Sống Lời Chúa

"Các con chớ áy náy về ngày mai". Mt 6, 24-34

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN – Năm A - 2/3/14

Bài Đọc I: Is 49, 14-15
"Ta sẽ không quên ngươi đâu".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Sion nói: "Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đă quên tôi rồi".

Nào người mẹ có thể quên con ḿnh mà không thương xót chính đứa con ḿnh đă cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu.

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 61, 2-3. 6-7. 8-9ab.
Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui.

1. Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui; do chính ḿnh Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.
2. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi hăy nghỉ an, v́ do chính ḿnh Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.
3. Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi ThiênChúa, tôi có Đá Tảng kiên cố và chỗ dung thân. Hỡi dân tộc, hăy trông cậy Người luôn mọi lúc, hăy đổ dốc niềm tâm sự trước nhan Người.


Bài Đọc II: 1 Cr 4, 1-5
"Chúasẽ phơi bày những ư định của tâm hồn".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những thừa tác viên của Đức Kitô, và những người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, người ta đ̣i hỏi nơi những người phân phát các mầu nhiệm là mỗi người phải trung tín. Phần tôi, tôi không lấy làm quan trọng khi bị anh chị em hay toà án nhân loại đoán xét; nhưng tôi cũng không đoán xét chính ḿnh tôi. V́ chưng, mặc dầu lương tâm không trách cứ tôi điều ǵ, nhưng không phải v́ thế mà tôi đă được công chính hoá. Đấng đoán xét tôi chính là Chúa.V́ thế, anh em đừng đoán xét trước thời gian cho đến khi Chúa đến, Người sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và phơi bày những ư định của tâm hồn; và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban khen tương xứng cho mỗi người.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:Jn 14, 23
Alleluia,alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Tasẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 6, 24-34
"Các con chớ áy náy về ngày mai".

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: v́ hoặc nó sẽ ghét người này,và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. V́ thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống ḿnh: lấy ǵ mà ăn; hay cho thân xác các con: lấyǵ mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
Hăy nh́n xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vàolẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho ḿnh cao thêm một gang được ư? C̣n về áo mặc, các con lo lắng làm ǵ? Hăy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng,không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cảSalomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay c̣n, mai bị ném vào ḷ lửa, mà c̣n được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi nhữngkẻ kém ḷng tin.
Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ănǵ, uống ǵ, hoặc sẽ lấy ǵ mà mặc? V́ chưng, dân ngoại t́m kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rơ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hăy t́m kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, c̣n các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. V́ ngày mai sẽ lo cho ngày mai.Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Đó là Lời Chúa


Suy Niệm:

Yêu Như Chúa Yêu
21-02-2014 2:31 pm

Abraham Lincoln (1809-1865), là vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ông được mệnh danh là người giải phóng vĩ đại, đặc biệt, thiết lập trật tự trong đất nước, duy tŕ thể chế liên bang, và chấm dứt chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ.

Có câu chuyện đáng ghi nhớ về Lincoln và Stanton tranh cử chức tồng thống Hoa Kỳ. Không biết v́ lư do ǵ mà Stanton ghét cay ghét đắng Lincoln, đến nỗi ông ta đă dùng hết mánh khóe của ḿnh bêu xấu và hạ nhục Lincoln tại bất cứ nơi đâu, bất luận lúc nào, nhất là những lúc xuất hiện trưóc công chúng hoặc giới truyền thông.
Chẳng hạn, Stanton đă dùng những lời thâm độc và khinh bỉ để nhạo báng Lincoln về vóc dáng lập dị của ông. Dù bị chê bai và bêu xấu thậm tệ nhưng cuối cùng Abraham Lincoln vẫn đuợc bầu làm tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ.

Sau khi đắc cử, Abraham lại tuyên bố chọn ông Stanton làm bộ trưởng Bộ Chiến Tranh, một vị trí vô cùng quan trọng trong nội các chính phủ của ḿnh. Ngay lập tức, các cố vấn tối cao, hết người này đến người khác đến nói với Lincoln rằng “hẳn là ngài lầm lẫn qúa sức rồi, ngài không biết tên Stanton này sao? Ngài không c̣n nhớ đến những chuyện đồi bại mà hắn nói vể ngài sao? …. Chúng tôi biết chắc hắn cũng sẽ t́m mọi cách đễ phá hoại mọi đề án của ngài nên xin ngài hăy suy nghĩ lại.”

Lincoln b́nh thản trả lời: “Đúng, tôi biết rất rơ về Stanton, tôi vẫn c̣n nhớ rành rành những ǵ ông ta nói về tôi nhưng khi đă t́m khắp đó đây, tôi thấy ông ta là ngựi xứng hợp trong chức vụ này nhất.” Thế là Stanton đă trở thành bộ trưởng Bộ Chiến Tranh. Với thời gian, Stanton đă làm việc cách tích cực và hăng say cộng tác với tổng thống đem lại hưng thịnh cho đất nưóc Hoa Kỳ. Sau khi Abraham Lincoln qua đời, trong ngày tang lễ có nhiều bài diễn văn hùng hồn ca ngợi công đức của ông nhưng bài diễn văn và câu nói đưọc khắc ǵ lại chính là của Stanton: “Abraham Lincoln, vị tổng thống của thời đại.”

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy rằng Chúa Giêsu biết luật lệ Do Thái đương thời ‘mắt đền mắt rằng đền răng’, nhưng Người đă tuyên bố một hướng đi mới, công bố giới luật mới thay cho luật lệ ‘ăn miếng trả miếng’, đó là: “Các con hăy yêu thương thù địch các con, hăy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ các con.” Đây là lời tóm gọn tinh thần mới của Đức Giêsu. Người giải thích rằng: Các con yêu thương những kẻ yêu thương ḿnh, th́ c̣n có công ǵ? Nào những người thu thuế không làm như vậy sao? Nào dân ngoại không làm như vậy sao?

‘Yêuthương kẻ thù’ là lời khuyên khó chấp nhận nhất? Tuy nhiên, nếu ‘yêu thương kẻ thù’ là điều không thể thực hiện được, th́ nhân loại quả là loài bất hạnh nhất bởi v́ bản tính tội lỗi của ḿnh, sự báo thù sẽ kéo dài vô tận và đau khổ sẽ là định mệnh của kiếp người. Hơn thế nữa, loài người xúc phạm đến Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa cũng dùng luật ‘mắt đền mắt răng đề răng’ th́ thân phận loài người sẽ ra sao!

Qua biến cố Đức Kitô (the Christ-event), Thiên Chúa đă mặc khải luật ‘yêu thương kẻ thù’, yêu đến nỗi ‘chết cho kẻ thù’, một t́nh yêu vô điều kiện, một t́nh yêu vô tiền khoáng hậu. Thiên Chúa đă yêu như thế và Người dạy mỗi người chúng ta phải yêu như thế. Ước ǵ mỗi người chúng ta luôn nh́n ngắm Đức Giêsu Kitô chịu chết trên thập giá để từ đó, kín múc được t́nh yêu đích thức của Người và làm cho t́nh yêu đó triển nở trong môi trường sống của mỗi người chúng ta.

Lm. Đặng Đ́nh Nên
 

Tâm Thư Mục Vụ Mùa Chay
28-02-2014 2:34 pm

Qúy Ông Bà Anh Chị Em thân mến,

Cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, Cộng Đồng chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Chay năm 2014, thời gian chuẩn bị tâm hồn và canh tân cuộc sống để đón mừng lễ Chúa Phục Sinh, Đấng chiến thắng sự chết để đem lại sự sống mới cho nhân loại.

Để trợ lực cho hành tŕnh canh tân cuộc sống, trong Mùa Chay chúng ta được kêu gọi gia tăng một số công tác thiêng liêng: ăn chay, hăm ḿnh, gia tăng việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, làm việc từ thiện, bác ái.

Trong tinh thần này, sứ điệp Mùa Chay năm nay của Đức Thánh Cha Phanxico đề nghị chúng ta suy tư về hành tŕnh hoán cải bản thân và cộng đồng để khơi dậy khả năng dâng hiến vẫn có trong tâm hồn, nhưng đang bị khuynh hướng ích kỷ và hưởng thụ bóp nghẹt.

ĐTC nói "Thiên Chúa không tỏ ḿnh bằng những phương thế quyền lực và giàu sang của trần thế, nhưng bằng những phương thế yếu đuối và nghèo nàn: ”Ngài giàu sang, nhưng đă trở nên nghèo v́ anh chị em...”.

Qua mầu nhiệm Chúa làm người, đau khổ , chết và sống lại cho chúng ta cảm nghiệm một t́nh yêu thật, t́nh yêu của Thiên Chúa là nguyên nhân mầu nhiệm ấy, một t́nh yêu là ân sủng, ḷng quảng đại, ước muốn trở nên gần gũi, và không do dự hiến thân và hy sinh v́ những thụ tạo mà Ngài yêu mến.

Ḷng bác ái, t́nh yêu, có nghĩa là chia sẻ trong mọi sự số phận của người ḿnh yêu. T́nh yêu làm cho trở nên giống nhau, kiến tạo sự b́nh đẳng, phá đổ các bức tường và những ngăn cách.

Mùa chay năm nay chúng ta hãy cố gắng gần gũi với Đấng đă gần gũi với chúng ta trước. Thiên Chúa đă đi vào không gian và thời gian luôn cả những đau khô của con người đễ đem con người vào không gian, thời gian, hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Ngoài những việc ăn chay, hăm ḿnh, gia tăng việc cầu nguyện, làm việc từ thiện, bác ái thì chúng hãy tìm thời gian đễ lắng nghe Lời Chúa. Tĩnh tâm và nhận lãnh Bí Tích Hoà Giải là những phương cách tốt nhất đễ chúng ta lắng nghe lời Chúa . Nhờ đó chúng ta có thể thực thi lời Chúa một cách cụ thể hơn.

Mùa Chay luôn mời gọi chúng ta bước vào hành trình biến đổi và hoán cải bản thân. Khi chúng ta biết hoán cải cũng là lúc chúng ta giám từ bỏ những khuynh hướng ích kỷ và hưởng thụ đang có nguy cơ bóp nghẹt đời cống tâm linh của chúng ta.

Xin Chúa Thánh Linh nâng đỡ những quyết tâm trên đây của chúng ta và củng cố trong chúng ta mối quan tâm và trách nhiệm đối với sự lầm than của con người, để chúng ta trở nên bác ái và là những người thực thi ḷng bác ái. Với lời cầu chúc ấy, quý cha sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, để chúng ta tiến bước một cách hiệu quả trong hành tŕnh Mùa Chay, và cũng xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho quý cha. Xin Chúa chúc lành và xin Đức Mẹ luôn ǵn giữ quý ông bà anh chị em.

Lm Phêrô Dương Thanh Liem-Tuyên Uý Trưởng