Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Tặng Phẩm Thánh Linh"
Với Tam ca: Đô Rê Mi

Ngày 12/6/11 - LỄ HIỆN XUỐNG

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11
"Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp.

Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra th́ đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, v́ mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của ḿnh. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và ṭng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!"
Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Thế này nghĩa là ǵ?" Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: "Họ đầy rượu rồi".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.

1. Linh hồn tôi ơi, hăy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Người địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.
2. Người rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của ḿnh. Nếu Người gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Người canh tân bộ mặt trái đất.
3. Nguyện vinh quang Chúa c̣n tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan v́ công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cor 12, 3b-7. 12-13
"Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh chị em thân mến, không ai có thể nói "Đức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, th́ Chúa Kitô cũng vậy. V́ chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đă uống trong một Thánh Thần.

Đó là Lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người c̣n chi thanh khiết, không c̣n chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa t́nh yêu Chúa trong ḷng họ. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 20, 19-23
"Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hăy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, v́ sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "B́nh an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng v́ xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "B́nh an cho các con! Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hăy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, th́ tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, th́ tội người ấy bị cầm lại".

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

Chiến Sĩ Đích Thực của Chúa Kitô
10-06-2011 5:28 pm
Sau Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Mùa Phục Sinh chấm dứt và Mùa Thường Niên bắt đầu. Nến Phục Sinh sẽ không c̣n được thắp lên trong các thánh lễ ngoại trừ trong những thánh lễ an táng và khi cử hành bí tích rửa tội.

Lễ Hiện Xuống hoàn tất các mầu nhiệm mà chúng ta cử hành từ Tuần Thánh: Thương Khó, Tử Nạn, Phục Sinh và Lên Trời. Những biến cố này không phải là những biến cố lịch sử riêng rẻ, nhưng là một thực thể của việc Chúa can thiệp một cách năng động trong cuộc sống của chúng ta.

Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta trở thành chiến sĩ của Chúa Kitô, một chiến sĩ được sai đi không phải để hủy diệt kẻ thù nhưng đưa họ về lại với t́nh yêu Thiên Chúa. Bởi v́ lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống không phải là một lễ hội để chúng ta nghỉ ngơi nhưng là lễ hội của sự ra đi: “Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Jn 20:21). Ra đi để trở thành tác nhân của sự ḥa giải. Ḥa giải với Thiên Chúa và với mọi người: “Các con hăy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai th́ người ấy được tha. Các con cầm tội ai, th́ người ấy bị cầm lại” (Jn 20:23).

Là chiến sĩ của Chúa Kitô chúng ta phải làm việc để bảo vệ cho tự do và công lư chứ không phải chỉ để bảo vệ cho quyền lợi của riêng ḿnh; nghĩa là phải biết giúp đỡ những ai có cùng một mục đích chiến đấu chống lại những thế lực cản trở việc thi hành các nhân đức Kitô giáo chứ không phải chỉ để lo cứu rỗi cho chính ḿnh.

Trong cuộc chiến này, chúng ta không cần phải thật khỏe mạnh hoặc thật thông minh để hoàn thành nhiệm vụ Chúa trao nhưng là ḷng thành thật và can đảm. Thành thật để nhận ra rằng hồng ân mà chúng ta nhận được không phải v́ chúng ta có đức tin đủ mạnh nhưng là v́ Chúa tin chúng ta đủ để ban cho chúng ta những hồng ân đó. Và can đảm để đối diện những dèm pha và chỉ trích rằng chúng ta đang đi ngược với trào lưu của xă hội, những trào lưu đi ngược lại với nền tảng của Tin Mừng.

Trong tinh thần này, ĐTC Bênêđíctô XVI, trong buổi triều yết hôm thứ Tư 8/4 vừa qua, khuyên giới trẻ hăy can đảm để làm chứng cho Chúa Kitô. Ngài cũng khuyên các đôi tân hôn xây dựng gia đ́nh trên nền tảng vững chắc của Tin Mừng và Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần giúp những người đang đau ốm can đảm nhận lấy mầu nhiệm đau khổ trong đức tin và dâng hiến những đau khổ đó v́ ơn cứu độ của nhân loại.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, xin thắp lên trong chúng con ngọn lửa t́nh yêu Chúa.

Lm Nguyễn Văn Tuyết

(Trích website:www.vietcatholicsydney.net)