Sống Lời Chúa

"Con Tin Chúa Ơi"
LM. Duy Thiên với tiếng ca Cẩm Vân
 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - Năm C - Ngày 11.04.2010

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 12-16

Bài Trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ.
Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chơng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngă trên ai trong họ, th́ kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 2-4. 22-24. 25-27a
Hăy cảm tạ Chúa, v́ Chúa hảo tâm, v́ đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Israel, hăy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi nhà Aaron, hăy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hăy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
2. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đă biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đă do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi. Đây là ngày Chúa đă thực hiện, nên chúng ta hăy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
3. Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Phúc đức cho Đấng nhân danh Chúa mà đến; từ nhà Chúa, chúng tôi cầu chúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đă soi sáng chúng tôi.

BÀI ĐỌC II: Kh 1, 9-13, 17-19

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu Kitô, tôi đă ở đảo Patmô v́ lời Chúa và v́ làm chứng Đức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: “Hăy viết những điều ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á”. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn bằngvàng đó tôi thấy một Đấng giống như Con Người, mặc áo dài và ngang lưng thắtmột dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy Người, tôi ngă xuống như chết dưới chân Người; Người đặt tay phải lên tôi và nói: “Đừng sợ, Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, Ta là Đấng hằng sống; Ta đă chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ ch́a khoá sự chết và địa ngục. Vậy hăy viết những ǵ ngươi đă thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này.”

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 20, 29
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Tôma, v́ con đă xem thấy Thầy, nên con đă tin. Phúc cho những ai đă không thấy mà tin”. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 20, 19-31

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, v́ sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “B́nh an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng v́ xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “B́nh an cho các con. Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hăy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, th́ tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, th́ tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đă nói với ông rằng: “Chúng tôi đă xem thấy Chúa”. Nhưng ông đă nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nh́n thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, th́ tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “B́nh an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hăy xỏ ngón tay con vào đây, và hăy xem tay Thầy; hăy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng ḷng, nhưng hăy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, v́ con đă xem thấy Thầy, nên con đă tin. Phúc cho những ai đă không thấy mà tin!” Chúa Giêsu c̣n làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đă được ghi chép để anh chị em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh chị em tin mà được sống nhờ danh Người.

Đó là Lời Chúa


 

Suy Niệm:

NIỀM TIN YÊU PHỤC SINH
09-04-2010 3:33 pm
Năm 1879, Đại Văn hào Nga LeoTolstoy, lúc ấy với 51 tuổi đời đă có đủ mọi lư do để thỏa măn về đời sống ḿnh. Ông đă viết nhiều tác phẩm để đời, đặc biệt hai bộ trường thiên "Chiến tranh và Ḥa b́nh" và "Anna Kerenina."
Nhưng ông đă cảm thấy đời ḿnh thật vô nghĩa. Và một câu hỏi luôn hằng ám ảnh ông: "Liệu đời ḿnh c̣n có ǵ ư nghĩa mà không bị sự chết hủy diệt đi không?" Và giữa những mênh mang đó, ông t́m thấy ư nghĩa cuộc đời qua niềm tin Kitô giáo: ông đă gặp Đức Kitô Phục Sinh.

Bài đọc 1 trong sách Công Vụ cho thấy hai tác động lớn của việc Chúa Giêsu phục sinh trên các tông đồ: Chúa đă thông ban cho các ngài quyền năng làm nhiều phép lạ và Chúa làm cho uy tín các ngài tăng cao trước các tín hữu và cả lương dân.
Bài Tin Mừng Gioan tŕnh thuật h́nh ảnh Tôma gặp gỡ Chúa Phục Sinh. Chiều Phục Sinh đầu tiên, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, vắng mặt Tôma, một con người thực tế, muốn kiểm chứng bằng mắt thấy, tai nghe, tay sờ th́ mới tin. Tám ngày sau, Đức Kitô Phục Sinh lại hiện ra với các ông, có cả Tôma. Người gọi đích danh ông: "Tôma, hăy nh́n xem tay Thầy, hăy đặt ngón tay vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng ḷng nữa, nhưng hăy tin" (Ga 20,27). Ông chỉ c̣n biết run sợ mà thưa với Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Ga 20,28).
Niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh của chúng ta hôm nay không phải là một niềm tin mơ hồ, mà là một niềm xác tín vào lời chứng chắc chắn của các Tông đồ qua Kinh Thánh. Thánh Phaolô đă viết: "Nếu Đức Ki tô đă không chỗi dậy, th́ ḷng tin của chúng ta thật hăo huyền, và chúng ta vẫn c̣n sống trong tội lỗi của ḿnh" (1Cr 15,17).
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con t́nh yêu nhiều hơn nữa, để chúng con tin Chúa mănh liệt hơn. Xin dạy chúng con biết siêng năng suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa măi là đèn soi cho chúng con bước, là ánh sáng chỉ đường chúng con đi trong Chúa Kitô Phục Sinh. Amen.

Lm Văn Chi
(Trích www.vietcatholichsydney.net)

*******************************

Chúa Nhật II Phục Sinh (Ga 20,19-31)

1.
“B́nh an cho các con” (Ga 20,19)

Phúc Âm kể lại 2 lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ: chiều phục sinh và sau đó 8 ngày. Sự kiện này chứng minh rằng Chúa Giêsu đă phục sinh, không c̣n nghi ngờ ǵ nữa, và không thể từ chối được. Sự xác thực này ảnh hưởng sâu rộng trong dân chúng. Cụ thể là sau này khi các tông đồ đi rao giảng về biến cố Chúa Giêsu phục sinh, th́ số người tin theo tăng lên một cách lạ lùng; đồng thời các tông đồ cũng làm nhiều phép lạ để chứng ḿnh chân lư mà các ông rao giảng.

Chúa Giêsu phục sinh ban b́nh an cho tất cả mọi người, trao ban hồng phúc cho những ai không thấy mà tin (Ga 20,29).

Chúng ta không được diễm phúc nh́n thấy, nghe tiếng nói và cùng sống với Chúa Giêsu như các tông đồ, nhưng chúng ta tin. Và nhờ đức tin đó mà b́nh an của Chúa Giêsu phục sinh vẫn tràn đầy trong chúng ta. Để cuộc sống của chúng ta luôn tràn đầy niềm vui trong Chúa phục sinh.

B́nh an của Chúa chỉ ban cho người thiện tâm. V́ vậy chúng ta hăy sống thanh sạch, và nhất là hăy dâng lên Chúa những ưu tư lo lắng của chúng ta. Hăy tin tưởng: Chúa luôn hiện diện với chúng ta bằng Lời của Ngài, và hiện diện trong chúng ta bằng chính thân ḿnh Ngài qua Bí tích Thánh thể. Hăy lắng nghe và tiếp nhận Ngài mỗi ngày.


2.

“Tôma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, Lạy Thiên Chúa của tôi” (Ga 20,28).

Suy niệm: Những lần hiện ra của Chúa Giêsu: vào chiều ngày phục sinh và 8 ngày sau, đặc biệt sự kiện Chúa chỉ cho các môn đệ thấy các vết thương tích của ḿnh, chứng tỏ Chúa đă sống lại thực sự. Hơn ai hết, Tôma là đại diện cho lớp người hoài nghi, đ̣i kiểm chứng các vết thương nơi tay và cạnh sườn của Chúa Giêsu, đă phải thốt lên: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi” (Ga 20,28).

Người Kitô hữu phải đào sâu ḷng tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Nhờ niềm tin ấy, chúng ta được thông phần vào đời sống thần linh của Chúa phục sinh, trở nên nghĩa tử và được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha ban cho nhờ Chúa Giêsu. V́ Thiên Chúa Cha đă ban cho Chúa Giêsu danh của Người, và quyền thông ban sự sống thần linh vĩnh cửu. Ai tin vào Danh Chúa Giêsu th́ được sự sống đời đời (Ga 1,12;3,15).

Đức tin là một ơn Chúa ban, đặt nền tảng trên chứng tá những người đă thấy, đă chứng kiến. Chính nhờ đức tin này mà các tín hữu kết hiệp sâu xa với với Chúa Giêsu phục sinh (Ga 17,20).

Thực hành:

*Sống lời nguyện khiêm nhường của Tin Mừng: “Lạy Chúa con tin, xin ban thêm đức tin cho con”.
*Tin vào Lời Chúa và những công việc Chúa làm: “V́ Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin” (Tv 32,4)
______
Đamien
(Trích www.gpnt.net)