Sống Lời Chúa

"Bao La T́nh Chúa" với tiếng hát Mai-Hậu

CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM - NĂM B Số 1238 - Ngày 8/02/09

BÀI ĐỌC I: G 7, 1-4. 6-
"Tôi phải buồn sầu măi cho đến tối".

Bài trích sách Gióp.
Bấy giờ Gióp nói rằng: "Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lănh tiền công thế nào, th́ tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc.

Nếu tôi đi ngủ, th́ tôi lại nói: "Chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều? Tôi phải buồn sầu măi cho đến tối". Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hăy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nh́n thấy hạnh phúc".
Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 146, 1-2. 3-4. 5-6
Hăy chúc tụng Chúa, Đấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can.

1. Hăy ngợi khen Chúa, v́ Người hảo tâm; hăy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, v́ Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán.
2. Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của ḷng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một.
3. Chúa chúng ta cao cả và mănh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 9, 16-19. 22-23
"Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, th́ không phải để làm cho tôi vinh quang, mà v́ đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ư đảm nhận việc ấy, th́ tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, th́ tôi phải làm trọn nghĩa vụ đă giao phó cho tôi. Vậy th́ phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đă đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đă ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đă nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm v́ Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng.
Đó là Lời Chúa.


ALLELUIA: Jn 10, 27
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Chiên của Ta nghe biết tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 29-39
"Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh t́nh của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đăi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đă lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, v́ chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi t́m Người. Khi t́m thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi t́m Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hăy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm

Chúa nhật V quanh năm B- Mc 1,29-39

“Mọi người đều đi t́m Thầy” (Mc 1,37)

“Con người đă khó nhọc t́m kiếm mà không bao giờ đạt được” (Gs 8,17)’ nhưng Chúa Giêsu tại tuyên bố: “Ai t́m th́ sẽ gặp” (Mt 7,3). Trong nỗi lo lắng sâu xa nhất của ḿnh, con người luôn t́m kiếm chính Thiên Chúa, nhưng sự t́m kiếm thường bị lạc hướng và họ phải điều chỉnh lại. Khi đó con người khám phá ra rằng, nếu con người lạc mất Thiên Chúa, th́ chính Thiên Chúa là Đấng đầu tiên đi t́m kiếm họ.

Việc t́m kiếm Chúa được tiến hành trong tinh thần đơn sơ của con tim (Kn 1,1), khiêm nhường và khó nghèo (Tv 22,27), trong tâm hồn tan nát khiêm cung (Đn 3,19). Khi đó Thiên Chúa là Đấng “nhân hậu với tâm hồn t́m kiếm Người”, sẽ để cho tâm hồn ấy gặp được Người (Gr 29,14), và “những người khiêm nhường, những người t́m Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ” (Tv 69,33).

T́m kiếm Thiên Chúa, chính là t́m kiếm Chúa Giêsu. Để chiếm đoạt Chúa Kitô và nắm giữ Người” (Pl 3,8), phải bỏ việc t́m kiếm sự công chính của riêng ḿnh (Rm 10,3), và để cho Người chiếm đoạt trong đức tin (Pl 3,12).
Hăy ư thức kết hiệp với Chúa Giêsu dâng ở giữa chúng ta, cũng như Người đang ở giữa chúng ta và anh em.
______
Đamien

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================

TƯ TƯỞNG SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

       Hạnh phúc của nhân loại là được sống với Thiên Chúa. V́ thế, Chúa Giêsu đến hiệp thông ta với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Người c̣n mời gọi ta nên ánh sáng trần gian vá ban Thánh Thần của Người để Giáo hội ḥan thành sứ mệnh ấy. Đó là chủ điểm phụng vụ Lời Chúa tuần 5 Thường nịên nầy.

        Để được phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin, ta hăy vui mừng cùng nhau cử hành Thánh lễ hôm nay.

CHÚA NHẬT  5  TN-B

          Đức Kitô đă mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta (Mt 8, 17).

Phụng vụ bày tỏ t́nh yêu mang lầy tật nguyền của  Chúa Giêsu và mời gọi ta đáp mến.  

          Chuá Giêsu chữa lành  mọi tật nguyền cuả ta. 29 Hôm ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết t́nh trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
    32 Chiều đến, khi mặt trời đă lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, v́ chúng biết Người là ai.
     35 Sáng sớm, lúc trời c̣n tối mịt, Người đă dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi t́m.37 Khi gặp Người, các ông thưa: Mọi người đang t́m Thầy đấy! 38 Người bảo các ông: Chúng ta hăy đi nơi khác, đến các làng xă chung quanh, để Thầy c̣n rao giảng ở đó nữa, v́ Thầy ra đi cốt để làm việc đó.39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

          Cuộc đời chóng qua cần sống sao hữu hiệu.  6 Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng.7 Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ (G 7, 1-4.6-7)

         Đức Chúa chữa trị ḷng tan vở cuả ta.  Đ. Hăy ca ngợi Chúa đi, Ngừơi chữa trị bao cơi ḷng tan vở. 3 Người chữa trị bao cơi ḷng tan vỡ, những vết thương, băng bó cho lành. 6 Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen. (Tv 146, 1-6. Đ. 3a)

        Ta phải cảm thông với kẻ khác.  22 Tôi đă trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đă trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.23 V́ Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng. (1 Cr 9, 16-23)

        Nào ta cảm tạ Chúa v́ ḷng Chuá từ nhân, đă làm cho người trần, bao kỳ công tuyệt diệu, Họng ráo khô Chúa cho uống phỉ t́nh, Bụng đói lả người cho ăn thoả thích;  đ cm nhn được ḷng Thiên Chúa thương ta thế nào, ta hăy chiêm ngắm Chuá Giêsu chữa lành  mọi tật nguyền cuả ta làm sao.

LM. Martin Trần Văn Đoàn

--------------------------------

THOUGHTS FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

          True happiness of human beings is to be with God the Father. Therefore Jesus the Lord came to communicate us with his Father in the Holy Spirit. He also invites us to be the light of the world and gives us his Spirit for this purpose. This is the liturgical main focus of the 5th week of Ordinary time.

          In order to be nourished by the liturgy and Eucharist, let us joyfully enter today’s liturgical celebration.

 5 OT-B-SUNDAY

         Christ took away our infirmities and bore our diseases (Mt 8: 17). Today’s liturgy shows the healing love of the Trinitarian God and invites us to collaborate with him.

          Jesus Christ cures all our infirmities. 29 On leaving the synagogue Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. 30 Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. 31 He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her and she waited on them. 32 When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. 33 The whole town was gathered at the door. 34 He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. 35 Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place, where he prayed. 36 Simon and those who were with him pursued him 37 and on finding him said, Everyone is looking for you. 38 He told them, Let us go on to the near by villages that I may preach there also. For this purpose have I come. 39 So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee (Mk1: 29-39)

        This short life must be lived successfully. 6 My days are swifter than a weaver's shuttle; they come to an end without hope. 7 Remember that my life is like the wind; I shall not see happiness again (G 7, 1-4.6-7)

        The Lord God heals our broken heart. R. Praise the Lord who heals the brokenhearted 3 Heals the brokenhearted, binds up their wounds, 5 Great is our Lord, vast in power, with wisdom beyond measure. (Ps 147: 1-6. R. 3a)

        We must be compassionate with the other. 22 To the weak I became weak, to win over the weak. I have become all things to all, to save at least some. 23 All this I do for

       Give the praise to the Lord for his kindness, his wonderful deeds toward men. He has filled the hungry with good things, he has satisfied the thirsty;   to experience how God loves us, let us meditate how Jesus Christ cures all our infirmities.

Priest Doan Van Tran