Sống Lời Cha

Nhạc nền: "Xin Tỏ Cha Cho Chng Con"
Nhạc LM: n Dức với tiếng ht Ngọc-Hy v Văn Quang

CHA NHẬT II MA CHAY - Năm A - Ngy 16/3/2014

BI ĐỌC I: St 12, 1-4a
"Abraham, người cha Dn Cha, được ku gọi".

Bi trch sch Sng Thế.
Khi ấy, Cha phn cng Abram rằng: "Ngươi hy từ bỏ qu hương, họ hng v nh cửa cha ngươi m đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ lm cho ngươi nn một dn lớn, Ta sẽ ban phc cho ngươi, cng lm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phc. Ta sẽ ban phc cho ai chc phc ngươi, v chc dữ cho ai chc dữ ngươi. Mọi dn tộc trn mặt đất sẽ nhờ ngươi m được diễm phc". Abram liền ra đi, như lời Thin Cha phn dạy.

Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 v 22
Lạy Cha, xin tỏ lng từ bi Cha cho chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi.

1. Lời Cha l lời chn chnh, bao việc Cha lm đều đng cậy tin. Cha yu chuộng điều cng minh chnh trực, địa cầu đầy n sủng Cha..
2. Ka Cha để mắt coi những kẻ knh sợ Người, nhn xem những ai cậy trng n sủng của Người,, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết v nui dưỡng họ trong cảnh cơ hn.
3. Linh hồn chng ti mong đợi Cha: chnh Người, l Đấng ph trợ v che chở chng ti. Lạy Cha, xin tỏ lng từ bi Cha cho chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Người.

BI ĐỌC II: 2 Tm 1, 8b-10
"Thin Cha ku gọi v chiếu soi chng ta".

Bi trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi cho Ti-m-th-.
Con thn mến, con hy đồng lao cộng tc với Cha v Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thin Cha, Đấng giải thot v ku mời chng ta bằng ơn thin triệu thnh của Người, khng phải do cng việc chng ta lm, m l do sự dự định v n sủng đ ban cho chng ta từ trước mun đời trong Đức Gisu Kit, nhưng by giờ mới tỏ by bằng sự xuất hiện của Đức Gisu Kit, Đấng Cứu Chuộc chng ta, Người đ dng Tin Mừng tiu diệt sự chết v chiếu soi sự sống, v sự khng hư nt được tỏ rạng.

Đ l Lời Cha.

CU XƯỚNG TRƯỚC PHC M: Mt 17, 5

Từ trong đm my sng chi, c tiếng Cha Cha phn rằng: "Đy l Con Ta yu dấu, cc ngươi hy nghe lời Người".

PHC M: Mt 17, 1-9
"Mặt Người chiếu sng như mặt trời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.
Khi ấy, Cha Gisu đ gọi Phr, Giacb v Gioan l em ng ny, v Người đưa cc ng tới chỗ ring biệt trn ni cao. Người biến hnh trước mặt cc ng: mặt Người chiếu sng như mặt trời, o Người trở nn trắng như tuyết. V đy Maisen v lia hiện ra, v đm đạo với Người. Bấy giờ ng Phr ln tiếng, thưa Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, chng con được ở đy th tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chng con xin lm ba lều, một cho Thầy, một cho Maisen, v một cho lia". Lc ng cn đang ni, th c một đm my sng bao phủ cc Người,, v c tiếng từ trong đm my phn rằng: "Đy l Con Ta yu dấu rất đẹp lng Ta, cc ngươi hy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, cc mn đệ ng sấp xuống, v hết sức sợ hi. Bấy giờ Cha Gisu đến gần, động đến cc ng v bảo: "Cc con hy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt ln, cc ng thấy chẳng cn ai, trừ ra một mnh Cha Gisu. V trong lc từ trn ni đi xuống, Cha Gisu đ ra lệnh cho cc ng rằng: "Cc con khng được ni với ai về việc đ thấy, cho tới khi Con Người từ ci chết sống lại".

Đ l Lời Cha.

Suy Niệm:

Hy nghe lời Người  (02-03-2012 3:47 pm)

C hai chữ rất giống nhau, nhưng nghĩa hon ton khc nhau. Chữ thứ nhất l chữ Tu chữ thứ hai l chữ T. Ma Chay l ma thuận tiện chng ta c thể thot ra khỏi chữ t để đến chữ tu.

C một cu thơ m con rất thch, tc giả của cu thơ ny đ rất kho nối kết giữa cảnh vật thin nhin với nội tm con người. Lnh đnh qua cửa Thần ph, kho tu th nổi, vụng tu th chm. ni rằng từ việc phải cho li con thuyền đi qua nơi c dng nước xoy rất nguy hiểm, đến việc phải cho li con thuyền đời mnh. Từ chỗ cho li, đi đến việc tu thn tch đức. Phải tu thn th mới c thể vượt qua biển trần gian để vo thin quốc.

Thng thường chng ta c thể hiểu chữ tu l sửa cn chữ thn l mnh v thế ma chay l ma tu thn hay ma sửa chnh mnh. V nhn v thập ton, nếu cn khuyết điểm th chng ta cn phải sửa.

Yếu tố đầu tin để sửa chnh mnh l phải biết dừng lại v lắng nghe lời Cha. Như lời Cha Cha ni đy l con Ta rất yu dấu, cc ngươi hy nghe lời Người. Cha Cha tha thiết mời gọi chng ta hy nghe lời Cha qua chnh con của Người. Trong cuộc sống ngy nay hnh như con người c khuynh hướng lao đầu vo cng việc m t khi dừng lại xem mnh c lm việc đng hướng chưa hay đ nghe đng người chưa? V nếu chng ta đi lạc hướng m khng biết, m đ lạc hướng th khng bao giờ tới đch được.

Ma Chay gip chng ta nhn ra chnh mnh để chng chng ta phải lm g khi cn c thể. C người nghĩ rằng chết l hết. Khng! Chết đi l c ci hết, c ci cn. Thn xc ta hết, việc lm của ta hết, nhưng hậu quả việc lm vẫn cn. Muốn c ci cn tốt đẹp th phải tu thn tch đức.

Tu thn tch đức khng thể no thiếu vắng lời Cha. Phc m tuần rồi cho thấy rằng Cha Gisu bị cm dỗ nhiều lần nhưng để đối ph với cm dỗ Cha đ dng lời Cha để chống lại những cảm của ma quỷ. Trong cuột sống chng ta đ bao lần chng ta đứng trước cm dỗ v nghĩ rằng mnh đủ sức một mnh để chng trả, đ bao lần chng ta nhớ lời Cha khi đối diện với cm dỗ?

Cn chữ t nghĩa l g? Chữ T l do chữ Hn, gồm c chữ nhn v chữ vi. Nhn l người, cn vi l ci khung, c ni con người bị giam hm trong vng vy, khng được tự do. Chữ t thường đi chung với chữ tội, nn ta c chữ t tội. Tội l lm một điều lỗi, phạm luật. Vậy những ai đ phạm luật th đều bị t. Muốn khỏi bị t, th hy bước vo tu.

Ma Chay năm nay xin Cha gip chng ta biết từ gi mi nh của t tội đến mi nh của tu thn tch đức.

Lm Dương Thanh Lim