Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN - Năm A - Ngày 13/2/10

Bài Đọc I
: Sir 15,16-2
"Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác"

Bài trích sách Đức Huấn ca.
Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: Việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái ǵ, th́ giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, th́ được thứ ấy.

Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Người luôn luôn nh́n thấy mọi loài. Chúa nh́n đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, va ụkhông cho phép một ai phạm tội.

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv. 118,1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

1. Phước đức những ai có đường lối tinh tuyền, ho ỉtiến thân trong luật pháp của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Chúa răn bảo, nhữngngười đó tận tâm t́m kiếm Chúa.
2. Phần Chúa, Chúa ban bố huấn lệnh, để chúng được tuân giữ hết sức ân cần. Nguyệncho đường nẻo tôi vững chắc, để tuân giữ thánh chỉ của Chúa.
3. Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống, đểtuân giữ những lời Chúa răn. Xin mở rộng tâm hồn con mắt của tôi, để quân chiêm những điều kỳ diệu trong Luật Chúa.
4. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi biết đường lối thánh chỉ Người, đểcho tôi được hoàn toàn tuân giữ. Xin giáo huấn tôi, để tôi tuân cứ luật pháp của Người, và để tôi hết ḷng vâng theo luật đó.

BÀI ĐỌC II: 1Cor 2,6-10
"Thiên Chúa đă tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữuCorintô.
Anh chị em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đă bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa, vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đă tiền định từ trướcmuôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đă biết tới: v́ giả thử nhận biết, hẳn họ đă không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưngchúng tôi rao giảng như lời đă chép:"Sự mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe, và ḷng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đă làm ra cho những ai yêu mến Người". Bởi chưng Thiên Chúa đă mạc khải điều đó cho chúng tôi, doThánh Thần của Người.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 1,14 và 12b
Alleluia!Alleluia! Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia!

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-37
"Người xưa đă bảo như thế, c̣n Ta, Ta bảo thật các con thế này".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. V́ Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, th́ một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, th́ các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đă nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. C̣nTa, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em ḿnh, th́ sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, th́ bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", th́ sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất b́nh với ngươi, th́ ngươi hăy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm ḥa với người anh em ngươi trước đă, rồi hăy trởlại dâng của lễ. Hăyliệu làm ḥa với kẻ thù ngay lúc c̣n đi dọc đườngvới nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan ṭa, quan ṭa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: "Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!" Các con đă nghe nói với người xưa rằng: "Chớ ngoại t́nh". C̣n Ta, Ta bảo các con: "Hễ ai nh́n xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, th́ đă ngoại t́nh với họ trong ḷng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, th́ hăy móc nó mà ném xa con; v́ thà mất một chi thể c̣n lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, th́ hăy chặt mà ném nóxa con; v́ thà mất một chi thể c̣n hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục". Cũng có lời dạy rằng: "Ai ly dị vợi ḿnh, trừ trường hợp tà dâm, th́ làm cớ cho vợ ngoại t́nh; và ai cưới người vợ đă ly dị, cũng phạm tội ngoại t́nh".Các con cũng đă nghe có lời bảo người xưa rằng:"Chớ thề gian, nhưng hăy giữ trọn lời ḿnh thề với Chúa". C̣n Ta, Ta bảo các con: "Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, v́ trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, v́ đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, v́ là thành của Vua cao cả. Cũngđừng chỉ đầu ngươi mà thề, v́ ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có th́ nói có, khôngth́ nói không.

Đó là Lời Chúa.