Sống Lời Chúa
Nhạc nền: "Con Tin Chúa Ơi"
LM. Duy-Thiên với tiếng hát Cẩm Vân

CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM - NĂM B Ngày 19/02/12

BÀI ĐỌC I: Is 43, 18-19. 21-22. 24b-2
"V́ Ta, Ta sẽ xoá bỏ sự gian ác của ngươi".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Đây lời Chúa phán: Các ngươi đừng nhớ đến dĩ văng, và đừng để ư đến việc thời xưa nữa. Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan.

Ta đă tác tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta. Hỡi nhà Giacóp, ngươi đă chẳng kêu cầu Ta; hỡi nhà Israel, ngươi cũng không chịu khó nhọc v́ Ta. Nhưng ngươi đă làm khổ Ta v́ tội lỗi của ngươi, và ngươi đă làm cực Ta v́ sự gian ác của ngươi. Chính Ta đây, chính v́ Ta mà Ta xoá bỏ sự gian ác của ngươi, và sẽ không c̣n nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 40, 2-3. 4-5. 13-14.
Xin Chúa chữa khỏi hồn con, v́ con đă phạm tội phản nghịch Ngườụi.

1. Phúc đức ai quan tâm đến kẻ cơ bần: ngày tai hoạ, Chúa sẽ giải thoát cho. Chúa sẽ ǵn giữ cho người được sống, cho người được hạnh phúc ở trần gian, và không trao nạp người cho ác tâm quân thù.
2. Chúa sẽ nâng đỡ người trên giường nằm đau khổ, và chữa khỏi mọi tàn tật lúc ốm đau. Phần tôi đă nói: Lạy Chúa, nguyện xót thương con, chữa khỏi hồn con, v́ con đă phạm tội phản nghịch Ngườụi.
3. Phần con khi được lành mạnh xin Chúa nâng đỡ, và cho tới khi đứng trước thiên nhan tới muôn đời. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, tự thuở này tới thuở kia. Amen.

BÀI ĐỌC II: 2 Cr 1, 18-22
"Đức Giêsu không phải vừa 'có' lại vừa 'không', nhưng nơi Người chỉ là 'có' mà thôi".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, xin Thiên Chúa là Đấng trung tín, chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh chị em không phải là vừa "Có" lại vừa "Không". Quả thế, Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà tôi, Silvanô và Timôthêô đă rao giảng nơi anh chị em, Người không phải vừa "Có" lại vừa "Không", trái lại nơi Người chỉ là "Có" mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đă thành "Có" ở nơi Người. V́ thế, nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời "Amen" tôn vinh Thiên Chúa. Vậy Đấng đă làm cho chúng tôi và anh chị em được đứng vững trong Đức Kitô, và đă xức dầu cho chúng ta, chính là Thiên Chúa, Người đă ghi dấu trên ḿnh chúng ta, và đă ban Thánh Thần vào ḷng chúng ta làm bảo chứng.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 8, 12
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12
"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum. Nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không c̣n chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. V́ dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi tḥng chiếc chơng với người bất toại xuống. Thấy ḷng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một ḿnh Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao ḷng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hăy chỗi dậy vác chơng mà đi', đằng nào dễ hơn? Nhưng để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hăy chỗi dậy, vác chơng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chơng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm: Chúa nhật 7 quanh năm B- Mc 2,1-2

“Hỡi con, tội lỗi con được tha” (Mc 2,5)

Thiên Chúa đă tạo dựng con người để được hạnh phúc (St 2).
Bệnh tật nhập vào thế gian như hậu quả của tội lỗi (St 3,16-19),
đi ngược lại với ư hướng sâu xa của Thiên Chúa. Kinh nghiệm về bệnh tật phải đưa đến kết quả, là gợi lên trong con người ư thức về tội lỗi. Thực vậy người ta nhận thấy điều đó trong các thánh vịnh cầu khẩn: Lời van xin chữa lành luôn kèm theo sự thú nhận các lỗi lầm (Tv 38, 39,9-12).

Bệnh tật là một biểu tượng cho trạng thái mà người có tội đang vướng phải: cách thiêng liêng họ ra mù, điếc, tê bại… Do đó việc chữa lành bệnh nhân cũng là một biểu tượng: nó chỉ sự chữa bệnh thiêng liêng mà Chúa Giêsu thực hiện nơi con người. Người tha thứ tội lỗi của người tê bại, và để chứng minh ḿnh có quyền ấy, người đă chữa lành ông. Hành vi của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân khai mào cho các bí tích Kitô giáo.

Chúa Giêsu trong vị linh mục ở ṭa cáo giải sẽ chữa lành tất cả các tội nhân đến với Người. Khi đi xưng tội, ta phải ư thức sự hiện diện của Chúa Giêsu- thầy- thuốc nơi linh mục trong ṭa giải tội.
______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)