Sống Lời Chúa

Con Tin Chúa Ơi

LM. Duy-Thiên với tiếng hát Cẩm Vân

CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM - NĂM B Số 1240 - Ngày 22/02/09

BÀI ĐỌC I: Is 43, 18-19. 21-22. 24b-2
"V́ Ta, Ta sẽ xoá bỏ sự gian ác của ngươi".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Đây lời Chúa phán: Các ngươi đừng nhớ đến dĩ văng, và đừng để ư đến việc thời xưa nữa.

Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. Ta đă tác tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta. Hỡi nhà Giacóp, ngươi đă chẳng kêu cầu Ta; hỡi nhà Israel, ngươi cũng không chịu khó nhọc v́ Ta. Nhưng ngươi đă làm khổ Ta v́ tội lỗi của ngươi, và ngươi đă làm cực Ta v́ sự gian ác của ngươi. Chính Ta đây, chính v́ Ta mà Ta xoá bỏ sự gian ác của ngươi, và sẽ không c̣n nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 40, 2-3. 4-5. 13-14.
Xin Chúa chữa khỏi hồn con, v́ con đă phạm tội phản nghịch Người.
1. Phúc đức ai quan tâm đến kẻ cơ bần: ngày tai hoạ, Chúa sẽ giải thoát cho. Chúa sẽ ǵn giữ cho người được sống, cho người được hạnh phúc ở trần gian, và không trao nạp người cho ác tâm quân thù.
2. Chúa sẽ nâng đỡ người trên giường nằm đau khổ, và chữa khỏi mọi tàn tật lúc ốm đau. Phần tôi đă nói: Lạy Chúa, nguyện xót thương con, chữa khỏi hồn con, v́ con đă phạm tội phản nghịch Ngườụi.
3. Phần con khi được lành mạnh xin Chúa nâng đỡ, và cho tới khi đứng trước thiên nhan tới muôn đời. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, tự thuở này tới thuở kia. Amen. Amen.

BÀI ĐỌC II: 2 Cr 1, 18-22
"Đức Giêsu không phải vừa 'có' lại vừa 'không', nhưng nơi Người chỉ là 'có' mà thôi".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, xin Thiên Chúa là Đấng trung tín, chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh chị em không phải là vừa "Có" lại vừa "Không". Quả thế, Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà tôi, Silvanô và Timôthêu đă rao giảng nơi anh chị em, Người không phải vừa "Có" lại vừa "Không", trái lại nơi Người chỉ là "Có" mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đă thành "Có" ở nơi Người. V́ thế, nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời "Amen" tôn vinh Thiên Chúa. Vậy Đấng đă làm cho chúng tôi và anh chị em được đứng vững trong Đức Kitô, và đă xức dầu cho chúng ta, chính là Thiên Chúa, Người đă ghi dấu trên ḿnh chúng ta, và đă ban Thánh Thần vào ḷng chúng ta làm bảo chứng.

Đó là lời Chúa.


ALLELUIA: Jn 8, 12
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12
"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum. Nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không c̣n chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. V́ dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi tḥng chiếc chơng với người bất toại xuống. Thấy ḷng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một ḿnh Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao ḷng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hăy chỗi dậy vác chơng mà đi', đằng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hăy chỗi dậy, vác chơng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chơng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa nhật VII quanh năm B- Mc 2,1-2

“Hỡi con, tội lỗi con được tha” (Mc 2,5)

Thiên Chúa đă tạo dựng con người để được hạnh phúc (St 2).
Bệnh tật nhập vào thế gian như hậu quả của tội lỗi (St 3,16-19),
đi ngược lại với ư hướng sâu xa của Thiên Chúa. Kinh nghiệm về bệnh tật phải đưa đến kết quả, là gợi lên trong con người ư thức về tội lỗi. Thực vậy người ta nhận thấy điều đó trong các thánh vịnh cầu khẩn: Lời van xin chữa lành luôn kèm theo sự thú nhận các lỗi lầm (Tv 38, 39,9-12).

Bệnh tật là một biểu tượng cho trạng thái mà người có tội đang vướng phải: cách thiêng liêng họ ra mù, điếc, tê bại… Do đó việc chữa lành bệnh nhân cũng là một biểu tượng: nó chỉ sự chữa bệnh thiêng liêng mà Chúa Giêsu thực hiện nơi con người. Người tha thứ tội lỗi của người tê bại, và để chứng minh ḿnh có quyền ấy, người đă chữa lành ông. Hành vi của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân khai mào cho các bí tích Kitô giáo.

Chúa Giêsu trong vị linh mục ở ṭa cáo giải sẽ chữa lành tất cả các tội nhân đến với Người. Khi đi xưng tội, ta phải ư thức sự hiện diện của Chúa Giêsu- thầy- thuốc nơi linh mục trong ṭa giải tội.

______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================

TƯ TƯỞNG SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

Ta có thể đạt đến mức ḥan thiện khi bắt chước Cha Trên trời trong việc tha thứ cho kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Chỉ có những tâm hồn ḥa nhịp vơi ḷng trắc ẩn của Thiên Chúa mới chứng tỏ rằng trong thê giới của chúng ta t́nh yêu mạnh hơn tội lỗi. Đó là chủ điểm phụng vụ Lời Chúa tuần 7 Thường nịên nầy.

     Để được phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin, ta hăy vui mừng cùng nhau cử hành Thánh lễ hôm nay.

CHÚA NHẬT 7 TN-B

Chúa đă sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha (Lc 4, 18).  Phụng vụ bày tỏ tính yêu loan tin mừng của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời gọi ta tiếp nhận.

       Sự tha thứ không chỉ biễu lộ quyền năng mà c̣n là ḷng trắc ẩn Thiên Chúa xót thương ta. 1 Báy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4 Nhưng v́ dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chơng xuống.5 Thấy họ có ḷng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: Này con, con đă được tha tội rồi.6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một ḿnh Thiên Chúa? 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: Con đă được tha tội rồi, hai là bảo: Đứng dậy, vác lấy chơng của con mà đi, điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-11 Ta truyền cho con: Hăy đứng dậy, vác lấy chơng của con mà đi về nhà! 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chơng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!  (Mc 2, 1-12)

       Thiên Chúa tha thứ tội ta. 24b Ngươi lại c̣n làm cho Ta cực khổ v́ lầm lỗi của ngươi, làm cho Ta chán chường v́ tội ác ngươi phạm 25 Nhưng chính Ta đây, v́ danh dự của Ta, Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không c̣n nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa. (Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25).      
           Đức Chúa thứ tha tội ta.
3 CHÚA bảo vệ và giữ ǵn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời, không trao họ cho địch thù hung hăn. 4 Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành. 5 Con đă thưa cùng Chúa: Đ. Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài (Tv 40, 2-5.13-14. Đ. 5b).

            Thiên Chúa là đấng chân thật. 19 V́ Đức Ki-tô Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi, là Xin-va-nô, Ti-mô-thê và tôi, rao giảng cho anh em, đă không vừa là có vừa là không, nhưng nơi Người chỉ toàn là có.20 Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi Người. V́ thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên A-men để tôn vinh Thiên Chúa. (2 Cr 1, 18-22).

          Lạy Chuá, con tin Chuá là Đức Kitô, Con THiên Chuá hằng sống, đă đến trong thế gian; để  cảm nhận được Thiên Chúa thương ta thế nào, ta hăy suy niệm Sự tha thứ không chỉ biễu lộ quyền năng mà c̣n là ḷng trắc ẩn Thiên Chúa xót thương talàm sao.

LM. Martin Trần Văn Đoàn

--------------------------------

THOUGHTS FOR REFLECTION ALL WEEKLONG:

        We can reach the perfection by the imitation of the heavenly Father in forgiving our enemies and praying for our persecutioners. Only hearts attuned to God’s compassion can tell the world that love is stronger than sins. This is the liturgical main focus of the 7 th week of Ordinary time.

         In order to be nourished by the liturgy and Eucharist, let us joyfully enter today’s liturgical celebration.

 7 OT-B SUNDAY

  The Lord sent me to bring the glad tidings to the poor and proclaim liberty to captives (Lk 4: 18). Today’s liturgy shows the Gospel-giving love of The Trinitarian God and invites us to welcome Jesus the Lord.

           The Lord forgives our sins. 1  When Jesus returned to Capernaum after some days, it became known that he was at home. 2 Many gathered together so that there was no longer room for them, not even around the door, and he preached the word to them. 3 They came bringing to him a paralytic carried by four men. 4 Unable to get near Jesus because of the crowd, they opened up the roof above him. After they had broken through, they let down the mat on which the paralytic was lying. 5  When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Child, your sins are forgiven. 6  Now some of the scribes were sitting there asking themselves, 7 Why does this man speak that way? He is blaspheming. Who but God alone can forgive sins? 8 Jesus immediately knew in his mind what they were thinking to themselves, so he said, Why are you thinking such things in your hearts? 9 Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, pick up your mat and walk'? 10  But that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins on earth--11 he said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your mat, and go home. 12 He rose, picked up his mat at once, and went away in the sight of everyone. They were all astounded and glorified God, saying, We have never seen anything like this (Mc 2, 1-12)

          God forgives our sins 24b  Instead, you burdened me with your sins, and wearied me with your crimes. 25 It is I, I, who wipe out, for my own sake, your offenses; your sins I remember no more. (Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25).
            The Lord God forgives our sins.  R.
Lord heals my soul, for I have sinned agaínst you. 3 The Lord keeps and preserves them, makes them happy in the land, and does not betray them to their enemies. 4 The Lord sustains them on their sickbed, allays the malady when they are ill. 5 Once I prayed,  Lord, have mercy on me; heal me, I have sinned against you. (Ps 41: 2-5.13-14. R. 5b).

          Jesus Christ is the saving truth of God. 19 For the Son of God, Jesus Christ, who was proclaimed to you by us, Silvanus and Timothy and me, was not yes and no, but yes has been in him. 20 For however many are the promises of God, their Yes is in him; therefore, the Amen from us also goes through him to God for glory. (2 Cr 1, 18-22).

         Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God who was to come into this world; to experience how God loves us, let us contemplate how the Lord forgives our sins.

Priest Doan Van Tran