Sống Lời Cha

Cc con hy yu thương th địch cc conMt. 5,38-48

CHA NHẬT 7 THƯỜNG NIN Năm A - 23/2/201 4

Bi Đọc I: Lev, 1-2, 17-18
Hy yu thương bạn hữu như chnh mnh

Bi trch sch Lvi.

Cha phn cng Maisen rằng: Ngươi hy ni cho ton thể cộng đồng con ci Israel: Cc ngươi hy nn thnh, v Ta l Đấng Thnh, l Thin Cha cc ngươi. Đừng giữ lng th ght anh em, nhưng hy răn bảo họ cng khai, để khỏi mang tội v họ. Đừng tm bo on, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hy yu thong cc bạ hữu như chnh mnh. Ta l Cha.

Đ l Lời Cha.

Đp Ca: Tv. 102,1-2,3-4.8 v 10,12-13
Cha l Đấng từ bi v hay thương xt

1. Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, mọi sự nơi ti, hy hcc tụng thnh danh Người. Linh hồn ti ơi hy chc tụng Cha, v chớ kh qun mọi n huệ của Người.
2. Người đ tha thứ cho mọi điều sai lỗi, v chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thn, Người đội đầu ngươi bằng mo từ bi, n sủng.
3. Cha l Đấng thương xt v nhn i, chậm on hờn v yu thương khn lường. Người khng xử với chng ti như chng ti đắc tội v khng trả đũa theo điều oan tri chng ti.
4. Cũng như từ đng sang ty xa vời, Người đ nm tội lỗi xa khỏi chng ti. Cũng như người cha yu thương con ci, Cha yu thương những ai knh sợ Người.

Bi Đọc II: 1 Cor 3,16-23
Tất cả l của anh chị em, nhưng anh chị em thuộc về Đức Kit, v Đức Kit thuộc về Thin Cha

Bi trch thư thứ nhất của Thnh Phaol gửi Tn Hữu Corint.
Anh chị em thn mến, anh chị em chẳng biết rằng anh chị em l đền thờ của Thin Cha, v Thnh Thần Thin Cha ngự trong anh chị em sao? Nếu ai xc phạm tới đền thờ của Thin Cha, th Thin Cha sẽ hủy diệt người ấy. V đền thờ Thin Cha l thnh, m chnh l anh chị em l đền thờ ấy.
Đừng c ai lừa dối mnh. Nếu c ai trong anh chị em cho mnh l người khn ngoan ở đời ny, th người ấy hy nn đin dại để được khn ngoan, v sự khn ngoan của thế gian ny l sự đin dại đối với Thin Cha, v c lời chp rằng: Chnh Người bắt chợt những người khn ngoan ngay trong xảo kế của họ. Lại c lời khc rằng: Cha biết tư tưởng của những người khn ngoan l ho huyền, Vậy đừng c ai cn tự ph trương nơi loi người. V tất cả l của anh chị em d l Phaol, hay Apl, hoặc Kpha, hoăc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả l của anh chị em, nhưng thuộc về Đức Kit, v Đức Kit thuộc về Thin Cha.

Đ l Lời Cha

ALLELUIA - 1 Sm 3, 9
Alleluia, Alleluia Lạy Cha, xin hy phn, v ti tớ Cha đang lắng tai nghe; Cha c lời ban sự sống đời đời. Alleluia.

Phc m: Mt. 5,38-48
Cc con hy yu thương th địch cc con

Bi trch Tin Mừng theo Thnh Mathu
Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc moan đệ rằng: Cc con đ nghe bảo:" Mắt đền mắt, răng đền răng. Cn Thầy, Thầy bảo cc con: đừng chống cự lại với người hung c; tri lại, nếu ai vả m bn phải của con, th hy đưa m bn tri nữa. V ai muốn kiện con để đoạt lấy o trong của con, th hy trao cho n cả o chong nữa. V ai bắt con đi một dặm, th hy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, th con hy cho. Ai muốn vay mượn, th con đừng khước từ.
Cc con cũng đ nghe dạy rằng: Hy yu thương tha nhn, v ght th địch. Cn Thầy, Thầy bảo cc con: Cc con hy yu thương th địch cc con, hy lm lnh cho những kẻ ght cc con, v cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ cc con, để cc nn con ci Cha cc con trn trời, l Đấng lm cho mặt trời mọc ln trn người lnh cũng như kẻ dữ, v cho mưa xuống trn người cng chnh cũng như kẻ bất chnh. V nếu cc con yu thương những kẻ yu thương mnh, th cn c cng g? No những người thu thuế khng lm như vậy sao? V nếu cc con chỉ cho hỏi anh chị em cc con m thi, th cc con c lm g hơn? No dn ngoại khng lm như vậy sao? Vậy cc con hy nn trọn lnh như Cha cc con trn trời l Đấng trọn lnh.

Đ l Lời Cha

Suy Niệm:

Yu Như Cha Yu
21-02-2014 2:31 pm

Abraham Lincoln (1809-1865), l vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. ng được mệnh danh l người giải phng vĩ đại, đặc biệt, thiết lập trật tự trong đất nước, duy tr thể chế lin bang, v chấm dứt chế độ n lệ ở Hoa Kỳ.

C cu chuyện đng ghi nhớ về Lincoln v Stanton tranh cử chức tồng thống Hoa Kỳ. Khng biết v l do g m Stanton ght cay ght đắng Lincoln, đến nỗi ng ta đ dng hết mnh khe của mnh bu xấu v hạ nhục Lincoln tại bất cứ nơi đu, bất luận lc no, nhất l những lc xuất hiện trưc cng chng hoặc giới truyền thng.
Chẳng hạn, Stanton đ dng những lời thm độc v khinh bỉ để nhạo bng Lincoln về vc dng lập dị của ng. D bị ch bai v bu xấu thậm tệ nhưng cuối cng Abraham Lincoln vẫn đuợc bầu lm tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ.

Sau khi đắc cử, Abraham lại tuyn bố chọn ng Stanton lm bộ trưởng Bộ Chiến Tranh, một vị tr v cng quan trọng trong nội cc chnh phủ của mnh. Ngay lập tức, cc cố vấn tối cao, hết người ny đến người khc đến ni với Lincoln rằng hẳn l ngi lầm lẫn qa sức rồi, ngi khng biết tn Stanton ny sao? Ngi khng cn nhớ đến những chuyện đồi bại m hắn ni vể ngi sao? . Chng ti biết chắc hắn cũng sẽ tm mọi cch đễ ph hoại mọi đề n của ngi nn xin ngi hy suy nghĩ lại.

Lincoln bnh thản trả lời: Đng, ti biết rất r về Stanton, ti vẫn cn nhớ rnh rnh những g ng ta ni về ti nhưng khi đ tm khắp đ đy, ti thấy ng ta l ngưi xứng hợp trong chức vụ ny nhất. Thế l Stanton đ trở thnh bộ trưởng Bộ Chiến Tranh. Với thời gian, Stanton đ lm việc cch tch cực v hăng say cộng tc với tổng thống đem lại hưng thịnh cho đất nưc Hoa Kỳ. Sau khi Abraham Lincoln qua đời, trong ngy tang lễ c nhiều bi diễn văn hng hồn ca ngợi cng đức của ng nhưng bi diễn văn v cu ni đưọc khắc g lại chnh l của Stanton: Abraham Lincoln, vị tổng thống của thời đại.

Bi Tin Mừng hm nay cho thấy rằng Cha Gisu biết luật lệ Do Thi đương thời mắt đền mắt rằng đền răng, nhưng Người đ tuyn bố một hướng đi mới, cng bố giới luật mới thay cho luật lệ ăn miếng trả miếng, đ l: Cc con hy yu thương th địch cc con, hy lm lnh cho những kẻ ght cc con, v cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ cc con. Đy l lời tm gọn tinh thần mới của Đức Gisu. Người giải thch rằng: Cc con yu thương những kẻ yu thương mnh, th cn c cng g? No những người thu thuế khng lm như vậy sao? No dn ngoại khng lm như vậy sao?

Yuthương kẻ th l lời khuyn kh chấp nhận nhất? Tuy nhin, nếu yu thương kẻ th l điều khng thể thực hiện được, th nhn loại quả l loi bất hạnh nhất bởi v bản tnh tội lỗi của mnh, sự bo th sẽ ko di v tận v đau khổ sẽ l định mệnh của kiếp người. Hơn thế nữa, loi người xc phạm đến Thin Cha, nếu Thin Cha cũng dng luật mắt đền mắt răng đề răng th thn phận loi người sẽ ra sao!

Qua biến cố Đức Kit (the Christ-event), Thin Cha đ mặc khải luật yu thương kẻ th, yu đến nỗi chết cho kẻ th, một tnh yu v điều kiện, một tnh yu v tiền khong hậu. Thin Cha đ yu như thế v Người dạy mỗi người chng ta phải yu như thế. Ước g mỗi người chng ta lun nhn ngắm Đức Gisu Kit chịu chết trn thập gi để từ đ, kn mc được tnh yu đch thức của Người v lm cho tnh yu đ triển nở trong mi trường sống của mỗi người chng ta.

Lm. Đặng Đnh Nn