Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - Năm B - Ngày 5/4/09

Kiệu Lá:

Phúc Âm: Mt 11, 1-10
"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".

Bài Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, th́ Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hăy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cỡi, các con hăy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con 'Sao các ông làm thế?', th́ hăy nói rằng: 'Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây'".
Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngơ, nơi ngă tư đàng, hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: "Các ông làm ǵ mà mở dây lừa con vậy?" Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo lên ḿnh lừa và Ngài lên cỡi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ th́ đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đă đến. Hoan hô trên các tầng trời!"

Đó là Lời Chúa.

Thánh Lễ:

BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7
"Tôi đă không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn".

Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đă ban cho tôi miệng lưỡi đă được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đă mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đă đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đă đưa má cho kẻ giật râu; tôi đă không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. V́ Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đă bỏ con?

1. Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Người cứu hắn, xin Người giải gỡ hắn, nếu Người yêu thương".
2. Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con.
3. Phần chúng th́ nh́n xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, c̣n tấm áo dài, th́ chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ.
4. Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hăy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hăy chúc tụng Người, hăy tôn sợ Người, hết thảy ḍng giống Israel!"

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11
"Người đă tự hạ ḿnh; v́ thế Thiên Chúa đă tôn vinh Người".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Chúa Giêsu Kitô, tuy là {thân phận} Thiên Chúa, đă không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính ḿnh mà nhận lấy thân phận tôi đ̣i, đă trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đă tự hạ ḿnh mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. V́ thế, Thiên Chúa đă tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Đó là Lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Pl 2, 8-9
Chúa Kitô v́ chúng ta, đă vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. V́ thế, Thiên Chúa đă tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

Bài Thương Khó: Mc 14, 1 - 15. 47
"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. J: Chúa Giêsu
C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Marcô.
Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ t́m mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng: S. "Đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân". C. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bêtania trong nhà ông Simon tật phong, th́ có một người phụ nữ mang đến một b́nh ngọc đựng dầu thơm rất quư giá. Đập vỡ b́nh, bà đổ dầu thơm trên đầu Người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: Làm ǵ mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn ba trăm đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo: J. "Hăy để mặc bà, sao các ông lại làm cực ḷng bà? Bà vừa làm cho Ta một việc rất tốt. V́ bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên ḿnh, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tuỳ ư, nhưng Ta, các ông không có Ta ở luôn với đâu. Làm được ǵ th́ bà đă làm, bà đă xức dầu thơm có ư tẩm liệm xác Ta trước. Ta bảo thật các ông: Trong khắp thế giới, Phúc âm này rao giảng đến đâu th́ người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà". C. Khi ấy, Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai, đến t́m các thượng tế để t́nh nguyện nộp Người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền. Và nó t́m dịp tiện nộp Người.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng Lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Người: S. "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" C. Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: J. "Các con hăy vào thành, và nếu gặp một người mang ṿ nước th́ hăy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào th́ các con hăy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn pḥng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn pḥng rộng răi dọn sẵn sàng và các con hăy sửa soạn cho chúng ta ở đó". C. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Người đă bảo, và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Chiều đến, Người cùng Mười Hai môn đệ tới. Và khi mọi người đang ngồi ăn, th́ Chúa Giêsu nói: J. "Ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng Ta, sẽ nộp Ta". C. Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài: S. "Thưa Thầy, có phải con không?" C. Người đáp: J. "Là một trong mười hai, kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. Con Người phải ra đi như đă chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người. Thà nó đừng sinh ra th́ hơn". C. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: J. "Các con hăy cầm lấy, này là Ḿnh Ta". C. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: J. "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng c̣n uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". C. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy tṛ đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông: J. "Đêm nay, tất cả các con sẽ vấp phạm v́ Thầy, v́ có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con". C. Phêrô thưa Người: S. "Dù tất cả vấp phạm v́ Thầy, nhưng con th́ không". C. Chúa Giêsu bảo ông: J. "Thầy bảo thật con: Hôm nay, nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đă chối Thầy ba lần". C. Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng: S. "Không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy". C. Và tất cả đều nói như vậy.
Đi đến một vườn kia tên là Ghếtsêmani, Người bảo các môn đệ: J. "Các con hăy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện". C. Rồi Người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Người và Người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông: J. "Linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hăy ở lại đây và tỉnh thức". C. Tiến xa hơn một chút, Người phục xuống đất và cầu xin nếu có thể được th́ xin cho qua khỏi giờ này. Và Người nguyện rằng: J. "Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ư con muốn, một theo ư Cha". C. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô: J. "Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hăy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, v́ tinh thần th́ lanh lẹ, c̣n xác thịt th́ yếu đuối". C. Rồi Người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông c̣n ngủ (v́ mắt các ông nặng trĩu) và các ông không c̣n biết thưa Người làm sao. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo: J. "Bây giờ các con hăy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong! Giờ đă đến: Này Con Người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi! hăy chỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đă tới nơi". C. Người c̣n đang nói, th́ Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lăo sai đến. Trước đó, tên phản bội đă ra hiệu cho chúng rằng: S. "Hễ tôi hôn mặt ai, th́ đó chính là Ngài, các ông cứ bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận". C. Vừa đến, nó liền tới gần Người mà nói: S. "Chào Thầy". C. Và nó hôn Người. Và chúng tra tay bắt Người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu nói với chúng rằng: J. "Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp! Hằng ngày, Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà sao các ngươi không bắt Ta. Nhưng thế là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh". C. Bấy giờ môn đệ bỏ Người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo Người, ḿnh chỉ quấn một tấm khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn ḿnh trần.
Chúng điệu Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lăo hội lại đông đủ. C̣n Phêrô theo Người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị t́m một chứng cáo Chúa Giêsu để giết Người, song họ không t́m ra. Có nhiều kẻ đă cáo gian Người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho Người rằng: S. "Chúng tôi đă nghe nó nói: Ta sẽ phá huỷ đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong ba ngày, Ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm ra". C. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng: S. "Sao ông không trả lời ǵ về những điều các người này tố cáo ông". C. Nhưng Người vẫn thinh lặng và không đáp lại ǵ. Thầy thượng tế lại hỏi: S. "Ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?" C. Chúa Giêsu đáp: J. "Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây". C. Thầy thượng tế liền xé áo ḿnh ra và nói: S. "Chúng ta c̣n cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đă nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?" C. Ai nấy đều lên án Người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào Người, che mặt Người và đánh đấm Người mà rằng: S. "Hăy đoán xem!" C. Và bọn thủ hạ vả mặt Người.
Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, th́ có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, th́ nh́n ông và nói: S. "Ông cũng theo Giêsu, người Nadarét". C. Nhưng ông chối phắt mà rằng: S. "Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói ǵ". C. Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng: S. "Ông này thuộc bọn đó". C. Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng: S. "Đúng ông thuộc bọn đó, v́ cả ông cũng là người Galilêa". C. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng: S. "Tôi không biết người mà các ông nói đó". C. Tức th́ gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đă bảo ông: "Trước khi gà gáy hai lần, con đă chối Ta ba lần". Và ông liền than khóc.
Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lăo, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đă trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô. Philatô hỏi Người: S. "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" C. Chúa Giêsu đáp: J. "Ông nói đúng!" C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi Người rằng: S. "Ông không trả lời ǵ ư? Hăy coi họ tố cáo Ông biết bao nhiêu điều!" C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời ǵ thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ư họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, v́ chúng đă giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi: S. "Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?" C. (V́ quan đă biết rơ do ḷng ghen tương mà các thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Philatô bảo dân chúng rằng: S. "Các ngươi muốn Ta làm ǵ cho vua dân Do-thái?" C. Nhưng chúng lại kêu lên: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Philatô đáp lại: S. "Người này đă làm ǵ nên tội?" C. Song chúng càng la to hơn: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Sau cùng Philatô muốn vừa ḷng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đ̣n và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một ṿng gai đặt trên đầu Người. Đoạn chào Người rằng: S. "Tâu Vua dân Do-thái". C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đă nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.
Vào lúc giờ thứ ba, chúng đă đóng đinh Người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đă bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: S. "Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hăy tự cứu ḿnh xuống khỏi thập giá đi!" C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với nhau: S. "Nó đă cứu được những kẻ khác mà không tự cứu ḿnh! Bây giờ Đấng Kitô Vua Israel, hăy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào!" C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lănh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: J. "Eloi, Eloi, lema sabachtani!" C. Nghĩa là: J. "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: S. "Ḱa, nó gọi Elia!" C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: S. "Hăy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?" C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa!" C. Cũng có những phụ nữ đứng nh́n từ đàng xa, trong số đó có bà Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salômê, là những kẻ đă theo giúp Người khi Người c̣n ở xứ Galilêa. Và nhiều người khác cũng đă lên Giêrusalem với Người.
Trời đă xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị, áp ngày Sabbat. Ông Giuse quê ở Arimathia, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa, ông mạnh dạn đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Philatô ngạc nhiên nghe nói Người đă chết, ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem Người đă chế thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc tŕnh, quan trao xác Người cho Giuse. Giuse đă mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đă đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Mađalêna và Maria mẹ ông Giuse nh́n xem nơi Người được an táng.

 

Suy Niệm

Hăy thể hiện t́nh yêu Thiên Chúa cho tha nhân.
03-04-2009 2:31 pm

Toàn thể Giáo Hội đang bước vào Tuần Thánh. Một lần nữa chúng ta có dịp nghe lại những giây phút cuối của Đấng yêu thương đă đến trong thế gian, đă chết và đă sống lại. Đức Giêsu đă chấp nhận đau khổ để con người được hạnh phúc, chấp nhận chết để con người được sống. Chính t́nh yêu đối với con người đă thúc đẩy Người làm điều ấy. Sự việc ấy cho thấy đau khổ của chíng ḿnh có thể biến thành hạnh phúc cho người khác, cái chết của chính ḿnh có thể biến thành sự sống cho người khác. Nghĩa là ta có thể chấp nhận đau khổ để người ḿnh yêu được hạnh phúc, chấp nhận chết để người ḿnh yêu được sống.

V́ thế, đau khổ và chết cho người ḿnh yêu là cách tuyệt hảo nhất để biểu lộ và thể hiện t́nh yêu: “Không có t́nh thương nào cao cả hơn t́nh thương của người đă hy sinh tính mạng v́ bạn hữu của ḿnh” (Ga 15,13). Thiết tưởng người Kitô hữu cần sử dụng thường xuyên cách biểu lộ và thể hiện t́nh yêu tuyệt hảo này trong đời sống (đáng lẽ phải) đầy tràn yêu thương của ḿnh.

Cũng như t́nh yêu của Chúa Cha đối với Đức Giêsu là gương mẫu cho t́nh yêu của Người đối với nhân loại: “Chúa Cha đă yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (Ga 15,9); th́ Người rất mong t́nh yêu của Người đối với chúng ta cũng là gương mẫu để chúng ta yêu thương nhau: “Anh em hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương anh em” (Ga 15,12). Thánh Gioan đă diễn tả ư tưởng trên như sau: “Nếu Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta như thế th́ chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1Ga 4,11); “Chúng ta hăy yêu thương nhau, v́ Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,19); “Đức Kitô đă thí mạng v́ chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng v́ anh em” (1Ga 3,16). Vậy, chúng ta hăy áp dụng tinh thần yêu thương và hy sinh cho người ḿnh yêu, trước hết và đặc biệt cho những người gần gũi với chúng ta nhất: cha mẹ, vợ con, anh chị em, bạn bè… sau đó cho những người xa hơn, và cuối cùng cho cả những người ghét và làm hại chúng ta. “Anh em hăy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn Luật Đức Kitô” (Gl 6,2).

Vậy th́, xin nhờ Mầu Nhiệm Vươt Qua của Chúa Giêsu giúp mỗi người chúng ta trở nên hiện thân cho t́nh yêu Thiên Chúa giữa tha nhân, giữa trần gian. Thiết tưởng đó là những điều thực tế mà trong Tuần Thánh này chúng ta được mời gọi thực hiện trong đời sống ḿnh. Nếu không Tuần Thánh này cũng chỉ là một tuần vô bổ, trôi qua không dấu vết trong đời sống chúng ta.

LM Phêrô Dương Thanh Liêm

 

*******************************

Chúa nhật lễ lá Năm B-2009

“Chúc tụng Đấng Nhân Danh Chúa mà đến”

Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem giữa những tiếng hoan hô, lời hoan hô của dân chúng rút từ thánh vịnh 117-118, một bài hát ngày lễ lều ca ngợi, cảm tạ những ơn lành Thiên Chúa đă khấng ban cho dân tộc Israel. Mọi người đều có ư nghĩ riêng: dân chúng mong chờ 1 Đấng Cứu Thế theo ư nghĩa vật chất, các tông đồ hân hoan thầm mơ ngồi bên hữu bên tả Thầy… C̣n Chúa Giêsu khiêm tốn ngồi trên lừa con, thấy trước cuộc tử nạn của Người.

V́ là chương tŕnh cứu thế, là thánh ư Chúa Cha, nên Đức Kitô đă chấp nhận từ bỏ chính ḿnh vâng lời cho đến chết trên thập giá (Pl 2,8).Cái chết đau thương của Người đi đến một kết thúc huy hoàng là sự Phục sinh. Đời sống tuân phục Thiên Chúa Cha cho đến chết của Chúa Giêsu vừa là tấm gương, vừa là con đường phải theo. Người Kitô hữu theo Chúa Giêsu phải biết chết cho tội lỗi, chết cho tính hư nết xấu, cho đam mê xác thịt ngơ hầu có thể sống lại vinh hiển cùng với Người. Trong cuộc sống luôn ư thức sống với Chúa Giêsu tử nạn và Phục sinh.

______
Đamien

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================