Sống Lời Chúa

"Tân Hôn"


CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - Năm C - Ngày 17.01.10

BÀI ĐỌC I : Is 62:1-5
Bài trích sách Tiên tri Isaia

Và Sion, tôi sẽ không im tiếng, và v́ Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Đấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời.

Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Đấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi, Ngươi sẽ không c̣n gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi không sẽ không c̣n gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là “kẻ Ta ưa thích” và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, v́ ngươi đẹp ḷng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư. Thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, và con cái ngươi sẽ ở trong Người; người chồng sẽ vui mừng v́ vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng v́ ngươi.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 95, 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a
Hăy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1. Hăy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hăy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hăy ca mừng Thiên Chúa, hăy chúc tụng danh Người.

2. Ngày ngày hăy loan truyền ơn Người cứu độ. Hăy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.

3. Hăy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hăy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hăy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người.

4. Hăy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hăy run sợ trước thiên nhan, hăy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.


BÀI ĐỌC II I Cor 12, 4-11
Bài trích thơ thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrinto.

Anh chị em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một Thánh thần; có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa; và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người th́ được Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác th́ được lời thông minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được đức tin, trong cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói nhiều thứ tiếng; người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định.
Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Lc 19:38
Alleluia, Alleluia - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, b́nh an trên trời và vinh quang trên các tầng trời - Alleluia

PHÚC ÂM: Jn 2, 1-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó, Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo ǵ, th́ phải làm theo." Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hăy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: Bây giờ hăy múc đem cho người quản tiệc". Và họ đă đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đă hóa thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đă múc th́ biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà th́ mới đem rượu soàng hơn. C̣n ông, ông lại gặp giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đă làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đă tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm

Chúa Nhật II Thường niên- Ga 2,1-11

1. “Hễ Người bảo ǵ th́ cứ làm theo” (Ga 2,5)

Tư tưởng Chúa nhật cóư thể được coi như tiếng vọng của lễ Thánh Gia và lễ Hiển Linh v́ đề cập đến vấn đề hôn nhân- t́nh yêu vợ chồng trẻ, và phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện để tỏ uy quyền và vinh quang Chúa cho mọi người đặc biệt là các tông đồ.

Trong tiệc cưới Cana, Mẹ Maria xuất hiện đúng lúc để trực tiếp giới thiệu con của Mẹ cho đám gia nhân, họ đang bối rối v́ thiếu rượu. Và Mẹ gián tiếp thiệu người con ấy cho mọi người qua phép lạ biến nước thành rượu ngon. “Hễ Người bảo ǵ th́ cứ làm theo”. Câu nói của Mẹ Maria là tiếng vang trung thực lệnh truyền của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu được sinh đến trong thế gian và rao giảng Tin Mừng cứu độ. Bởi thế nếu loài người muốn được cứu độ th́ phải vâng nghe lời Người dạy. Đám gia nhân trong tiệc cưới Cana đă tuân lệnh Chúa Giêsu, và phép lạ đă xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Chúng ta hăy mau mắn thực thi lời Chúa với ḷng tin, cậy, mến- để giải thoát ḿnh khỏi tâm trạng lo âu, bối rối. Hăy chạy đến cùng Mẹ Maria, xin Mẹ can thiệp cùng Thiên Chúa cho chúng ta được ơn cứu rỗi vào giờ sau cùng.


2. “Chúa Giêsu đă tỏ vinh quang Người, và các môn đệ Người tin Người” (Ga 2,12)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay tuy đơn sơ, nhưng câu kết luận Ga 2,12 tiềm tàng những dấu hiệu đặc thù của Gioan. Dấu lạ đầu tiên “Người đă tỏ vinh quang”… và các môn đệ Người tin Người. Những đặc điểm này mời gọi chúng ta khám phá tầm mức hoạt động đích thực của Chúa Giêsu. Đức Kitô là vị Hôn Phu của Giáo Hội (Ep 3,22-23) điều mà Khải Huyền cũng diễn tả khi nói đến “tiệc cưới” giữa Con Chiên (Đức Kitô với Giêrusalem lư tưởng từ trời xuống) và Giáo Hội (Kh 21,9). Đức Kitô chọn Giáo Hội làm hôn thê thiêng liêng của ḿnh. Ngài hiến cuộc sống ḿnh cho Giáo Hội, dưỡng nuôi Giáo Hội nơi bàn tiệc Thánh Thể. Chính khi cử hành Bàn tiệc Thánh Thể, Giáo Hội chuẩn bị dự tiệc Thiên quốc và tham dự vào vinh quang của Chúa.

Thực hành:

* Tham dự Thánh Lễ như dự tiệc cưới, luôn dọn tâm hồn trong sạch để xứng đáng đón Đức Kitô.

* Phải nhờ Mẹ Maria, trung gian các ơn để đón tiếp Đức Kitô.

* “Thiên hạ hăy nói lên vinh quang Nước Chúa. Và hăy đề cao quyền năng của Ngài” (Tv 144,11)
-------------------------------------------------------------
Đamien (Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)