Sống Lời Chúa

(Nhạc background: Chứng Nhân Tin Mừng)

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - Năm A -Ngày 12/01/14

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7
"Này là tôi tớ Ta, Ta hài ḷng về người".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài ḷng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn c̣n khói. Người trung thành đem lại lẽ công b́nh. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lư trên địa cầu, v́ trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, Ta đă gọi con trong công lư, đă cầm lấy tay con, đă ǵn giữ con, đă đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái b́nh.

1. Các con cái Thiên Chúa hăy dâng kính Chúa, hăy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hăy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.
2. Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.
3. Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.

BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38
"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đă sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin b́nh an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đă xảy ra trong toàn cơi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đă rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi v́ Thiên Chúa ở với Người".

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mc 9, 7
Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu, hăy nghe lời Người". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 3, 13-17
"Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ḿnh Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, v́ chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ư Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp ḷng Ta".

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm Lời Chúa

Chúa Giêsu chịu phép rửa-A. Mt 3,13-17

1. “Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người”

Chúa Giêsu chịu phép rửa vừa để thánh hóa một nghi lễ tôn giáo, hầu sau này biến nó thành Bí tích Rửa tội, vừa công khai tỏ ḿnh ra cho nhân loại biết Người là ai, trước khi Người bắt đầu rao giảng Tin Mừng.

Chính Thiên Chúa Cha làm chứng cho Chúa Giêsu: “Nầy là Con Yêu Dấu của Ta, Con đẹp ḷng Ta” (Mt 3,17). Trước đó 7, 8 thế kỷ tiên tri Isaia đă mô tả Đấng Cứu Thế: Nầy là tôi tớ Ta…Ta hài ḷng về Người” (Is 42,1); “Ta ban Thần Trí Ta trên Người”.

Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, Chúa Thánh Thần đă ngự xuống trên Người như h́nh chim bồ câu: chính v́ thế mà Phêrô sau này đă nói với dân Do thái rằng: “Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người” (Cv 10,37)

C̣n chúng ta đă chịu phép rửa tội, đă lănh nhận Chúa Thánh Thần, đă trở thành Con Thiên Chúa, phải luôn giữ tâm hồn trong sạch, như những con cái bé nhỏ của Chúa, phải tỏ ḷng yêu mến như con cái hiếu thảo, phải vâng lời giữ các giới răn và vâng theo ư Chúa suốt đời chúng ta.


2. “Có tiếng từ trời phán: Này là Con Yêu Dấu của Ta, Con đẹp ḷng Ta” (Mt 3,17)

Việc rao giảng của Gioan Tẩy giả dẫn ta đến với phép rửa của Đức Kitô. Chấp nhận liên đới với kẻ tội lỗi, Chúa Giêsu tự hủy trong ḍng nước Jordan. Tŕnh thuật Matthêu đă kín đáo ám chỉ cuộc tử nạn sẽ xảy ra.

Chúa Giêsu tỏ ḿnh ra trước khi rao giảng Tin Mừng. Thánh Gioan Tẩy giả đă làm chứng cho Chúa Giêsu, cũng có Chúa Thánh Thần dưới h́nh chim bồ câu đậu trên Người, và tiếng Chúa Cha phán: “Nầy là con yêu dấu của Ta, con đẹp ḷng Ta” (Mt 3,17).

Chúa Giêsu là hiện thân của Nước Trời. Là Đấng Messia thiên hạ đợi trông, tất cả đều hội tụ về Chúa Giêsu. Bởi thế từ nay Người có bổn phận làm cho cuộc sống, ngôn ngữ, cử chỉ Người trở nên tiếng nói của Thiên Chúa Cha ngỏ với nhân loại.

Tất cả những ai đă chịu phép rửa tội đều trở thành Kitô hữu, nghĩa là đi vào đời sống nghĩa tử với Chúa Giêsu, làm con cái Thiên Chúa, được lănh nhận Thần Khí Chúa Cha và Chúa Con, để trở thành lời nói của Thiên Chúa Cha ngỏ với con người.
________
Damien
( Trích Ư Lực Sống cua Damiên Website:www.gpnt.net)