Sống Lời Chúa

“Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta; và các chiên Ta biết Ta”.

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"


CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - Năm C - Ngày 21/04/13

BÀI ĐỌC I CV 13, 14. 43-52
"Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".

Bài trách sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Pergê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do thái và ṭng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.
Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do thái thấy đám đông dân chúng, th́ đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dậy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng v́ các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho ḿnh không xứng đáng sống đời đời, th́ đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đă truyền lệnh cho chúng tôi rằng: Ta đă đặt ngươi làm ánh sánh muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, th́ tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do thái xúi dục các phụ nữ khá giả đă theo ṭng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất ra khỏi ranh giới xứ họ. C̣n hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. C̣n các môn đồ th́ đầy hân hoan và Thánh Thần.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 99, 2, 3, 5
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

1- Hăy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hăy vào trước thiên nhan với ḷng hân hoan khoái trá.
2- Hăy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đă tác tạo thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
3- V́ Thiên Chúa Người thiện hảo, ḷng từ bi Người tồn tại muôn đời, và ḷng trung tín Người c̣n tới muôn muôn thế hệ.

BÀI ĐỌC I: Khải Huyền 7, 9. 14-17
"Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống".

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đă xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi ṇi giống, ḍng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên, họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. V́ thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Đấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không c̣n đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, v́ Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Gioan 10, 14 Alleluia, Alleluia.
Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta; và các chiên Ta biết Ta”. Alleluia.

PHÚC ÂM : Jn 10, 27-30
"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta th́ nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, th́ cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một.”

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Ơn Gọi
19-04-2013 3:45 pm

Hôm nay Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Hội Thánh mời gọi mọi tín hữu hăy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Chúa gọi bằng tên khi chúng ta bước vào hành tŕnh cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau. Chúa tạo dựng chúng ta v́ mục đích riêng của Người cho nên mỗi người đều có một ơn gọi khác nhau. Đó có thể là ơn gọi trở thành một nhà truyền giáo nhỏ trong gia đ́nh hay xă hội.

Ơn gọi đến từ gia đ́nh, v́ vậy Hội Thánh luôn đặt nặng vai tṛ quan trọng của cha mẹ trong việc cổ vơ ơn gọi đặc biệt ơn gọi tận hiến. Bổn phận của việc nuôi dưỡng ơn gọi là mối quan tâm của toàn thể cộng đoàn các kẻ tin. Ơn gọi và cách thức nuôi dưỡng ơn gọi trong đức tin là hai việc liên kết chặc chẽ với nhau. Trong sự liên kết này, gia đ́nh là môi trường tốt nhất để nuôi dưỡng ơn gọi. Cha Teilhard de Chardin, một khoa học gia và là triết gia nói rằng: Nh́n vào tôi, người ta sẽ biết được gia đ́nh của tôi. Bởi v́ hầu hết những suy nghĩ cũng như những điều tôi thích hay không thích, những giá trị, cảm nhận, những xét đoán, thái độ, hầu hết là ảnh hưởng từ gia đ́nh tôi. Khi nói lên điều này cha muốn nhấn mạnh rằng cha mẹ là thầy dạy đức tin đầu tiên và quan trọng nhất cho con cái. Sự nâng đỡ của gia đ́nh rất quan trọng bởi v́ đức tin của con cái trưởng thành qua cuộc sống đức tin của cha mẹ. Bằng đời sống cầu nguyện và gương lành cùng với sự cảm thông giữa con cái và cha mẹ, cha mẹ sẽ gieo được hạt giống ơn gọi vào tâm hồn của chúng.

Giới trẻ thường rất rộng lượng trong việc phục vụ, tuy nhiên, sống trong thế giới tiêu thụ hiện nay th́ thật là khó để các em có thể nghe được tiếng gọi của Chúa, v́ thế điều cần thiết là chúng ta hăy trợ giúp và cầu nguyện để khi đối diện với những quyết định cho cuộc sống tương lai, các em cũng mở rộng khả thể về ơn gọi tận hiến hay nói cách khác các em có thể có được một chọn lựa đúng đắn trong ơn gọi của các em. Để các em nhận ra rằng ơn gọi của mọi người là trở thành Chúa Kitô cho người khác.

Chúa không gơ cữa để bắt mọi người phải đáp trả lời mời gọi của Người, nhưng nếu được gơ cữa hăy rộng lượng để Người bước vào.

FX Nguyễn Văn Tuyết