Sống Lời Chúa
Nhạc nền: "Cùng Đi Be Lem"

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – Năm B Ngày 08/01/12

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6
"Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Hăy đứng lên, hăy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! V́ sự sáng của ngươi đă tới, v́ vinh quang của Chúa đă bừng dậy trên ḿnh ngươi. Ḱa tối tăm đang bao bọc địa cầu, v́ u minh phủ kín các dân, nhưng trên ḿnh ngươi Chúa đang đứng dậy, v́ vinh quang của Ngài xuất hiện trên ḿnh ngươi.

Chư dân sẽ lần bước t́m về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh b́nh minh của ngươi. Hăy ngước mắt lên chung quanh, và hăy nh́n coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang t́m đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nh́n coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi v́ những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 71, 2. 7-8. 10-11a. 12-13
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

1. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
2. Sự công chính và nền hoà b́nh viên măn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không c̣n chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.
3. V́ người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.
4. Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người c̣n tồn tại lâu dài như mặt trời. V́ người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.

BÀI ĐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6
"Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh chị em thân mến, anh chị em đă nghe biết rằng: Thiên Chúa đă ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh chị em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đă được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đă mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 2, 2
Alleluia, alleluia! - Chúng tôi đă nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đă đến để triều bái Người. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12
"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương t́m đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đă nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đă triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, v́ đó là lời do Đấng Tiên tri đă chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ ǵ ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành tŕ của Giuđa, v́ tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lănh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta". Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đă hiện ra. Rồi vua đă phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hăy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đă gặp thấy, hăy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và ḱa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, măi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nh́n thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đă gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đă quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đă dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đă qua đường khác trở về xứ sở ḿnh.

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

KHAO KHÁT KIẾM T̀M
06-01-2012 3:43 pm

Thật kỳ thú bao nhiêu khi chúng ta quan sát thái độ của ba nhóm người đầu tiên đuợc tin báo về cuộc sinh hạ của Chúa Giêsu: các mục đồng qua Thiên sứ; ba đạo sĩ qua v́ sao lạ; và những hầu cận của Hêrôđê từ Kinh Thánh.

Cả ba nhóm đều đuợc ‘báo mộng’ về sự kiện lịch sử kia, nhưng những ai đă ‘vội vă’ vượt đèo vuợt suối đêm ngày t́m đến thờ lạy Con Thiên Chúa giáng trần?

Những học giả quần thần của vua Hêrôđê ư? Không! Họ đă không buồn lê buớc chân đi; trái lại, với kiến thức tưởng chừng rất uyên thâm kia, họ đă lộng kiếng đóng khung phục vụ cho những mưu đồ vị kỷ.

“Biết thôi cũng chưa đủ, cần phải thực hành. Muốn thôi cũng chưa đuợc, cần phải lao công,” Johann Wolfgang Von Goethe đă viết như thế

Đầu năm mới, hăy cầu xin để mỗi chúng ta dùng những kiên thức Chúa trao ban để luôn khát khao t́m kiếm Người: hoặc rất mực nhanh nhẹn chân thành như các mục đồng, hoặc ḍ dẫm từ tốn như các đạo sĩ phuơng Đông để mọi người đuợc “đồng thừa tự và đồng thông phần với Chúa Kitô.”

Lm Nguyễn Khoa Toàn