Sống Lời Chúa

"Người Cha Nhân Lành"

Nhạc nền: "T́nh Cha Tựa Núi Thái Sơn"

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - Năm C - 10/3/2013

BÀI ĐỌC I Jos 5, 9-12
"Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua".

Bài trích sách Giosuê.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay, Ta đă cất sự dơ nhớp của Ai cập khỏi các ngươi”! Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng lễ Vượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn trong tháng, trên cánh đồng Giêricô.

Ngày hôm sau lễ Vượt Qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương, th́ không có manna nữa. Và con cái Israel không c̣n ăn manna nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv, 33, 2-3, 4-5, 6-7
Các bạn hăy nếm thử và hăy nh́n coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1- Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hănh diện, bạn nghèo hăy nghe và hăy mừng vui.
2- Các bạn hăy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hăy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đă nhậm lời, và Người đă cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
3- Hăy nh́n về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ḱa người đau khổ cầu cứu và Chúa đă nghe, và Người đă cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.

BÀI ĐỌC II 2 Cor 5, 17-21
"Thiên Chúa đă nhờ Đức Kitô giao hoà chúng ta với ḿnh".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh chị em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô, th́ người đó sẽ là một thụ tạo mới, những ǵ là cũ đă qua đi: nầy đây tất cả mọi sự đă trở thành mới. V́ mọi sự bởi Thiên Chúa, Đấng đă nhờ Đức Kitô giao ḥa chúng ta với ḿnh, và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao ḥa. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng giao ḥa thế gian với chính ḿnh Người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao ḥa. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. V́ Đức Kitô, chúng tôi van nài anh chị em hăy giao ḥa với Thiên Chúa. Đấng không hề biết tội, th́ Thiên Chúa làm nên thân tội v́ chúng ta, để trong Ngài, chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.


CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Lk 15:18

Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng:
Thưa cha, con đă lỗi phạm đến trời và đến cha.

PHÚC ÂM Lc 15, 1-3, 11-32
"Em con đă chết nay sống lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giớ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của ḿnh, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của th́ gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người đó sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bă heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, c̣n tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha con đă lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha.

Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó c̣n ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động ḷng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa cha rằng: “Thưa cha, con đă lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa”. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: “mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hăy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hăy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: V́ con ta đây đă chết, nay sống lại, đă mất, nay lại t́m thấy”. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đ́nh.

Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện ǵ. Tên đầy tớ nói: “Đó là em cậu đă trở về và cha cậu đă giết bê béo, v́ thấy cậu ấy về mạnh khỏe”. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: “Cha coi, đă bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. C̣n thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về th́ cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, v́ em con đă chết nay sống lại, đă mất nay lại t́m thấy.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Mất Đi và T́m Được
08-03-2013 4:25 pm

Tin mừng hôm nay được tŕnh bày qua ba nhân vật: người cha và hai người con. Cả ba đang sống một cách b́nh lặng không phải lo lắng ǵ về miếng cơm manh áo. Trong b́nh lặng này đột nhiên người con thứ cảm thấy cuộc sống hiện tại của cậu thật nhàm chán. Và cậu nghĩ: tôi phải có một cuộc sống khác hơn, một cuộc sống tự do để làm bất cứ điều ǵ tôi thích, một cuộc sống không bị ràng buộc bởi luật lệ, giới răn, và những lời sai bảo của cha tôi. Tôi muốn điều khiển chính cuộc sống của tôi và phải đạt được tất cả những ǵ tốt đẹp nhất mà thế giới có thể đem lại cho tôi.

Ư tưởng tự do này cũng là ư tưởng của nhiều người trong xă hội hiện nay nơi mà nhiều người nghĩ và tin rằng với giới răn Chúa đă hạn chế tự do của họ cho nên đối với họ nếu đặt Chúa ra ngoài lề cuộc sống th́ họ sẽ được tự trị, độc lập, tự do làm theo ư ḿnh mà không cần phải tuân lệnh của một ai, và rằng nếu không có Thiên Chúa th́ họ sẽ trở thành chúa của chính họ mà không nhận ra rằng một khi Thiên Chúa biến mất, họ không trở nên cao trọng hơn nhưng thay vào đó lại mất đi phẩm giá thiêng liêng của họ. Và kết quả, họ trở nên những sản phẩm của một sự phát triển mù quáng để rồi bị xử dụng và bị lạm dụng. Thay v́ sống trong tự do họ lại sống trong nô lệ của tự do.

Đây cũng là kết quả mà người con thứ, một người không nhận ra rằng anh được tự do là v́ anh đang ở trong nhà của cha anh. Anh bỏ nhà ra đi và phá tan sản nghiệp. Cuối cùng nhận ra rằng v́ bỏ đi quá xa căn nhà của cha nên thay v́ được tự do anh trở thành một người nô lệ. Trong nô lệ, anh nhận ra rằng chỉ khi nào về lại căn nhà của cha ḿnh, anh mới có thể t́m lại được tự do mà anh đă đánh mất. Anh hiểu rằng tự do đích thực không phải là làm bất cứ việc ǵ anh muốn, và luật lệ không phải là những cản trở của tự do nhưng là dấu đường để anh bước đi trong hành tŕnh t́m kiếm ư nghĩa cuộc sống; và rằng kỷ luật bản thân không chỉ cho chính anh nhưng c̣n cho người khác. Anh ư thức rằng chỉ qua kỷ luật bản thân anh mới có thể có được tự do đích thực. Với khám phá này, anh chuẩn bị cho một cuộc hành tŕnh nội tâm mới. Một hành tŕnh đôi khi thật dài và khó khăn. Nhưng nếu tâm hồn có một đóm nhỏ ánh sáng t́nh yêu Chúa. Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trên hành tŕnh đó.

Một câu chuyện kể rằng một cha xứ nọ nghe có người nói rằng một giáo dân của cha vừa tuyên bố ông sẽ không đi lễ nữa v́ một lư do nào đó. Vào một tối mùa đông nọ, cha xứ đến thăm ông. Hai người ngồi trước ḷ lửa nói chuyện, nhưng cả hai không nói ǵ đến việc tham dự thánh lễ. Một lát sau, cha xứ lấy một cái kẹp gắp một cục than thật đỏ ra khỏi ḷ lửa và đặt nó trên nền đất cạnh ḷ lửa. Trong khi cả hai vẫn im lặng th́ cục than từ từ lịm tắt và được bao phủ bởi một lớp tro màu xám trong khi những cục than khác trong ḷ vẫn tiếp tục cháy sáng. H́nh ảnh này đánh động người giáo dân. Một lát sau ông nói với cha xứ: con sẽ đi lễ lại vào Chúa Nhật tới.

Con người chúng ta là một tổng hợp của tính ương ngạnh nhưng biết hối lỗi của người con thứ cũng như thái độ ích kỷ của người con lớn. Mùa chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta hăy từ bỏ thái độ ích kỷ của người con lớn, một người chỉ tin vào chính ḿnh; nhanh nhẹn lên án người khác; đóng kín tâm hồn để có thể thông cảm, chấp nhận và tha thứ cho người khác mà quên rằng chính anh cũng cần sự tha thứ. Làm sao có thể tha thứ cho người khác nếu không thể tha thứ cho chính ḿnh? Làm sao có thể cho người khác sự b́nh an nếu trong tâm hồn không có sự b́nh an?

Lm Nguyễn Văn Tuyết