Sống Lời Chúa

 Nhạc background: "Chiên Lạc Bạc Mất"

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - Năm C - Ngày 25.04.10

BÀI ĐỌC I CV 13, 14. 43-52

Bài trách sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Pergê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường.

Có nhiều người Do thái và ṭng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do thái thấy đám đông dân chúng, th́ đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dậy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng v́ các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho ḿnh không xứng đáng sống đời đời, th́ đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đă truyền lệnh cho chúng tôi rằng: Ta đă đặt ngươi làm ánh sánh muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, th́ tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do thái xúi dục các phụ nữ khá giả đă theo ṭng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất ra khỏi ranh giới xứ họ. C̣n hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. C̣n các môn đồ th́ đầy hân hoan và Thánh Thần.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 99, 2, 3, 5

Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

1- Hăy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hăy vào trước thiên nhan với ḷng hân hoan khoái trá.
2- Hăy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đă tác tạo thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
3- V́ Thiên Chúa Người thiện hảo, ḷng từ bi Người tồn tại muôn đời, và ḷng trung tín Người c̣n tới muôn muôn thế hệ.

BÀI ĐỌC II. Khải Huyền 7, 9. 14b-17

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan đă xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi ṇi giống, ḍng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên, họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. V́ thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Đấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không c̣n đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, v́ Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Gioan 10, 14
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta; và các chiên Ta biết Ta”. Alleluia.

PHÚC ÂM: Gioan 10, 27-30

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta th́ nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, th́ cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một.”

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Dấu Hiệu của người Kitô Hữu
23-04-2010 4:56 pm

Đâu là dấu hiệu phân biệt ai là con chiên của Đức Kitô? Một câu hỏi không phải là khó để trả lời. Nhưng câu hỏi đơn sơ này có lẽ cũng đũ làm cho chúng ta dừng lại trong giây lác đễ t́m cho ḿnh một câu trả lời trung thực nhất. Đâu là câu trả lời của tôi?

Thánh Gioan nêu lên như nét đặc trưng của cộng đoàn môn đệ Chúa: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có ḷng yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Vi thế chúng ta không thể yêu thương nếu không có ai đó khắc t́nh yêu, vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chính v́ thế Thiên Chúa đă khắc sâu t́nh yêu và niền tin của Ngài vào nơi cung ḷng của từng cá nhân. Chúa phân phát t́nh yêu của ngài cho từng cá nhân bằng nhau – nhưng khác ở chở là chúng ta đáp lại t́nh yêu đó nhiều hay ít mà thôi

Để t́nh yêu của chúng ta được vững mạnh chúng ta cần lắng nghe lời Chúa trong cuộc sống. Lắng nghe là chấp nhận điều được nói. Những người lắng nghe và vâng phục lời Chúa th́ được Thiên Chúa biết cũng có nghĩa là được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. V́ thế khi Chúa nói “Ta biết các chiên Ta” nghĩa là Chúa sẽ đón nhận chúng ta và cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa bằng một sự hợp nhất huyền nhiệm và trường tồn.”

Nếu muốn thuộc về Đức Kitô điều trước tiên là cần phải tin vào Ngài, lắng nghe lời Ngài và đi theo Ngài. Đây có lẽ là ba yếu tố tuyệt vời nhất để chúng ta có thể thuộc về Ngài. Có lẽ cái cảm giác được thuộc về Chúa Giêsu, được Ngài biết và yêu thương, đó là một cảm giác vô cùng an ủi.


Ước ǵ chúng ta luôn biết kết hợp với nhau bằng t́nh yêu và lời hằng sống của Thiên Chúa. Nếu chúng ta có thể lắng nghe lời Chúa và vâng phục trong yêu thương th́ chúng ta sẽ măi măi thuộc về Đức Kitô và là những chứng nhân sống động của Ngài.


Lm Duong Thanh Liem (Trích Website: www.vietcatholicsydney,net)
 

*****************************************

Chúa Nhật IV Phục Sinh (Ga 10,27-30)

1.
“Chiên tôi th́ nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27)

Chúa Giêsu tự xưng là mục tử nhân lành, được các con chiên nghe tiếng
và theo Ngài; Ngài biết hết mọi con chiên trong đoàn chiên, Ngài cho chúng được sống muôn đời, ǵn giữ cẩn thận không để ai cướp chúng khỏi tay Ngài.

Chúa Giêsu biết con chiên với tâm hồn của một mục tử nhân lành, đó là biết rơ nhu cầu của từng con chiên. Ngài gọi tên từng con chiên, điều này nói lên tấm ḷng âu yếm, mến thương, chăm sóc của vị mục tử.

Một con chiên chân chính không phải chỉ nghe tiếng chủ chăn, mà c̣n phải noi gương theo chủ, hành động như chủ, bắt chước giống chủ và sống gắn bó với chủ của ḿnh.

Người Kitô hữu nghe tiếng Chúa, đi theo Chúa là vị chủ chăn, là mục tử nhân hiền, có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ tất cả, từ bỏ chính bản thân ḿnh, trở nên nghèo khó, vác thập giá mà theo Ngài (Mt 16,24).

2.

“Chiên tôi th́ nghe tiếng tôi...tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất” (Ga 10,27-28)

Suy niệm: Bị ép buộc trả lời rơ ràng: Ngài có phải là Đấng Messia không? (Ga 10,21), cuối cùng Chúa Giêsu đă trả lời Ngài là Con Thiên Chúa (Lc 22,70), Ngài ở trong Cha: “Cha tôi và tôi là một” (Ga 10,30). Nhưng trước khi quả quyết điều này, Chúa Giêsu đă nhận biết những người Dothái và “chiên của Ngài”. Những người Dothái đă không muốn tin lời nói và những phép lạ Ngài làm, ḷng họ chai đá. C̣n “chiên của Ngài không cần nhiều dấu lạ, nhưng chúng nghe và đi theo chủ chiên.

Phần Chúa Giêsu, tự nhận ḿnh là mục tử nhân hiền, Ngài biết chiên của ḿnh, gọi tên từng con và trao cho chúng sự sống đời đời.

Trong tay Ngài, đàn chiên được an b́nh, kẻ xấu không thể cướp mất.
Ân sủng không ép buộc ai cả: Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. C̣n con người th́ có quyền đón nhận hay từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ai đón nhận và trở nên chiên ngoan hiền, luôn lắng nghe và thực thi theo ư chủ, người đó sẽ được hưởng hạnh phúc.

Thực hành:
*Luôn vâng nghe và đi theo Chúa Giêsu là mục tử tốt lành.
*Chúng ta ư thức để luôn sống trong đoàn chiên của Chúa. “Ta thuộc quyền sở hữu của Chúa, là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi” (Tv 99,3)
______
Đamien (Trích website: www.gpnt.net)