Sống Lời Chúa

Chúa nhật IV mùa vọng B- Lc 1,26-38

Nhạc backgronrd: "Đi T́m Chúa Tôi"
với tiếng hát Hồng-Ngọc

T́nh Yêu Ơi ! Ngài Ở Đâu?

T́nh Yêu ơi ! Ngài ở đâu...
Âm thanh vang vọng trái tim sầu,
Từ người trẻ, mang niềm đau mất Nước;
Mất Niềm-Tin khi lớn lên với mộng ước:
Ai dẫn đường, t́m đâu lời yêu thương,
Để vươn lên, không lạc lối Thiên-Đường!?
Này bạn hỡi nh́n v́ sao chỉ hướng,
Hăy đến mà xem một Danh Vương;
Bởi v́ yêu Ngài từ bỏ Thiên-Đường,
Và sinh ra giữa cánh đồng hoang-lạnh!
Không khăn, không áo, thân buốt-giá thâu canh!
Mới chào đời, đă mang thân phận lẫn-tránh;
Cũng mất Quê Hương, mất sự an-lành !!!
Nhưng nơi Ngài chính là cứu-cánh,
Đấng Cứu-Tinh, Vua muôn vàn Thần-Thánh,
Ngài chính là T́nh-Yêu, là Con Đường trọn-lành!
Nơi Ngài, không có đấu-tranh,
Nhưng là vị-tha, bác-ái, kiến-tạo ḥa-b́nh.
Lời Ngài là Ánh Sáng b́nh-minh,
Soi đường những ai khao-khát sự công-chính,
Sống khó nghèo và giữ ḷng trung-trinh,
Luôn vang ca những điệp-khúc ân-t́nh:
Con mến Chúa, yêu người như yêu ḿnh,
Và khắc-ghi trong tim một bóng h́nh:
Giêsu: ‘’Thiên-Chúa T́nh-Yêu’’; Vị Cứu-Tinh!

Joseph Duy-Tâm
===============================

Chúa nhật IV mùa vọng B- Lc 1,26-38

“Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là con Thiên Chúa” (Lc 1, 35)

Đức Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm “Mẹ Đức Giêsu”. Tước hiệu này xác định vai tṛ của Mẹ Maria trong chương tŕnh cứu rỗi.

Câu chuyện Truyền tin nêu rơ điều đó (Lc 1,26). Luca cho thấy rằng đứng trước ơn gọi bất ngờ mà Thiên Thần loan báo, Đức trinh nữ đă băn khoăn t́m hiểu tiếng gọi của Thiên Chúa. Sứ thần mạc khải cho Mẹ biết sẽ thụ thai mà vẫn c̣n trinh khiết. Sau khi đă hiểu rơ, Mẹ Maria đă chấp nhận, Mẹ xưng là tôi tớ Thiên Chúa như Abraham, Môi sen và các ngôn sứ. Cũng như họ và c̣n hơn họ nữa, Mẹ đă phụng sự Thiên Chúa với tất cả sự tự do của con cái Thiên Chúa.

“Đấng Trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Đó là Ngôi Lời Nhập Thể trong cung ḷng Mẹ, đó là Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, bởi thế Mẹ có tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Công Đồng Ephêsô (431) đă định tín về vấn đề này: Đó là tước hiệu mà bà Elizabeth do tác động của Chúa Thánh Thần đă mừng rỡ kêu lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi” (Lc 1,43).
______
Đamien

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên website www.gpnt.net)

*****************************************

Ư LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

Hồng ân cứu độ của Thiên Chúa Chúa GIêsu thực hiện trong Chúa Thánh Thần được bày tỏ dần dần cho mục đồng, cho ba vua, cho Gioan Tẩy giả và cho các môn đệ (ccc 486). Lời thưa Nầy tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời phải là lời nguyện của mọi người để tiếp nhận hồng ân ấy cho ḿnh và cho tha nhân. Bạn muốn thực hiện điều ấy trong đời bạn không? Hăy bắt chước các nhân vật lịch sử cứu độ mà Phụng vụ nêu cao.

 CHÚA NHẬT 4 VỌNG-B

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói (Lc 1, 38) Phụng vụ hôm nay baỳ tỏ t́nh yêucứu độ của Thiên Chúa nhờ Đức Maria và mời gọi ta cọng tác.

Thiên Chúa mời gọi con người hợp tác vào chương tŕnh cứu độ của Người như Đức Maria. 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, th́ Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đă thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc ḍng dơi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa ǵ.
0 Sứ thần liền nói: Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, v́ bà đẹp ḷng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị v́ nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận. 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, v́ tôi không biết đến việc vợ chồng! 35 Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, v́ thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Ḱa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đă có thai được sáu tháng. 37 V́ đối với Thiên Chúa, không có ǵ là không thể làm được. 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
(Lc 1, 26-38).

Thiên Chúa sẽ ban vương quyền vĩnh cữu cho ta. 14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. 16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại măi măi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền măi măi. (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

Thiên Chúa yêu thương và thành tín với mọi người. 2 Đ. Lạy Chúa, t́nh thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng ḷng thành tín của Ngài. 3 Vâng con nói: T́nh thương ấy được xây dựng tới thiên thu, ḷng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. (Tv 88. 2-3. 21-22. 25. 27. Đ. 2a)

          Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa phải được loan báo cho muôn dân. 25 Vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa26 nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. (Rm 16, 25-27)

           Này đây Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen; để cảm nhận được ḷng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào ta hăy chiêm ngắm Người mời gọi ta hợp tác như Thánh Giuse làm sao vào chương tŕnh cứu độ nhân loại của Người.

LM. Martin Trần Văn Đoàn

============================================

GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

The Salvation or in other words the kingdom of God is realized by the Christ in the Holy Spirit is manifested progressively to the shepherds, to the magi, to John the Baptist, to the disciples (ccc 486). The response of Mary, ‘Behold, I am the handmaid of the Lord’, is to be the prayer of every one of us. Do we want to attain this salvation? Let us imitate historical personages  proposed by the liturgy of words.

ADVENT 4 SUNDAY-B

Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word (Lk 1: 38) Today’s liturgy shows the loving salvation of God realized in and through the Virgin Mary and invites us to rejoice in it
         The Lord God invites us to contribute with him like Mary in his salvation for mankind
. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, 27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. 28 And coming to her, he said, Hail, favored one! The Lord is with you. 29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. 30 Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. 31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. 32 He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, 33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. 34 But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with a man? 35 And the angel said to her in reply, The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. 36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; 37 for nothing will be impossible for God. 38 Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her (Lk 1: 26-38)

The Lord God shares with us his kingship . 14 I will be a father to him, and he shall be a son to me. And if he does wrong, I will correct him with the rod of men and with human chastisements; 15 but I will not withdraw my favor from him as I withdrew it from your predecessor Saul, whom I removed from my presence (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

The Lord God loves and is faithful with us. 2 R. Forever I will sing the goodness of the Lord, proclaim your loyalty through all ages. 3 For you said, My love is established forever; my loyalty will stand as long as the heavens. Ps 89: 2-3. 21-22. 25. 27. R. 2a)

The good tidings of God’s salvation must be proclaimed to all nations. 25 Now to him who can strengthen you, according to my gospel and the proclamation of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret for long ages 26 but now manifested through the prophetic writings and, according to the command of the eternal God, made known to all nations to bring about the obedience of faith (Rm 16: 25-27)

The virgin is with a child and shall bear a son and she will call him Emmanuel; to experience how God loves us let us meditates how he invites us to contribute with him like Mary in his salvation  for mankind.

Priest Doan Van Tran