Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"

NHẬT III PHỤC SINH – Năm C - Ngày 14/04/13

BÀI ĐỌC I Act 5, 27-32, 40-41
"Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần".

Bài trich sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta đă ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dậy. Thế mà các ngươi đă giảng dạy giáo lư các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi c̣n muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?”
Phêrô và các Tông đồ trả lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đă cho Đức Giêsu sống lại, Đấng mà các ông đă giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đă dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lănh và làm Đấng Cứu Độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng những các lời đó cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đă ban cho mọi kẻ vâng lời Người!” Họ ra lệnh đánh đ̣n các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, ḷng hân hoan, v́ thấy ḿnh xứng đáng chịu sỉ nhục v́ danh Đức Giêsu.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 29, 2-4, 5-6, 11-12a và 13b
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa v́ đă giải thoát con.

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa v́ đă giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Người đă đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Người đă cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
2. Các tín đồ của Chúa, hăy đàn ca mừng Chúa,và hăy cảm tạ Thánh danh Người. V́ cơn giận của Người chỉ lâu trong giây phút, nhưng ḷng nhân hậu của Người vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ.
3. Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin Người gia ân cứu giúp con. Chúa đă biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.

BÀI ĐỌC II: Khải Huyền 5, 11-14
"Chiên Con đă bị giết, xứng đáng lănh nhận quyền năng, ...vinh quang và lời chúc tụng".

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đă thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo ṿng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lăo; số họ đông hàng ngàn hàng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: “Chiên Con đă bị giết, xứng đáng lănh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng”. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển, tung hô rằng: “Chúc Đấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời”. Bốn sinh vật thưa: “Amen”. Và hai mươi bốn vị kỳ lăo sấp mặt xuống và thờ lạy Đấng hằng sống muôn đời. Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Gioan 10, 27
Alleluia, Alleluia -
Chúa phán:“Con chiên Ta th́ nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Alleluia.

PHÚC ÂM Jn 21, 1-19
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria. Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đă xảy ra như sau: Simon-Phêrô, Tôma cũng gọi là Điđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa, đang ở với nhau. Simon-Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông khác nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Nầy các con, có ǵ ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hăy thả lưới bên hữu thuyền th́ sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên, v́ đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon-Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, v́ đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, v́ không c̣n xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hăy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon-Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hăy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai”. V́ mọi người đă biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho họ cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đă hiện ra với môn đệ khi Người từ cơi chết sống lại.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Niềm vui và hoa trái Phục Sinh
12-04-2013 3:35 pm

Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh ghi lại việc Đức Giêsu hiện ra với các Tông Đồ trong cuộc sống đánh cá thường ngày và cho các ông một mẻ cá lớn khi các ông đă mệt mỏi suốt đêm mà không bắt được con nào. Các Tông Đồ đă đếm được 153 con cá lớn. Thánh Giêrônimô cho biết rằng vào thời bấy giờ các nhà khảo cứu về cá biết được 153 loài cá khác nhau.
Như thế, con số 153 là con số tượng trưng rằng cá thật nhiều, đồng thời, ám chỉ rằng nước Chúa như một mẻ lưới cá thu góp tất cả mọi tâm hồn (Mt 13,47). Các Tông Đồ là ‘dụng cụ’ của Thiên Chúa trong dấu lạ này (Lc 17,10).

Mẻ cá chỉ là chuyện phụ, điều quan trọng là các Tông Đồ gặp Đấng Phục Sinh. Người đă sống lại từ nấm mộ tối tăm. Nấm mộ là nơi chôn vùi thân xác, chôn vùi hi vọng lại trở thành dấu chỉ sáng láng, dấu chỉ hi vọng rằng những người chết trong Đức Kitô sẽ được Phục Sinh như Người.

Lần đầu gặp Đức Giêsu các Tông Đồ đă bỏ mọi sự mà đi theo Người, lần này họ không những bỏ mọi sự mà c̣n bỏ chính bản thân ḿnh. Họ hiểu rằng chỉ khi trút bỏ cuộc sống con người của ḿnh, họ mới thực sự được lấp đầy bởi ân sủng của Đấng Phục Sinh. Với Người, các Tông Đồ t́m lại được bản thân và có được sự b́nh an trong tâm hồn. ‘B́nh an cho các con’ đó là điều mà Đấng Phục Sinh chào chúc các Tông Đồ mỗi lần hiện ra. Mệnh lệnh ‘hăy thả lưới bên hữu thuyền th́ sẽ được’ thôi thúc các Tông Đồ rao giảng Đấng Phục Sinh cho muôn dân.

Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ư thức rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta, đồng thời, biết cộng tác đắc lực với Chúa và với nhau trong việc loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người chúng ta gặp gỡ.

Lm. Đặng Đ́nh Nên