài mời gọi chúng ta sống dấn thân, sống từ bỏ theo con đường hẹp, sống phó thác và cậy trông theo Thánh ư Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng Bước Theo Thầy, để chúng con xây dựng hạnh phúc vĩnh cửu ngay trên trần gian.

Lm. Paul Chu Văn Chi.