Sống Lời Chúa

"Tự T́nh Sám Hối"
Thiên Ly với tiếng hát QuynhLan
 

Thổn-Thức.

Con qùy đây,
Nước mắt đong dầy,
Không dám nh́n Thầy.
Tâm-hồn áy-náy;
T́nh đời...con say,
T́nh Thầy...trốn chạy!
Nay con giăi bày...
Xin Thầy tha thứ,
Lầm lỗi qúa khứ.
Con xin giả từ:
Ích-kỷ riêng tư,
Ghen-ghét, hận thù,
Đam-mê lạc thú...
Con xin đền bù!
Cho dù gian-nan,
Không hề than-van.
Nguyện vâng Thánh ư;
T́nh yêu cho đi
Tha-nhân khổ lụy
Sống đời sầu-bi,
Cần Chúa yêu v́...!

Joseph Duy Tâm
 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - Năm C - Ngày 07/03/2010

BÀI ĐỌC I: Ex 3, 1-8, 13-15
Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Mai-sen chăn chiên cho ông nhạc là Giê-trô, tư tế xứ Ma-đi-an. Ông lùa đàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nh́n thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi.

Mai-sen nói: “Ta hăy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, v́ sao bụi gai không bị thiêu rụi”. Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: “Mai-sen, Mai-sen”. Ông thưa: “Dạ tôi đây!” Chúa nói: “Ngươi đừng đến gần đây, hăy cởi dép ở chân ra, v́ chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên Chúa của Tổ Phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Gia-cob”. Mai-sen che mặt, v́ không dám nh́n Thiên Chúa. Chúa nói: “Ta đă thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đă nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật”. Mai-sen thưa với Thiên Chúa rằng: “Này tôi sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đă sai tôi đến với anh em”. Nếu có hỏi tôi: “Tên Người là ǵ; Tôi sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với Mai-sen: “Ta là Đấng tự hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em”. Thiên Chúa lại nói với Mai-sen: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ.”

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 102, 1-2, 3-4, 6-7, 8 và 11
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót

1. Linh hồn tôi ơi, hăy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hăy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hăy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
2. Người đă thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng măo từ bi, ân sủng.
3. Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho nhữn người bị ức. Người tỏ cho Maisen được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel.
4. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất b́nh và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, ḷng nhân Người c̣n siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người.

BÀI ĐỌC II 1Cr 10, 1-6. 10-12
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh chị em thân mến, tôi không muốn để anh chị em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đă được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Maisen mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong ḷng biển; tất cả đă ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đă uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đă sống đẹp ḷng Chúa, v́ họ đă bị gục ngă trong hoang địa. Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đă chiều theo. Anh chị em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đă làm, và đă vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đă xảy đến cho họ để làm gương, và đă được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng ḿnh đang đứng vững, hăy ư tứ kẻo ngă.

Đó là Lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Mt. 4:17
Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ.

PHÚC ÂM Lc 13, 1-9
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ ḥa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đăi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, th́ tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, th́ tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Ngài c̣n nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho ḿnh. Ông đến t́m quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Ḱa, ba năm nay ta đến t́m quả cây vả này mà không thấy có. Anh hăy chặt nó đi, c̣n để nó choán đất làm ǵ!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi.

Đó là Lời Chúa.


 

Suy Niệm

Chúa nhật III Mùa Chay (Lc 13,1-9)

1.
“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, th́ tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy” (Lc 13,5)

Cuộc sống trần gian của chúng ta cũng giống như dân Israel đi trong sa mạc để vào miền đất hứa: Có những người sống theo dục vọng, đam mê, tội lỗi- cằn cỗi như cây vả không sinh trái. Chúa Giêsu kêu gọi họ ăn năn hối cải để khỏi bị tiêu diệt như những người Do thái phản loạn, đă bị tiêu diệt trong sa mạc, như những nạn nhân bị tháp Silôê đè chết, hay như nhóm người gây rối ở xứ Galilêa bị Philatô sát hại. Thiên Chúa nhân từ và kiên nhẫn, có thể chờ đợi như người chủ vườn chờ đợi cây vả sinh trái, nhưng nếu không sinh trái sẽ bị chặt.

Ai cũng có tội và cần phải ăn năn hối cải. Người công chính c̣n có thể sai lỗi một ngày bảy lần, huống chi là người b́nh thường (Cn 24,16). Bởi đó ai tự cho ḿnh là vô tội, kẻ ấy tự lừa dối ḿnh (1 Ga 1,8), và lừa dối kẻ khác, nhưng không thể lừa dối Thiên Chúa. Chúng ta hăy khiêm tốn thưa với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin đừng xét xử tôi tớ Chúa, v́ chẳng một sinh vật nào công chính trước nhan Chúa” (Tv 142,2). Việc ăn năn hối cải là việc phải làm ngay từ hôm nay. “Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ” (2 Cr 6,2)

2.
“Đă ba năm nay, ta đến t́m quả cây vả này mà không thấy có. Anh hăy chặt nó đi” (Lc 13,7)

Suy niệm:

Trong Kinh Thánh Cựu Ước có nhiều đoạn nói về cây vả, tượng trưng dân Israel không sinh hoa trái. Từ h́nh ảnh Cựu Ước này có thể kết luận chắc chắn rằng, cây vả trong dụ ngôn hôm nay (Lc 13,6-9) cũng tượng trưng cho dân được tuyển chọn. Chủ nhân là Giavê, và Chúa Giêsu tượng trưng cho người làm vườn nho, can thiệp xin cho cây vả yêu quư được gia hạn ân xá cuối cùng. Thiên Chúa là Cha nhân từ, chờ đợi nơi dân Ngài hoa quả của ḷng thống hối. Họ phải khẩn trương lợi dụng cơ hội quư giá, đón nhận lời mời gọi ăn năn sám hối sau cùng, mà chính Chúa Giêsu là trung gian của Đấng giàu ḷng thương xót gởi đến cho họ. Cứ tŕ hoăn măi th́ sẽ chậm trễ mất thôi, và dân sẽ chịu số phận như cây vả không sinh hoa trái. Dụ ngôn có thể áp dụng cho các tội nhân, đă cứng ḷng không chịu ăn năn hối cải, bỏ qua những cơ hội cô cùng quư giá đối với việc ăn năn hối cải. C̣n chúng ta có sẵn sáng chấp nhận thử thách để sinh hoa trái tốt đẹp không?

Thực hành:

*Ư thức ăn năn sám hối và không tŕ hoăn nữa.
*Tin tưởng vào ḷng thương xót của Chúa: “Xin hăy nhớ con theo ḷng thương xót của Ngài, thân lạy Chúa”. (Tv 24,7)
______
Đamien (Trích Web site:gpnt.net)