Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM B - Ngày 13/05/09

Nhạc nền: "Mẹ Quê Hương Việt Nam"
Sáng Tác: LM Văn Chi với tiếng hát Lệ Hặng

Ngàn Hoa Dâng Mẹ

Con xin dâng Mẹ ngàn Hoa bé nhỏ,
Với những hy-sinh cuộc đời thắm đỏ;
Gian-lao lận-đận khổ-đau tợ bó Hồng!
Mẹ ơi, Mẹ là chốn con cậy-trông.
Đời con phiêu-bạt nổi-trôi bềnh-bồng...
Thuở bé thơ, tâm-hồn con non-dại;
Con yêu Mẹ, ánh mắt nh́n êm-ái,
Và dâng Mẹ đời con tợ đóa Lài.

Đă bao lần, đời con gặp chông-gai;
Thuở mười hai, sống trong niềm đau chia-cắt;
Quê-Hương chinh-chiến con đành bỏ lại,
Cùng Gia-Đ́nh di Nam t́m tương-lai,
Bao nhọc-nhằn chồng-chất tháng năm dài...
Con dâng Mẹ đời con, đóa Hồng gai.

Mẹ ơi, qúa-khứ, hiện-tại, tương-lai...
Quê-Hương con, chả lẽ đau-thương măi;
Và Dân-Tộc, không t́m thấy tương-lai !?
Đất Nước của con, đồng lúa trăi dài,
Mà sao muôn người sống trong khổ-ải;
Đất Nước của con rừng vàng, biển bạc,
Mà sao người-người sống trong xơ-xác!?
Con nhớ rồi Mẹ ơi, bom đạn cày nát...
Quốc-tế vô thần, tràn vô ào-ạt;
Và Dân-Tộc con, lâm vào cảnh bi-đát!
Triệu người nằm xuống, trăm ngàn trôi-giạt,
Trăm ngàn hành-khất, trăm ngàn bị ngục-thất,
Và bao triệu người sống đời phiêu-bạt...!
Con lênh-đênh giữa gịng đời chua-chát,
Luôn cậy-trông Mẹ với t́nh yêu chất-ngất,
Và dâng Me, đời con tợ Hướng Dương.

Mẹ ơi, Mẹ là Nguồn-Suối T́nh-Thương.
Mẹ rỏ biết đời con lắm đoạn-trường;
Hơn một lần, con xa-ĺa Quê-Hương,
Tâm-tư gợi nhớ khắp mọi nẽo đường,
Mong Cha, nhớ Mẹ, ḷng ngập vấn-vương...
Con ra đi... để lại bao người thương,
Ngày về... c̣n xa lắm...biết đâu lường?
Con dâng Mẹ, đời Pensé mầu tím buồn!

Mẹ ơi ! Mẹ là chốn con hy-vọng...
Xin giúp con thoát cảnh sống long-đong,
Để con được an-vui trên đất khách,
Và luôn-luôn sống cuộc đời thanh-bạch,
Sẵn-sàng chấp-nhận cuộc sống đời lữ-khách;
Đủ can-đảm chịu mọi thử-thách cuộc đời,
Để mai ngày được sống cuộc sống an-vui.
Con dâng Me, đời con xanh Hy-Vọng...
Sống bên Mẹ thỏa dạ con ước mong!

Tháng Hoa dâng Mẹ.

Joseph Duy Tâm

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM B - Ngày 13/05/09

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48
"Ơn Thánh Thần cũng đă tuôn đổ xuống trên các dân tộc".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, th́ Cornêliô ra đón Ngài, và sấp ḿnh dưới chân Ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: "Xin ông chỗi dậy, v́ chính tôi cũng chỉ là người".
Phêrô lên tiếng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!" Phêrô đang nói các lời đó, th́ Thánh Thần đă ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đă chịu cắt b́, những người đă đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đă tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: "Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đă nhận lănh Thánh Thần như chúng ta?" Và Ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin Ngài ở lại với họ ít ngày.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA : Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

1. Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
2. Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rơ đức công minh. Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
3. Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.

BÀI ĐỌC II: 1 Jn 4, 7-10
"Thiên Chúa là T́nh Yêu".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, v́ t́nh yêu bởi Thiên Chúa mà ra. V́ lẽ hễ ai thương yêu, th́ đă sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. C̣n ai không yêu thương, th́ không biết Thiên Chúa, v́ Thiên Chúa là T́nh Yêu. Điều này biểu lộ t́nh yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đă sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. T́nh yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đă yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đă thương yêu chúng ta trước, và đă sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay v́ tội lỗi chúng ta".

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA : Jn 14, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn15, 9-17
"Không có t́nh yêu nào lớn hơn t́nh yêu của người thí mạng v́ bạn hữu ḿnh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đă yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hăy ở lại trong t́nh yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong t́nh yêu của Thầy, cũng như Thầy đă giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong t́nh yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hăy yêu mến nhau, như Thầy đă yêu mến các con. Không có t́nh yêu nào lớn hơn t́nh yêu của người thí mạng v́ bạn hữu ḿnh. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không c̣n gọi các con là tôi tớ, v́ tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, v́ tất cả những ǵ Thầy đă nghe biết nơi Cha Thầy, th́ Thầy đă cho các con biết. Không phải các con đă chọn Thầy, nhưng chính Thầy đă chọn các con, và đă cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những ǵ các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hăy yêu mến nhau".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

SỐNG BÊN MẸ
11-05-2012 4:51 pm

“Thưa Bà, này là con Bà”. Rồi Chúa Giêsu lại phán với Thánh Gioan: “Này là Mẹ con”. Câu “Này là Mẹ con” không phải chỉ có nghĩa là “hăy săn sóc Mẹ Cha như Mẹ con”, nhưng c̣n hiểu được rằng “bây giờ Mẹ là Mẹ con, con hăy đối xử với Mẹ như thế”. Trong những đau đớn của thể xác, trong lúc hơi tàn sức kiệt, mà t́nh thương của một người con dành cho mẹ không kiệt không tàn. Chủ đề của ngày Thánh Mẫu năm nay là “sống bên mẹ” như là thông điệp nhắc nhở chúng ta hăy thật sự sống bên mẹ khi mẹ đang c̣n sống.

Một bạn trẻ đă viết “Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người. Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi. Người ấy đă trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đă cho tôi hiểu vẻ đẹp của cuộc sống, ư nghĩa của cuộc đời. Tôi gọi Người là Mẹ.” Đă bao lần chúng ta đă gọi hai tiếng “mẹ ơi” trong cuộc đời? Có người th́ vạn lần, có người th́ mơ ước rằng “ước ǵ tôi được gọi hai tiếng “mẹ ơi” trong đời dù chỉ một lần mà thôi.” Gọi mẹ th́ dễ nhưng sống với lời ḿnh gọi, và sống tốt với người ḿnh gọi th́ không phải là chuyện dễ. Bước vào cuộc đời ai cũng phải có một người mẹ. Nhưng có một mầu nhiệm là không ai có thể chọn cho ḿnh ai là mẹ của ḿnh (ngoại trừ Thiên Chúa.) V́ thế được sống bên mẹ không chỉ là một mầu nhiệm mà c̣n là một hồng ân.

Sống bên mẹ là khi ḿnh cảm được t́nh yêu của mẹ. Nhạc sĩ Y Vân đă từng cảm “Ḷng mẹ bao la như biển Thái B́nh, dạt dào. T́nh mẹ tha thiết như ḍng suối hiền, ngọt ngào.” Cho nên dù có sống bên mẹ mà chưa yêu mẹ th́ chưa hẳn đă sống. Con vẫn thường chia sẽ với các bạn trẻ rằng bên cạnh những thành công của các bạn th́ không thiếu bao là mồ hôi khó nhọc của mẹ của cha. Hăy nói yêu mẹ khi c̣n có thể nói, khi mẹ c̣n có thể nghe. Hay hăy làm những ǵ có thể khi mẹ vẫn c̣n nh́n thấy.

Trải qua bao thâm trầm của đất nước, của cuộc sống, con vẫn tự hào ḿnh là người Việt Nam. Dù vạn vật thay đổi nhưng những tấm gương sáng ngời của người mẹ Việt Nam vẫn sống măi theo thời gian. H́nh ảnh mẹ như ánh trăng vằng vặc của những đêm rằm, mẹ luôn tỏa sáng khi bóng đêm vừa chực bủa quanh. Như một người bạn đă từng tâm sự rằng “H́nh ảnh mẹ trong tâm trí tôi măi là một bức tranh b́nh lặng, hiền ḥa, giàu yêu thương mà không một màu sắc nào có thể vẽ một cách trọn vẹn. Mẹ trong tôi là những khúc nhạc b́nh yên để có thể xoa dịu những nặng nề và áp lực cuộc sống mà tôi đối mặt.”

Lời chúa hôm nay thật dạt dào và ngọt ngạo nhu một lời khuyên bảo đầy yêu thương “Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong t́nh yêu của Thầy, cũng như Thầy đă giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong t́nh yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.”

Mừng ngày Thánh Mẫu, mừng ngày Nhớ Ơn Mẹ cũng là mừng ngày chúng ta sinh vào đời. Mừng Ngày Thánh Mẫu là chúng ta mừng ngày Chúa Giêsu trao lại Mẹ Maria cho chúng ta “Này là Mẹ con” để hôm nay, một lần nữa rước mẹ về nhà, để mỗi ngày chúng ta có mẹ cùng dồng hành trong cuộc sống. Mừng ngày nhớ ơn mẹ là lúc chúng ta nhớ lại những lời mẹ khuyên bảo, có lẽ t́nh yêu của người mẹ Việt Nam h́nh như rất gần gũi như t́nh yêu Thiên Chúa là luôn nh́n thấy niềm vui của các con của ḿnh luôn được trọn vẹn.

Lm Dương Thanh Liêm