Sống Lời Chúa

"Ánh Sáng Lời Chúa"
LM. Thiên Ân với Tam Ca Áo Trăng
 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - Năm C - Ngày 24/01/2010

BÀI ĐỌC I Neh 8, 2-4a, 5-6, 8-10
Bài trích sách Nêhêmi

Ngày ấy, thấy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước , đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật.

Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư kư Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách: thầy mở sách ra trước công chúng, v́ thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, th́ tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi ḿnh và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ư nghĩa, và người ta hiểu được điều đă đọc. Nêhêmi là tổng trấn, Esdra là tư tế và là thư kư, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: "Ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc". V́ lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: "Hăy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hăy gởi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho ḿnh, v́ ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; v́ niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em."

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 18,8,9,10,15
Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
2. Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
3. Ḷng tôn sợ Chúa thuần khiết, c̣n măi muôn đời, phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.
4. Xin Chúa nhận những lời miệng tôi công bố, và sự ḷng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng đá, là Đấng Cứu chuộc con.

BÀI ĐỌC II: 1 Cor 12, 12-14, 27
Bài Trích Thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô

Anh chị em thân mến, như thân xác là một, mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, th́ Chúa Kitô cũng vậy. V́ chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do thái hay Hy lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng cùng uống trong một Thánh Thần. V́ thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh chị em, anh chị em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự ḿnh.

Đó là Ḷi Chúa.

ALLELUIA: Lc 4, 18-19

Alleluia, Alleluia - Chúa đă sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. - Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 1, 1-4; 4: 14-21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

V́ có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đă xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đă chứng kiến và phục vụ lời Chúa đă truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa Ngài Thêophilê, sau khi t́m hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lư các giáo huấn ngài đă lănh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêatrong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nagiarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, th́ ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường, Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, v́ Người sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị gian cầm, cho người mù trông thấy, trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng." Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nh́n Người. Người bắt đầu nói với họ "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

“Ngài sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc. 1, 1-4;4, 14-21)

Người nghèo luôn là đối tượng của những lời rao giảng và sứ mệnh cứu độ của Chúa. Nghèo khó vật chất vẫn luôn là nỗi khổ, đồng thời cũng là nỗi nhục với đủ mọi nỗi quẫn bách. Kẻ giàu có: miệng bao giờ cũng “ có gang có thép”. Họ thường có địa vị, chỗ đứng trong xă hội và cũng có thu nhập cao. Người nghèo luôn là những nạn nhân cho người giầu hay người có chức có quyền, là b́nh phong, là con cờ thí, là lời dụ dỗ ngọt ngào cho những tham vọng của những kẻ “ vô liêm sỉ”. Người nghèo luôn là kẻ “ bị bỏ rơi”, “ bị lạm dụmg”, bị áp bức !

Con người luôn là kẻ nghèo khó. Khi mang thân phận con người, chúng ta luôn là kẻ nghèo nàn, tội lỗi, không có chỗ nương tựa, bởi trần gian chỉ yêu những ǵ thuộc về nó. Là tạo vật, con người, dù có cao sang quyền quư hay thân phận nghèo hèn, cũng chỉ là những vật có giới hạn, có cùng đích. Là con cái Chúa, chúng ta không có chỗ ở trần thế và không thuộc về trần thế. Nói cho cùng, trần thế chỉ là “ chiếc nhà tạm bợ” nuôi dưỡng cái thân xác hư hèn của chúng ta : “ Sinh kư tử quy là vậy”

Sứ mạng của Chúa là “ rao giảng Tin Mừng” cho những đối tượng bị bỏ rơi, bị lọai trừ ra khỏi trần thế. “ Ngài sai Tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”. Tin Mừng, bởi ư thức rằng thân phận thật mong manh và việc bám víu, cậy trông ở Chúa để lănh nhận ơn giải thóat, đó là giải pháp, là phương thế tốt nhất để con người t́m được sự tồn tại của ḿnh. “ Ai tin vào Ta, th́ tự ḷng họ, nước hằng sống sẽ chảy ra như gịng sông”.

Chỉ có Chúa mới thực sự ban cho con người chúng ta ơn cứu chuộc.

Chỉ với Chúa, con người t́m lại được h́nh ảnh đă “ bị đánh cắp” bởi tội.

Chỉ trong Chúa, chúng ta nhận được sự an ủi, chỗ tựa nương và b́nh an thực.

Thật an ủi và đầy khích lệ cho chúng ta, khi mỗi người luôn ư thức được “ sự nghèo khó” của chính bản thân ḿnh. Sự giầu có vật chất luôn làm cho con người “ bất ổn” và lo sợ. Mỗi người hăy biết “ dành chỗ” cho Thiên Chúa đến chiếm giữ, ngự trị và đổi mới, để chúng ta luôn là “ kẻ giầu có trong Chúa”.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới thực sự làm cho chúng con “ giầu có”. Xin giúp chúng con ư thức được sự nghèo nàn của bản thân, để chỉ t́m kiếm và chiếm lĩnh một ḿnh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ chúng con, xin hăy ở lại măi trong cuộc đời chúng con. Amen.

Lm JB Phan Kế Sự

(Trích Thánh Linh.Net)