Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN – Năm A - 27/2/2011

Bài Đọc I: Is 49, 14-15:1
"Ta sẽ không quên ngươi đâu".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Sion nói: "Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đă quên tôi rồi". Nào người mẹ có thể quên con ḿnh mà không thương xót chính đứa con ḿnh đă cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 61, 2-3. 6-7. 8-9ab.
Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui.

1. Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui; do chính ḿnh Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.
2. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi hăy nghỉ an, v́ do chính ḿnh Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.
3. Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi ThiênChúa, tôi có Đá Tảng kiên cố và chỗ dung thân. Hỡi dân tộc, hăy trông cậy Người luôn mọi lúc, hăy đổ dốc niềm tâm sự trước nhan Người.

Bài Đọc II: 1 Cr 4, 1-5
"Chúa sẽ phơi bày những ư định của tâm hồn".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những thừa tác viên của Đức Kitô, và những người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, người ta đ̣i hỏi nơi những người phân phát các mầu nhiệm là mỗi người phải trung tín. Phần tôi, tôi không lấy làm quan trọng khi bị anh chị em hay toà án nhân loại đoán xét; nhưng tôi cũng không đoán xét chính ḿnh tôi. V́ chưng, mặc dầu lương tâm không trách cứ tôi điều ǵ, nhưng không phải v́ thế mà tôi đă được công chính hoá. Đấng đoán xét tôi chính là Chúa.V́ thế, anh em đừng đoán xét trước thời gian cho đến khi Chúa đến, Người sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và phơi bày những ư định của tâm hồn; và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban khen tương xứng cho mỗi người.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:Jn 14, 23 Alleluia,alleluia!
- Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

PhúcÂm: Mt 6, 24-34
"Các con chớ áy náy về ngày mai".

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: v́ hoặc nó sẽ ghét người này,và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. V́ thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống ḿnh: lấy ǵ mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy ǵ mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
Hăy nh́n xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vàolẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho ḿnh cao thêm một gang được ư? C̣n về áo mặc, các con lo lắng làm ǵ? Hăy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng,không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay c̣n, mai bị ném vào ḷ lửa, mà c̣n được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi nhữngkẻ kém ḷng tin.
Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ănǵ, uống ǵ, hoặc sẽ lấy ǵ mà mặc? V́ chưng, dân ngoại t́m kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rơ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hăy t́m kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, c̣n các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. V́ ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Đó là Lời Chúa

Suy Niệm:

Xử Dụng Thời Gian.

Trong cuộc sống ai cũng mong nhận được nhiều phước, nên ai cũng chúc cho nhau nhiều tài nhiều lộc, nhiều tiền, nhiều của. Những người có tín ngưỡng th́ tin rằng: may mắn, tiền của, là sự chúc lành của Đấng Bề Trên. Tin mừng hôm nay Chúa đưa ra qui luật để nhờ đó chúng ta được hạnh phúc: con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà c̣n sống và được hạnh phúc v́ những giá trị tinh thần và rằng cuộc sống không được ban chỉ v́ những niềm vui thích thể lư nhưng cho một điều ǵ đó cao trọng hơn: hưởng thụ Thiên Chúa. Cuộc sống không được ban chỉ v́ cuộc sống tạm bợ trên trần gian nhưng cho một điều ǵ đó cao trọng hơn: cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Chúa không muốn chúng ta lo lắng với những nhu cầu tạm bợ mà quên đi những điều cần phải làm: t́m kiếm nước Trời.

Con người không chỉ thuần là vật chất mà c̣n là loài khao khát cái vô biên. Cái vô biên đó chính là nước trời và lẽ công chính như lời Chúa dạy: tiên vàn các con hăy t́m kiếm nước Thiên chúa và sự công chính của Người. C̣n việc khác Người sẽ ban cho (Mt 6:33). Thế nhưng trong cuộc sống, chúng ta lại có những cái lo khác nhau. Đối với người trẻ chỉ lo nh́n về tương lai; ngược lại, đối với những người lớn tuổi lại chỉ nhớ về quá khứ. C̣n hiện tại th́ ít ai để ư mà quên đi lời khuyên của Chúa: Các con chớ áy náy về ngày mai. V́ ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày đó (Mt 6:34)..

Khi dạy điều này Chúa không có ư cấm chúng ta là không được nh́n về phía trước để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai cũng không phải là không nên chuẩn bị một cách chu đáo cho những ǵ sẽ xảy ra nhưng là không nên để tâm trí của ḿnh luôn bị ám ảnh và lo sợ về những việc sẽ không bao giờ xảy đến. Chúa muốn nói rằng thức ăn và áo mặc không thể cung cấp cho chúng ta những việc cao trọng hơn của cuộc sống cho nên hăy biết xử dụng thời gian hiện tại, hăy tận hưởng những niềm vui của hiện tại, và hăy làm những việc phải làm của hiện tại. Thời gian hiện tại mới chính là thời gian có ư nghĩa và giá trị nhất bởi v́ quá khứ sẽ không ích ǵ nếu nó không trở thành kinh nghiệm để áp dụng cho hiện tại được tốt hơn; và tương lai cũng sẽ chẳng ra sao nếu không được xây dựng bằng những kinh nghiệm của hiện tại. Nói cách khác, nếu chỉ hướng về tương lai và nh́n ngược về quá khứ chúng ta sẽ khó có thể t́m thấy hạnh phúc.

Một tuần đă trôi qua, có lẽ ít hay nhiều chúng ta đă lảng phí nhiều thời giờ của 7 ngày qua. Trong ngày đầu tuần này chúng ta xin Chúa tha thứ những điều đó. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa v́ Chúa ban cho chúng ta 7 ngày mới nữa xin Chúa giúp chúng ta biết đón nhận thời gian Chúa ban và cố gắng xử dụng tốt khoảng thời gian mới này để chăm sóc gia đ́nh và xă hội nhất là để lo sống đạo tốt hơn.

FX Nguyễn Văn Tuyết

(Trích web site:www. vietcatholicsydney.net)