Nhạc background: Trời Cao Hỡi
Nhạc LM. Thnh Tm
Ht: LM.Xun Đường

Cha nhật II ma vọng-B. 2008 (Mc 3,1-8)

Hy dọn đường Cha, hy sửa đường Cha cho ngay thẳng (Mc 1,3b)

Khi trưng dẫn lời tin tri Isaia 40,3, Macc lồng thm vo đ tư tưởng về sứ giả của Thin Cha trong Malakia 3,1. Hơn nữa Macc cn đặt tư tưởng ny ln đầu đoạn trch dẫn để tăng phần long trọng cho n.

Cuộc sống khắc khổ nơi sa mạc của Gioan Tẩy giả gương cho dn chng đang tun đến nghe giảng. Gioan ku gọi ăn năn thống hối, để chuẩn bị một Đấng đến sau, quyền năng hơn. Lời ku gọi ăn năn của Gioan thật c hiệu lực. Những ai hối cải đều chịu php rửa.

Php rửa của Gioan bo trước B tch Rửa tội. Php rửa của Gioan l dấu chỉ tha tội, nhưng chưa phải l một b tch. Cn B tch Rửa tội th chnh Cha Thnh Thần hiến thnh con người ấy bằng ấn tch (dấu thing ling trong linh hồn) v ơn thnh ha. Nếu người đ chịu m phạm tội th phải cần thanh tẩy bằng B tch Giải tội.

Ma vọng l ma chuẩn bị đn tiếp Cha. Hy dọn đường Cha l hy chuẩn bị tm hồn bằng cch ăn năn sm hối, thực sự, thanh tẩy tm hồn, khng phải bằng hnh thức bn ngoi m ở bn trong.

ĐaMin
(Trch Lực Sống của Đamin Web site: www.gpnt.net)

***********************************************

LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

Hồng n cứu độ, Nước Thin Cha m Cha Gisu đến khai mở v mời gọi mọi người hưởng l một hồng n phổ qut v v điều kiện do lng yu thương của Người. Cha Cha khng p đặt ai m mời gọi ta chuẩn bị tm hồn tiếp nhận v đem cho nhau. Sự đp ứng tự nguyện lại l mt điều kiện chẳng đặng đừng. Vậy ta cần thức trch nhiệm về sự sống vĩnh cữu của mnh.

 VỌNG 2 B CHA NHẬT

Hy dọn sẵn con đường cho Đức Cha, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phm sẽ thấy ơn cứu độ của Thin Cha (Lc 3, 4.6). Phụng vụ hm nay cng bố cng cuộc cứu độ phổ qut của Thin Cha v mời gọi ta đn nhận.

         Cha Gisu rửa ta trong Cha Thnh Thần. 1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Gi-su Ki-t, Con Thin Cha:2 Trong sch ngn sứ I-sai-a c chp rằng: Ny Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.3 C tiếng người h trong hoang địa: Hy dọn sẵn con đường của Đức Cha, sửa lối cho thẳng để Người đi.4 Đng theo lời đ, ng Gio-an Tẩy Giả đ xuất hiện trong hoang địa, rao giảng ku gọi người ta chịu php rửa tỏ lng sm hối để được ơn tha tội.5 Mọi người từ khắp miền Giu-đ v thnh Gi-ru-sa-lem ko đến với ng. Họ th tội, v ng lm php rửa cho họ trong sng Gio-đan.6 ng Gio-an mặc o lng lạc đ, thắt lưng bằng dy da, ăn chu chấu v mật ong rừng.7 ng rao giảng rằng: C Đấng quyền thế hơn ti đang đến sau ti, ti khng đng ci xuống cởi quai dp cho Người.8 Ti th ti lm php rửa cho anh em trong nước, cn Người, Người sẽ lm php rửa cho anh em trong Thnh Thần. (Mc 1, 1-8)

            Đấng cứu độ l vinh quang Đức Chu được loan bo cho mọi người thấy. 3 C tiếng h:Trong sa mạc, hy mở một con đường cho ĐỨC CHA, giữa đồng hoang, hy vạch một con lộ thẳng băng cho Thin Cha chng ta. 4 Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi ni đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lm sẽ ho thnh đồng bằng, chốn gồ ghề nn vng đất phẳng phiu. 5 Bấy giờ vinh quang ĐỨC CHA sẽ tỏ hiện, v mọi người phm sẽ cng được thấy rằng miệng ĐỨC CHA đ tuyn phn (Is 40, 1-5. 9-11)

           Đức Cha cứu độ cho mọi người.  Đ. Lạy Cha, xin tỏ cho chng con thấy tnh thương của Cha, v ban ơn cứu độ cho chng con. 10 Cha sẵn sng ban ơn cứu độ cho ai knh sợ Cha, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trn đất nước chng ta. 11 Tn nghĩa n tnh nay hội ngộ,ho bnh cng l đ giao duyn. 12 Tn nghĩa mọc ln từ đất thấp, cng l nhn xuống tự trời cao. (Tv 84, 9-14. Đ. 8)

           Sẽ c đổi mời ton diện trong Nước Trời. 11 Mun vật phải tiu tan như thế, th anh em phải l những người tốt dường no, phải sống đạo đức v thnh thiện biết bao,12 trong khi mong đợi ngy của Thin Cha v lm cho ngy đ mau đến, ngy m cc tầng trời sẽ bị thiu huỷ v ngũ hnh sẽ chảy tan ra trong lửa hồng.13 Nhưng, theo lời Thin Cha hứa, chng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi cng l ngự trị (2 Pr 3, 8-14)

           Cha Gisu cứu mọi Người. 8 Thật vậy, ti xin quả quyết: Đức Ki-t c đến phục vụ những người được cắt b, để thực hiện những g Thin Cha đ hứa với tổ tin họ, đ l do lng trung thnh của Thin Cha.9 Cn cc dn ngoại c được tn vinh Thin Cha, th đ l do lng thương xt của Người, như c lời chp: V thế giữa mun dn con cất lời cảm tạ, dng điệu ht cung đn ca mừng danh thnh Cha (Rm 15, 4-9)

           Vng ln Girusalem hởi, đứng ln nơi cao m nhn, Ka Thin Cha đem hoan lạc đến cho ngươi; để cảm nhn được lng Thin Cha yu thương ta thế no, ta hy chim ngắm mu Cha Gisu rửa ta trong Cha Thnh Thần lm sao.

LM. Martin Trần Văn Đon

================================

GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

The salvation, the kingdom of God that Jesus the Lord came to inaugurate and invites all people to inherit, is the universal and unconditional because of his love. God the Father does not constrain but requires us to prepare ourselves to receive and bring it to one another. The Trintarian God does not oppress to offer his salvation but requires our own responsibility. Let us be conscient of our responsibility for our everlasting life.

ADVENT 2 SUNDAY -B -08  

         Prepare the way of the Lord, make straight his paths. All flesh shall see the salvation of God.  (Lk 3: 4.6) Todays liturgy proclaims the universal salvation of God and invites us to receive it.
  
 

          Jesus the Lord our savior baptizes us with the Holy Spirit. 1 The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God.2 As it is written in Isaiah the prophet: Behold, I am sending my messenger ahead of you; he will prepare your way.3 A voice of one crying out in the desert: 'Prepare the way of the Lord, make straight his paths.'4 John (the) Baptist appeared in the desert proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins.5 People of the whole Judean countryside and all the inhabitants of Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins.6 John was clothed in camel's hair, with a leather belt around his waist. He fed on locusts and wild honey.7 And this is what he proclaimed: One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals.8 I have baptized you with water; he will baptize you with the holy Spirit (Mk 1: 1-8)

           All people will see Gods salvation. 3 A voice cries out: In the desert prepare the way of the LORD! Make straight in the wasteland a highway for our God!4 Every valley shall be filled in, every mountain and hill shall be made low; The rugged land shall be made a plain, the rough country, a broad valley. 5 Then the glory of the LORD shall be revealed, and all mankind shall see it together; for the mouth of the LORD has spoken. (Is 40, 1-5. 9-11)

            The Lord God is ready to give his salvation to all people.  R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation. 10 Near indeed is salvation for the loyal; prosperity will fill our land. 11 Love and truth will meet; justice and peace will kiss. 12 Truth will spring from the earth; justice will look down from heaven (Ps 85, 9-14. R. 8)

            There will be total transformation in the Kingdom of heaven. 11 Since everything is to be dissolved in this way, what sort of persons ought (you) to be, conducting yourselves in holiness and devotion,12 waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved in flames and the elements melted by fire.13 But according to his promise we await new heavens and a new earth in which righteousness dwells (2 Pr 3: 8-14)

           Rise up Jerusalem, stand on the heights and see the joy that is coming to you from God.; to experience how God loves us let us meditates how Jesus the Lord our savior baptizes us with the Holy Spirit.

Priest Doan Van Tran