Sống Lời Chúa

"Chúa Sai Tôi Đi"
với tiếng ca Giang Ân

NHẬT III PHỤC SINH – Năm C - Ngày 18.04.10

BÀI ĐỌC I Act 5, 25b-32, 40-41

Bài triùch sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta đă ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dậy. Thế mà các ngươi đă giảng dạy giáo lư các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi c̣n muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?”

Phêrô và các Tông đồ trả lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đă cho Đức Giêsu sống lại, Đấng mà các ông đă giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đă dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lănh và làm Đấng Cứu Độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng những các lời đó cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đă ban cho mọi kẻ vâng lời Người!” Họ ra lệnh đánh đ̣n các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, ḷng hân hoan, v́ thấy ḿnh xứng đáng chịu sỉ nhục v́ danh Đức Giêsu.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 29, 2-4, 5-6, 11-12a và 13b
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa v́ đă giải thoát con.

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa v́ đă giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Người đă đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Người đă cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
2. Các tín đồ của Chúa, hăy đàn ca mừng Chúa,và hăy cảm tạ Thánh danh Người. V́ cơn giận của Người chỉ lâu trong giây phút, nhưng ḷng nhân hậu của Người vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ.
3. Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin Người gia ân cứu giúp con. Chúa đă biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.

BÀI ĐỌC II Khải Huyền 5, 11-14

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, đă thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo ṿng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lăo; số họ đông hàng ngàn hàng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: “Chiên Con đă bị giết, xứng đáng lănh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng”. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển, tung hô rằng: “Chúc Đấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời”. Bốn sinh vật thưa: “Amen”. Và hai mươi bốn vị kỳ lăo sấp mặt xuống và thờ lạy Đấng hằng sống muôn đời.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Gioan 10, 27

Alleluia, Alleluia - Chúa phán:“Con chiên Ta th́ nghe tiếng Ta,
Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Alleluia.

PHÚC ÂM Gioan 21, 1-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria. Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đă xảy ra như sau: Simon-Phêrô, Tôma cũng gọi là Điđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa, đang ở với nhau. Simon-Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông khác nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Nầy các con, có ǵ ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hăy thả lưới bên hữu thuyền th́ sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên, v́ đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon-Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, v́ đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, v́ không c̣n xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hăy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon-Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hăy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai”. V́ mọi người đă biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho họ cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đă hiện ra với môn đệ khi Người từ cơi chết sống lại.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Ơn Gọi
16-04-2010 5:06 pm

Tin mừng hôm nay cho thấy đây là lần hiện ra thứ ba của Chúa, Trong lần hiện ra này, 3 lần Chúa hỏi Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? Và cũng 3 lần, Chúa bảo Phêrô: Hăy chăm sóc chiên của Thầy.
Chúa tạo dựng chúng ta v́ mục đích riêng của Người và Người gọi bằng tên khi chúng ta bước vào hành tŕnh cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau.. Do đó mỗi người đều có một ơn gọi khác nhau. Chúng ta có thể là một nhà truyền giáo nhỏ trong gia đ́nh hay trong xă hội: Hăy chăm sóc các chiên ta.

Ơn gọi đến từ gia đ́nh, v́ vậy Hội Thánh luôn đặt nặng vai tṛ quan trọng của cha mẹ trong việc cổ vơ ơn gọi đặc biệt ơn gọi tận hiến. Bổn phận của việc nuôi dưỡng ơn gọi là mối quan tâm của toàn thể cộng đoàn các kẻ tin. Ơn gọi và cách thức nuôi dưỡng ơn gọi trong đức tin là hai việc liên kết chặt chẽ với nhau. Trong sự liên kết này, gia đ́nh là môi trường tốt nhất để nuôi dưỡng ơn gọi.

Cha Teilhard de Chardin, một khoa học gia và triết gia, nói rằng: Nh́n vào tôi, người ta sẽ biết được gia đ́nh của tôi. Bởi v́ hầu hết những tư tưởng cũng như những điều tôi thích và không thích, những giá trị và cảm nhận, những xét đoán, thái độ, hầu hết là ảnh hưởng từ gia đ́nh tôi. Khi nói lên điều này, Cha muốn nhấn mạnh rằng cha mẹ là thầy dạy đầu tiên và quan trọng nhất về đức tin cho con cái. Sự nâng đỡ của gia đ́nh rất quan trọng, bởi v́ đức tin của con cái trưởng thành qua cuộc sống đức tin của cha mẹ. Bằng đời sống cầu nguyện và gương lành cùng với sự cảm thông giữa con cái và cha mẹ, cha mẹ sẽ gieo được hạt giống ơn gọi vào tâm hồn của chúng.
Giới trẻ thường rất rộng lượng trong việc phục vụ, tuy nhiên, sống trong thế giới tiêu thụ hiện tại th́ thật là khó để các em có thể nghe được tiếng gọi của Chúa, v́ thế điều cần thiết là chúng ta hăy cầu nguyện để các em khi đối diện với quyết định về vai tṛ tương lai, các em biết mở rộng khả thể về ơn gọi tận hiến và xin Chúa trợ giúp để các em có thể có được một sự chọn lựa đúng đắn trong ơn gọi của các em. Xin Chúa cho các em nhận ra rằng ơn gọi của mọi người là hăy trở thành Chúa Kitô cho người khác khi họ cần, trở thành người chữa lành cho những ai đang bị thương tích, và là chiếc vai để người yếu đuối có thể dựa vào.

Chúa không gơ cữa để bắt mọi người phải đáp trả lời mời gọi của Người, nhưng nếu Chúa gơ cữa hăy rộng lượng để Người bước vào. Thử nghĩ xem ai sẽ là người chăm sóc đàn chiên của Chúa trong tương lai nếu không ai đáp lại lời mời gọi của Chúa trong hiện tại?

Lm Nguyễn Văn Tuyết
(Trích www.vietcatholicsydney.net)

******************************************

Chúa Nhật III Phục Sinh. (Ga 21,1-14)

1.

“Chính Chúa đó” (Ga 21,7)

Chúa Giêsu Kitô sống lại hiện ra với 7 môn đệ trên biển hồ Tibêria, sau một đêm họ thất bại trong việc chài lưới, và Người ban cho họ một mẻ cá lạ lùng: 153 con cá lớn. Sự hiện diện của Chúa là bằng chứng hiển nhiên về việc Người sống lại. Các tông đồ đă xác tín và can đảm hiên ngang giảng rao việc Chúa Kitô sống lại, bất chấp mọi bách hại, roi vọt, tù đày…

“Chính Chúa đó”, họ muốn nói, muốn hỏi Người nhiều điều, nhưng rồi vẫn yên lặng. Chúa Giêsu đă phá tan sự yên lặng bao trùm trên họ, bằng sự quan tâm đầy yêu thương. Người luôn kiên nhẫn, cư xử thật tế nhị, để giúp các môn đệ nhận ra chân lư, và đón nhận sự phục sinh của người trong sự tin tưởng và phó thác. Chúa Giêsu đă dọn bữa cho các môn đệ, Người cũng dọn bữa cho chúng ta, Người chuẩn bị lương thực nuôi ta, như xưa Người đă nướng bánh và cá cho các môn đệ: đó là bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể trong thánh lễ.

Bổn phận của mỗi Kitô hữu là phải nhận ra Chúa Kitô phục sinh hiện diện trong Giáo Hội, trong mọi người qua biến cố hằng ngày.

2.

“Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: Ông là ai? V́ mọi người đă biết là Chúa” (Ga 21,12).

Suy niệm: Các tông đồ được lệnh Chúa Giêsu trở về Galilêa để gặp lại Người (Mt 28,7.10). Trong thời gian chờ đợi, họ trở lại nghiệp sông nước của ḿnh là đánh cá. Nhưng suốt đêm họ không bắt được con cá nào, Chúa Giêsu hiện ra trên bờ hồ và bảo họ ném lưới bên hữu thuyền; phép lạ lưới đầy cá. Trong khi đó Chúa Giêsu đang hơ bánh và nướng cá trên bờ. Chúa Giêsu hiện ra như một người khách lạ, giữa lúc môn đệ hành nghề, để xác nhận cuộc hiện ra của Chúa không phải là do tâm trí của họ bịa ra.

Chúa Giêsu đă thực sự sống lại và Người hiện ra nhiều lần, làm lại những phép lạ, lặp lại những cử chỉ lời nói để các môn đệ tin Người sống lại, và loan truyền Tin mừng này. Các môn đệ đều biết Người là ai, nhất là khi nh́n thấy Người bẻ bánh và trao cho họ ăn. Họ nhớ lại những phép lạ bánh hóa nhiều và ngày thứ năm tiệc ly. Người đă sống lại thật. Họ đă tin.

Thực hành

*Tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, hiện diện trong h́nh bánh để nuôi dưỡng linh hồn ta.
*Trong khiêm cung con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa Tể con. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của” (Tv 15,2)

______
Đamien
(Trích www.gpnt.net)