Sống Lời Chúa

Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.Lc 23, 35-43.

Nhạc nền: "Vinh Quang Cho Ngài"


LỄ CHÚA KITÔ VUA – CHÚA NHẬT CUỐI NĂM PHỤNG VỤ Năm C - Ngày 24/11/13

BÀI ĐỌC I. 2 Sam 5, 1-3.
“Họ xức dầu phong Davit làm vua Israel.”

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng:"
Đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước tới giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, th́ chính ngài đă dẫn dắt Israel. Và Chúa đă nói với Ngài rằng:"Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lănh Israel". Vậy tất cả các vị kỳ lăo Israel đều đến t́m nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Đavít kư kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Đavít làm vua Israel.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 121, 1-2,3-4a, 4b-5.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:"chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa".
1. Tôi vui mừng, khi người ta nói với tôi:"Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
2. Giêrusalem được kiến thiết như thành tŕ, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên.
3. Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đă đặt ngai ṭa thẩm phán, ngai ṭa của nhà Đavít.

BÀI ĐỌC II Col 1, 12-20.
“Người đă đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người.”

Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Colôssê.
Anh chị em thân mến, chúng ta hăy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đă làm cho anh chị em xứng đáng lănh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đă cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tội. Người là h́nh ảnh của Thiên Chúa vô h́nh, là trưởng tử mọi tạo vật; v́ trong Người muôn loài trên trời dưới đất đă được tác thành, mọi vật hữu h́nh và vô h́nh, dù là các Bệ thần hay là Quản thần, dù là Chủ thần hay là Quyền thần: Mọi vật đă được tạo thành nhờ Ngưởi và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. V́ chưng Thiên Chúa đă muốn đặt tất cả viên măn nơi Người, và Thiên Chúa đă giao ḥa vạn vật nhờ Người và v́ Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập gía, Thiên Chúa ban hoà b́nh trên trời dưới đất.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Mc 11, 10.
Alleluia, alleluia!- Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: Chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đă đến. Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 23, 35-43.
“Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các thủ lănh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đă cứu được kẻ khác th́ hăy tự cứu ḿnh đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói:"Nếu ông là Vua dân Do Thái, ông hăy tự cứu ḿnh đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, La tinh
và Do Thái như sau: "Người này là Vua dân Do Thái". Một trong hai kẻ trộm bị đóng đanh trên Thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hăy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng:"Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao.
Phần chúng ta, như thế nầy là đích đáng, v́ chúng ta chịu xứng đáng với việc chúng ta đă làm, c̣n ông này, ông có làm ǵ xấu đâu?". Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng:"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp:"Ta bảo thật ngươi: Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.”

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

VƯƠNG QUỐC KITÔ
22-11-2013 2:57 pm

Ngày xưa, có vị vua kia v́ không có con nối nghiệp, nên lệnh cho quân lính đi t́m người đức độ để truyền ngôi. Đông tàn rồi xuân tới; hết mùa hạ qua đến thu sang nhưng nhà vua vẫn không mảy may lo lắng, vững tin sẽ có người đức độ kế nghiệp ḿnh.

Ở một vùng xa xôi nọ, một thanh niên nảy ra ư định đến kinh đô xin yết kiến vua. Nghiệt ngă nhà anh rất bấn túng mà đuờng sá lại quá đỗi xa xôi. Nhưng ư đă quyết và một ngày kia, anh băng đồi vượt suối, qua thung lũng sâu đến sa mạc khô cằn, đi không ngơi nghỉ mong sớm đuợc gặp vương quân để bày tỏ nỗi ḷng.

Trong khi đó, nhà vua thường cải trang đi khắp mọi hang cùng ngỏ hẻm hy vọng chính ḿnh sẽ t́m được người kế vị. Một ngày kia, giả thành người hành khất nằm bên vệ đường, nhà vua gặp một thanh niên vừa hối hả vừa hớt hải đi qua.

Vừa nh́n thấy, anh động ḷng thương cởi ngay chiếc áo mới đang mang khoác lên thân người ăn xin đói lạnh. Dốc mở hầu bao, anh trao tất cả những ǵ anh có rồi tiếp tục rảo buớc.

Ngày nọ, đến trước cung điện, chàng thanh niên nghèo nhưng rất đầy nghĩa khí kia ngại ngùng luỡng lự. Thập tḥ một hồi lâu, bụng bảo dạ ăn mặc nhơ nhớp như thế kia th́ làm sao đuợc quân vương tiếp kiến! Nhưng đă đến đây rồi th́ thôi phó mặc cho con tạo xoay vần...

Vừa dượm bước vào th́ quân lính tới tấp la hét xua đuổi. Nghe tiếng ồn ào, nhà vua hỏi cớ sự và cho vời anh vào diện kiến. Vừa trông thấy vua, chàng thanh niên chân tay bủn rủn: “Bệ Hạ có phải là người ăn xin bên vệ đuờng?”

Nhà vua chỉ nhoẻn miệng cười rồi truyền cho quân lính loan báo khắp chư dân đă t́m được người kế vị ngôi vua...

Nếu bạn và tôi hiểu Vua Kitô theo nghĩa thế trần, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ gặp đuợc Người. V́ triều thiên của Người là măo gai và vương trượng của Người là cây thánh giá. Cung điện của Người là Đồi Núi Sọ và thần dân của Người là những ai bị khước từ bởi những vương quốc trần gian.

Và dung nhan Người in đậm nét trên khuôn mặt những nạn nhân thiên tai. Hay những kẻ khốn cùng đang lê lết sống đó đây...


Lm Nguyễn Khoa Toàn