Sống Lời Chúa

- LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - Năm B (Số 1234 - Ngày 11/01/09)
 
(Trích Website: www. vietcatholicsydney)

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7
"Này là tôi tớ Ta, Ta hài ḷng về người".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Đây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài ḷng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường.

Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn c̣n khói. Người trung thành đem lại lẽ công b́nh. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lư trên địa cầu, v́ trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, Ta đă gọi con trong công lư, đă cầm lấy tay con, đă ǵn giữ con, đă đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm".
Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái b́nh.

1. Các con cái Thiên Chúa hăy dâng kính Chúa, hăy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hăy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.
2. Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.
3. Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.

BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38
"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đă sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin b́nh an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đă xảy ra trong toàn cơi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đă rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi v́ Thiên Chúa ở với Người".
Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mc 9, 7
Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu, hăy nghe lời Người". - Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Mc 1, 7-11
"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp ḷng Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đă rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần." Và đă xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên ḿnh. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp ḷng Cha".

Đó là Lời Chúa
===========================

Suy Niệm:

I- ĐỂ NƯỚC CUỐN TRÔI ĐI  (09-01-2009 4:02 pm)

Giả như có thể quay ngược kim đồng hồ và đứng bên bờ sông Giođăn hai ngàn năm về trước, chúng ta đă phải kinh ngạc tột cùng đến sượng sùng khi nh́n thấy Chúa Giêsu cúi gập đầu cho Gioan làm phép rửa.

Mà không kinh ngạc sượng sùng làm sao được khi Đấng Vô Tội lại phải ‘rửa tội’ ḿnh, phải trầm xác thân ḿnh cùng những người thực sự cần nước sông tẩy sạch rồi trôi giạt tan biến đi ra đại duơng xa.

Ngày Chúa chịu phép rửa không hẳn chỉ là ngày Người bắt đầu sứ vụ cứu chuộc nhân loại nhưng cũng chính là ngày Người tiên báo cho toàn thế giới về sứ vụ cứu chuộc ấy.

Nói một cách khác, với Gioan và các môn đệ Ngài và cả với chúng ta, rửa tội chỉ là dấu chỉ thống hối quay về. Với Chúa, đó là sự chết. Con người củ phải chết –một dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ xa xưa.

Không c̣n ǵ phũ phàng hơn khi bí tích rửa tội không giúp chúng ta ư thức được sứ vụ là con Chúa. Khi nuớc thánh đổ trên đầu quyện trong tiếng khóc của em bé sơ sinh không nhắc nhở đuợc những giọt nước mắt thương tiếc than van của giây phút cuối đời!!!

Lm Nguyễn Khoa Toàn
=================================


II- “Phần tôi, tôi đă rửa anh em trong nước, nhưng       Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần” (Mc 1,8)
(Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa- B. Mc 1,6b-11)

Khi đến với Gioan để lănh nhận phép rửa, Chúa Giêsu tùng phục ư định của Cha Người (Mt 3,14) và khiêm tốn xếp ḿnh vào số những người tội lỗi. Nhưng Gioan đă tuyên bố về hành động thanh tẩy của ḿnh: “Phần tôi, tôi đă rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh thần” (Mc 1,8)

Phép rửa của Chúa Giêsu bởi Gioan được hoàn tất bằng việc Thánh Thần ngự xuống đưới h́nh bồ câu và bằng việc Thiên Chúa Cha tuyên bố tử hệ thần linh của Người. Khi Chúa Thánh Thần đến trên Chúa Giêsu, tức là Thiên Chúa tôn vinh Người nhằm thể hiện các sấm ngôn (Is11,2; 42,1). Việc đồng thời cũng loan báo lễ ngũ tuần, ngày lễ sẽ khai mào phép rửa trong Thánh thần cho Hội Thánh (Cv 1,5) và cho tất cả mọi người sẽ gia nhập vào.

Là người Kitô hữu, đă lănh nhận Bí tích Rửa tội ta phải sống tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, sống xứng đáng là môn đệ của Người, đồng thời sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên, Website: www.gpnt.net)