Sống Lời Chúa

"Ai nghe lời Thầy mà thực hành, th́ như người xây nhà trên đá;
Nhưng hễ ai nghe mà không thực hành, th́ như người xây nhà trên cát".
(Mt 7, 21-27)

Nhạc: "Lời Thiêng" với tiếng hát Khắc Dũng

Chúa Nhật 9 Thường Niên - Năm A - Ngày 6/3/11

Bài Đọc I: Đnl 11, 18. 26-2
"Ta đặt trước mặt các ngươi sự chúc phúc và sự chúc dữ".

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Lúc ấy, Môisen nói với dân chúng rằng:
"Các ngươi hăy ghi ḷng tạc dạ những lời này, và đeo nó nơi tay như bửu bối, và hăy luôn để nó trước mắt các ngươi. Đây hôm nay ta đặt trước mặt các ngươi sự chúc lành và sự chúc dữ:nếu các ngươi tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi, mà hôm nay ta rao truyền cho các ngươi, th́ các ngươi được chúc phúc, c̣n nếu các ngươi không tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi, mà lại đi sai đường lối ta vạch ra cho các ngươi hôm nay, và chạy theo các thần ngoại lai mà các ngươi chẳng hiểu biết, th́ sẽ bị chúc dữ".

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 30, 2-3a. 3bc-4. 17 và 25
Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Lạy Chúa, con t́m đến nương nhờ Người, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, v́ đức công minh Ngài, xin cứu chữa con. Xin Chúa hăy ghé tai về bên tôi tớ Chúa.
2. Xin Người mau lẹ để giải thoát con. Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn. Bởi Chúa là Đá tảng, là chiến luỹ của con, v́ uy danh Người, Người sẽ d́u dắt và hướng dẫn con.
3. Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Ḷng chư vị hăy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa.

Bài Đọc II: Rm 3, 21-25a. 28
"Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải nhờ việc làm theo lề luật".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh chị em thân mến, bây giờ sự công chính của Thiên Chúa đă tỏ hiện không tuỳ vào lề luật, nhưng có lề luật và các tiên tri làm chứng. Sự công chính của Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô sẽ ban cho mọi kẻ tin vào Người, không có ǵ phân biệt: v́ mọi người đều phạm tội và đă thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa, họ được công chính hoá cách nhưng không do ơn nghĩa của Người và nhờ sự cứu chuộc nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Thiên Chúa đă đặt làm của lễ đền tội, nhờ tin vào máu của Người.
Quả thế, chúng tôi thâm tín rằng con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật.

Đó là Lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, b́nh an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 7, 21-27
"Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ư Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đă không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hăy lui ra khỏi mặt Ta'.
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, th́ giống như người khôn ngoan đă xây nhà ḿnh trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió băo có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, v́ nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, th́ giống như người ngu đần, xây nhà ḿnh trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

Đó là Lời Chúa

Suy Niệm:

TRÊN NỀN ĐÁ.

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, th́ giống như người khôn ngoan đă xây nhà ḿnh trên đá” (Mt. 7,24)

Thật hạnh phúc khi chúng ta được sinh ra làm con người. Chúng ta được tham dự vào lịch sử chương tŕnh cứu độ của Chúa. Ngay từ thơ ấu, chúng ta đă được trau dồi các kiến thức đức tin và sống theo những điều răn và giới luật mà Thiên Chúa đă mặc khải. Thánh Kinh là nguồn mặc khải về t́nh yêu của Thiên Chúa. Khi học hỏi về ư nghĩa và nguồn gốc của Kinh Thánh, chúng ta thấy có một sợi chỉ xuyên suốt trong lịch sử cứu độ. Toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước gồm 72 cuốn là nguồn mặc khải vô tận mà Thiên Chúa đă tỏ bày sự thương yêu đối với loài người suốt dọc lịch sử cứu độ. Lời Thánh Kinh là những hướng dẫn khôn ngoan giúp chúng ta sống trong đường lối của Thiên Chúa.

Thiên Chúa tạo dựng muôn loài trong trật tự phát triển và truyền sinh giống ṇi. Thiên Chúa quan pḥng và chúc phúc cho mọi loài thụ tạo. Ngay từ những giây phút đầu tiên, tổ tiên của loài người đă bất tuân và tự chọn cho ḿnh một hướng đi khác. Thiên Chúa đă không bỏ mặc con người sống trong ṿng lao khổ và hướng chiều về đàng dữ. Thiên Chúa đă có chương tŕnh sửa đổi và cứu độ loài người. Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ và chuẩn bị riêng một dân tộc để đón chờ Đấng Cứu Thế. Khi Đấng Cứu Thế xuất hiện đă có một số người chấp nhận và tin theo, nhưng phần đông loài người c̣n thờ ơ và chối từ Tin Mừng. Cho tới hôm nay, hơn 2000 ngàn năm sau, thế giới c̣n rất nhiều người vẫn chưa được lắng nghe tin mừng và sống ơn cứu độ.

Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, th́ giống như người khôn ngoan đă xây nhà ḿnh trên đá” (Mt. 7,24). Mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, có người sống trong bậc gia đ́nh, người độc thân và kẻ tu tŕ, đều được mời gọi sống chu toàn bổn phận của ḿnh. Chúng ta thử dành đôi phút để hồi tâm lại xem chúng ta có giống như người khôn ngoan xây nhà ḿnh trên nền đá vững chắc không? Ch́a khóa của sự khôn ngoan chính là nghe và đem lời Chúa ra thực hành. Chúng ta đă được nghe và học hỏi rất nhiều lời Chúa, nhưng đem áp dụng trong cuộc sống th́ không được bao nhiêu. Trong cuộc sống đạo, nhiều khi chúng ta chỉ muốn áp dụng những lời nào có lợi ích và phù hợp với cách sống riêng của chúng ta. Chúng ta tránh hoặc không muốn lắng nghe những lời khuyên dạy xem ra khó áp dụng.

Khi Chúa Giêsu công khai ra giảng dạy, Chúa đă kêu gọi mọi người hăy sám hối và tin vào tin mừng (Mt.3,2), chúng con nghe nhiều lần lắm rồi nhưng chẳng quan tâm v́  nghĩ rằng chỉ những tội nhân mới cần sám hối. Chúa Giêsu lại kêu gọi: Hăy học cùng Ta v́ Ta hiền lành và khiêm nhượng trong ḷng (Mt. 11,29), chúng ta lại thích tự cao tự đại và muốn cai trị hơn là phục vụ. Ai không vác thánh giá mà theo Chúa, không xứng đáng là môn đệ của Chúa (Lk 14,27), chúng con muốn mang danh Kitô hữu nhưng chúng con lại muốn thong dong và không muốn vác thánh giá nặng nề đi theo Chúa.

Chúa mời gọi chúng ta hăy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, nhưng chúng ta thường hay bê trễ và ươn lười. Chúa dạy chúng ta hăy vào nơi kín đáo, đóng cửa pḥng cầu nguyện (Mt. 6,6), chúng ta lại thích cầu nguyện công khai và muốn mọi người nh́n thấy. Chúa dạy chúng ta rằng khi cầu nguyện không cần nhiều lời v́ Cha của chúng ta trên trời thấu tỏ mọi sự (Mt. 6,7), trong khi chúng ta đọc hết kinh này đến kinh khác và cầu xin nhiều điều mà ḷng chúng ta lại xa Chúa. Chúa muốn chúng ta phải kiên tâm cầu nguyện, chúng ta lại chóng chán nản khi xin hoài không được. Chúa dạy rằng hăy cầu nguyện luôn kẻo xa chước cám dỗ (Mt. 26,41), chúng ta chỉ cầu khi chúng ta cần ơn ǵ thôi c̣n chước cám dỗ chúng ta chẳng màng. Đôi khi chúng ta c̣n tạo cơ hội cho những cơn cám dỗ đi vào đời ta.

Chúa dạy chúng ta yêu thương anh em và cả kẻ thù (Mt. 5,44), chúng ta mới giữ được có một nửa là chỉ yêu anh em ḿnh. Chúa dạy chúng ta rằng có nói có, không nói không (Mt. 5,37), chúng ta lại xào xáo, lật lọng đổi thay, tự lừa dối ḿnh và dối người. Chúa nói với chúng ta đừng đoán xét để khỏi bị xét đoán (Lk. 6,37), chúng ta không những xét đoán mà c̣n kết án vội vàng khi chưa t́m hiểu sự thật. Chúa dậy chúng ta đừng thề chi cả (Mt. 5,34), chúng ta nói dối như cuội mà c̣n thề thốt đủ điều. Chúa dậy chúng ta làm ḥa và tha thứ cho anh em (Mt. 6,14), chúng ta thường bắt lỗi và ghét bỏ anh em ḿnh. Chúa khuyên dạy chúng ta hăy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng Trọn Lành (Mt. 5,48), chúng ta chỉ muốn được người ta khen là tốt lành và thánh thiện thôi.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hăy sống thật với ḷng ḿnh. Chúa thấu tỏ mọi sự kín nhiệm trong ḷng chúng ta. Chúng ta đang xây nhà của ḿnh trên đá hay trên nền cát dễ bị trôi cuốn. Mỗi người chúng ta tự trả lời về ḿnh trước mặt Chúa. Có lẽ chúng ta phải tự nhận ra rằng ḿnh chỉ tin đạo, giữ đạo, sống đạo nhưng lại hành đạo rất hời hợt. Chúng ta c̣n câu nệ h́nh thức như là chu toàn bổn phận đọc kinh, dự lễ, lănh nhận các bí tích cho yên trí, nhưng không có đời sống nội tâm thật sự. Có lần Chúa đă nhắc nhở: Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng, c̣n ḷng chúng th́ xa Ta (Mt.15,8). Chúng ta đừng cậy dựa vào sự đánh giá của người khác và cũng đừng tự phong cho ḿnh là người đạo đức. Chúa Giêsu đă dùng những lời trách nặng với những người chỉ chuộng h́nh thức bề ngoài. Chúa ví họ như những mồ mả tô vôi bên ngoài, c̣n bên trong đầy xương xẩu hôi thối (Mt. 23,27). Vượt qua những h́nh thức biểu lộ bên ngoài, chúng ta phải phấn đấu nội tâm mỗi ngày để nên trọn lành trước mặt Chúa.

Cuốn sách nhỏ “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá” của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là một kim chỉ nam vô cùng quư giá. Đức Cố Hồng Y đă từng bước cảm nhận đường lối của Chúa trong khi bị tù đầy. Ngài đă chọn Chúa thay v́ công việc của Chúa. Ngài đă sống những giây phút hiện tại trong sự gắn bó với Chúa và yêu thương tha nhân và đặc biệt yêu thương cả những người thù ghét ngài trong trại giam. Mười ba năm tù tội của ngài đă mở ra một Con Đường Hy Vọng cho chính ngài và cho nhiều người. Ngài sống bằng lời Chúa mỗi giây phút và ngài t́m gặp gỡ Chúa trong mọi hoàn cảnh dù tù tội, khổ đau, bệnh họan và kiệt lực cả hồn lẫn xác. Mọi việc ngài thực hiện, ngài thực hiện trong Chúa. Chính ngài đă xây nhà ḿnh trên tảng đá vững chắc. Gian khổ đă tôi luyện ngài thành chứng nhân của niềm hy vọng. Ngài đă bước lên cao trong con đường trọn lành.

Chúa mời gọi chúng ta hăy nên trọn lành toàn diện. Chân nhận rằng mỗi người đều có những nhân đức nổi bật, nhưng không tránh khỏi những thói quen đạo đức c̣n yếu kém. Cây tốt th́ sinh trái tốt (Mt.12,33). Người tốt th́ sẽ sinh ra được nhiều điều tốt lành. Xét chung th́ mỗi người có rất nhiều điểm tốt và đáng khen ngợi. Nhưng trong cuộc sống thực tế hằng ngày, chúng ta c̣n có nhiều yếu đuối lắm. Về của cải vật chất, đôi khi chúng ta ham mối lợi trước mắt mà quên đi giới răn Chúa dạy về sự công bằng và chân thật. Chúng ta tự nhủ ḿnh rằng thôi cứ làm đại đi, cứ phạm đi và cứ khai gian đi, rồi đi xưng tội sau.. Đă có biết bao nhiêu trường hợp, chúng ta biết đó là sai và dối trá mà chúng ta cứ làm. Chúng ta biết rằng ḿnh đang sống trong tội lỗi, lầm lạc nhưng đă quá quen rồi, chúng ta chẳng muốn thay đổi và không muốn dứt bỏ thói hư tật xấu. Bỏ đi th́ tiếc lắm. Thường th́ chúng ta đợi chờ và khất lần cho qua ngày. Hỏi rằng chúng ta đang xây nhà trên đá hay trên nền đất?

Chúng ta, những người Kitô hữu, được hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác. Nhiều người không có cơ hội để lắng nghe lời mặc khải của Thiên Chúa. Những người chưa biết Chúa, họ phải vất vả đi t́m ṭi, suy nghĩ và lần ṃ trong đêm tối để đi t́m ánh sáng hướng dẫn cuộc đời. Đă có biết bao những Đạo Giáo, những nhà hiền triết và những khám phá t́m về nguồn vũ trụ. Với trí khôn giới hạn của loài người, vũ trụ mênh mông bao la và sự sống muôn loài vẫn c̣n là mầu nhiệm không bao giờ hiểu thấu. Nhiều người vẫn chưa hiểu biết được ư nghĩa của cuộc sống và cùng đích của cuộc đời.

Là Kitô hữu, chúng ta được thừa hưởng qùa tặng nhưng không. Chúng ta được học biết về Thiên Chúa yêu thương, về ơn cứu độ và cánh chung của đời người. Chúng ta hăy tạ ơn Chúa đă ban chính Ngôi Lời là Con Một của Ngài. Ngôi Lời đă sinh ra làm người và cư ngụ giữa chúng ta để mạc khải về Mầu Nhiệm Thiên Chúa và Nước Trời. Chính Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn cứu độ và chia sẻ sự sống vĩnh cửu đời sau.

Lm. Giuse Trần việt Hùng.

Bronx, New York (Sư tầm trên net...)