Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A - Ngày 13/04/14

KIỆU LÁ: PHÚC ÂM: Mt 21, 1-11 "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hăy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hăy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều ǵ, th́ hăy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay". Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đă phán: "Các ngươi hăy bảo thiếu nữ Sion rằng: Ḱa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ". Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên ḿnh chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác th́ chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ th́ đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!" Khi Người vào thành Giêrusalem, th́ cả thành phố náo động và nói rằng: "Người đó là ai vậy?" Dân chúng trả lời rằng: "Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa".

Đó là Lời Chúa.

THÁNH LỄ:

BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7
"Tôi đă không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn".(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đă ban cho tôi miệng lưỡi đă được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đă mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đă đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đă đưa má cho kẻ giật râu; tôi đă không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. V́ Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đă bỏ con?

1. Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Người cứu hắn, xin Người giải gỡ hắn, nếu Người yêu thương".
2. Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con.
3. Phần chúng th́ nh́n xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, c̣n tấm áo dài, th́ chúng rút thăm... Phần Người, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ.
4. Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh chị em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hăy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hăy chúc tụng Người, hăy tôn sợ Người, hết thảy ḍng giống Israel!"

BÀI ĐỌC II: Phil 2, 6-11
"Người đă tự hạ ḿnh; v́ thế Thiên Chúa đă tôn vinh Người".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đă không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính ḿnh mà nhận lấy thân phận tôi đ̣i, đă trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đă tự hạ ḿnh mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. V́ thế, Thiên Chúa đă tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Đó là Lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Phil 2, 8-9
Chúa Kitô v́ chúng ta, đă vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. V́ thế, Thiên Chúa đă tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

Bài Thương Khó: Mt 26, 14 - 27, 66

"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và nói với họ:
S. "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?"
C. Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn t́m dịp thuận tiện để nộp Người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng:
J. "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?"
C. Chúa Giêsu đáp:
J. "Các con hăy vào thành, đến với một người kia nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đă gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông".
C. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ.
Và khi các ông đang ăn, Người nói:
J. "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy".
C. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người:
S. "Thưa Thầy, có phải con không?"
C. Người trả lời rằng:
J. "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đă chép về Người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp Con Người! Thà người đó đừng sinh ra th́ hơn!"
C. Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa Người rằng:
S. "Thưa Thầy, có phải con chăng?"
C. Chúa đáp:
J. "Đúng như con nói".
C. Vậy khi mọi người c̣n đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán:
J. "Các con hăy cầm lấy mà ăn, v́ này là Ḿnh Ta".
C. Đoạn Người cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán:
J. "Tất cả các con hăy uống chén này, v́ này là Máu Ta, Máu Tân Ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con: Từ nay, Thầy sẽ không c̣n uống chất nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước Cha Thầy".
C. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy tṛ liền lên núi Ôliu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông:
J. "Tất cả các con sẽ vấp phạm v́ Thầy trong chính đêm nay, v́ có lời chép rằng: "Ta sẽ đánh chủ chăn, và các chiên trong đoàn sẽ tan tác". Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con".
C. Phêrô liền thưa:
S. "Dù tất cả vấp phạm v́ Thầy, riêng con, con sẽ không bao giờ vấp phạm".
C. Chúa Giêsu đáp:
J. "Thầy bảo thật con, chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần".
C. Phêrô lại thưa:
S. "Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy".
C. Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy.
Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Ghếtsêmani, và Người bảo các môn đệ:
J. "Các con hăy ngồi đây để Thầy đến đàng kia cầu nguyện".
C. Đoạn Chúa đưa Phêrô và hai người con ông Giêbêđê cùng đi, Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu năo. Lúc ấy, Người bảo các ông:
J. "Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được; các con hăy ở lại đây và thức với Thầy".
C. Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống, cầu nguyện và nói:
J. "Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chén này! Nhưng đừng như ư Con muốn, một theo ư Cha muốn".
C. Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô:
J. "Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ ư? Hăy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ: v́ tinh thần th́ lanh lẹ, nhưng xác thịt th́ yếu đuối".
C. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng:
J. "Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, th́ xin theo ư Cha".
C. Đoạn Người trở lại và thấy các ông c̣n ngủ, v́ mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó Người trở lại với các môn đệ và bảo:
J. "Bây giờ các con hăy ngủ và nghỉ ngơi đi! Này sắp đến giờ Con Người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hăy chỗi dậy. Chúng ta hăy đi: này kẻ nộp Thầy đă tới gần".
C. Người c̣n đang nói, th́ đây, Giuđa, một trong nhóm mười hai, và cùng với y có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc, do các thượng tế và kỳ lăo trong dân sai đến. Vậy tên nội công đă dặn họ ám hiệu này:
S. "Hễ tôi hôn người nào, th́ đó chính là Người, các ông hăy bắt lấy".
C. Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói:
S. "Chào Thầy".
C. Và nó hôn Người. Nhưng Chúa Giêsu bảo:
J. "Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi?"
C. Lúc đó chúng xông tới, tra tay bắt Chúa Giêsu. Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu, giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu liền bảo:
J. "Con hăy xỏ ngay gươm vào bao: v́ tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết v́ gươm. Nào con tưởng rằng Thầy không thể xin Cha Thầy và Ngài sẽ tức khắc gởi đến hơn mười hai cơ binh thiên thần sao? Mà như thế th́ làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh bảo: Sự thế phải như vậy?"
C. Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng:
J. "Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ, giữa các ngươi, mà các ngươi không bắt Ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đă chép".
C. Bấy giờ các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết.
Những kẻ đă bắt Chúa Giêsu điệu Người đến thầy thượng tế Caipha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lăo đă hội họp. Phêrô theo Người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ, xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả công nghị t́m chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử Người. Và họ đă không t́m được, mặc dù đă có một số đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng, hai người làm chứng gian đến khai rằng:
S. "Người này đă nói: Ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong ba ngày".
C. Bấy giờ thầy thượng tế đứng lên nói:
S. "Ông không trả lời ǵ về các điều những người này đă cáo ông ư?"
C. Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo Người:
S. "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hăy nói cho chúng ta biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?"
C. Chúa Giêsu trả lời:
J. "Ông đă nói đúng. Nhưng Ta nói thật với các ông: rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng, và sẽ đến trên đám mây".
C. Bấy giờ thầy thượng tế xé áo ḿnh ra và nói:
S. "Nó đă nói lộng ngôn! Chúng ta c̣n cần ǵ đến nhân chứng nữa? Đây các ngài vừa nghe lời lộng ngôn. Các ngài nghĩ sao?"
C. Họ đáp lại:
S. "Nó đáng chết!"
C. Bấy giờ chúng nhổ vào mặt Người, đấm đánh Người, lại có kẻ tát vả Người mà nói rằng:
S. "Hỡi Kitô, hăy bói xem, ai đánh ông đó?"
C. C̣n Phêrô ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái lại gần và nói:
S. "Ông nữa, ông cũng đă theo Giêsu người xứ Galilêa".
C. Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng:
S. "Tôi không hiểu chị muốn nói ǵ?"
C. Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó:
S. "Ông này cũng theo Giêsu người Nadarét".
C. Ông thề mà chối rằng:
S. "Tôi không biết người ấy".
C. Một lúc sau, mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng:
S. "Đúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy. V́ chính giọng nói của ngươi tiết lộ tông tích ngươi".
C. Bấy giờ ông rủa mà thề rằng: ông không hề biết người ấy. Tức th́ gà gáy. Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đă nói: "Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần", và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết.
Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lăo trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói Người và điệu đi nộp cho tổng trấn Phongxiô Philatô. Bấy giờ Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết án th́ hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lăo mà nói rằng:
S. "Tôi đă phạm tội v́ nộp máu người công chính".
C. Nhưng họ trả lời:
S. "Can chi đến chúng tôi! Mặc kệ anh!"
C. Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói:
S. "Không nên để bạc này vào kho v́ là giá máu".
C. Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, ruộng ấy cho đến ngày nay được gọi là Haselđama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia nói: "Chúng đă lấy ba mươi đồng bạc là giá do con cái Israel đă mặc cả mà bán Đấng cao trọng. Và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đă truyền cho tôi".
Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn, và quan hỏi Người rằng:
S. "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?"
C. Chúa Giêsu đáp:
J. "Ông nói đúng!"
C. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lăo tố cáo Người th́ Người không trả lời chi cả. Bấy giờ Philatô bảo Người:
S. "Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?"
C. Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên.
Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ư họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đă tụ tập lại đó rằng:
S. "Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?"
C. Quan biết rơ chỉ v́ ghen ghét mà chúng đă nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng:
S. "Xin ông đừng can thiệp ǵ đến vụ người công chính ấy, v́ hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đă phải đau khổ rất nhiều v́ người ấy".
C. Nhưng các thượng tế và kỳ lăo xúi giục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ:
S. "Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?"
C. Họ thưa:
S. "Baraba!"
C. Philatô hỏi:
S. "Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm ǵ?"
C. Họ đồng thanh đáp:
S. "Đóng đinh nó đi!"
C. Quan lại hỏi:
S. "Nhưng người này đă làm ǵ nên tội?"
C. Chúng càng la to:
S. "Đóng đinh nó đi!"
C. Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói:
S. "Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi".
C. Toàn dân đáp:
S. "Hăy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi".
C. Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, c̣n Chúa Giêsu th́ trao cho họ đánh đ̣n, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá.
Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một ṿng gai đặt trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ gối trước mặt Người mà nhạo báng rằng:
S. "Tâu vua dân Do-thái!"
C. Đoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu Người. Khi đă chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho Người.
Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho Người uống rượu hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đă đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: "Chúng đă chia nhau áo Ta, c̣n áo ngoài của Ta, chúng đă bắt thăm". Rồi họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như sau: Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả.
Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói:
S. "Ḱa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hăy tự cứu ḿnh đi, nếu là Con Thiên Chúa, th́ hăy xuống khỏi thập giá đi!"
C. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lăo cũng chế nhạo Người rằng:
S. "Nó đă cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính ḿnh! Nếu nó là vua dân Do-thái, th́ bây giờ hăy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đă trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó th́ bây giờ Ngài hăy cứu nó, v́ nó nói: "Ta là Con Thiên Chúa!"
C. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín th́ Chúa Giêsu kêu lớn tiếng:
J. "Eli, Eli, lema sabachtani!"
C. Nghĩa là:
J. "Lạy Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!"
C. Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng:
S. "Nó gọi tiên tri Elia".
C. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo:
S. "Hăy chờ xem Elia có đến cứu nó không?"
C. Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở.
(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)
Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đă qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. C̣n viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, th́ thất kinh sợ hăi và nói:
S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa".
C. Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa; họ là những người đă theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilêa. Trong số đó có Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Giêbêđê.
Tới chiều có một người giàu sang quê ở Arimathia tên là Giuse, cũng đă làm môn đệ Chúa Giêsu, ông đi gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Bấy giờ Philatô truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch, và đặt trong mồ mà ông đă cho đục trong đá, rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mồ lại và ra về. C̣n Maria Mađalêna và bà Maria kia cùng ngồi đó nh́n vào mộ.
Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh Philatô tŕnh rằng:
S. "Thưa ngài, chúng tôi nhớ, lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có nói: "Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại". Vậy xin ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng: Người đă từ cơi chết sống lại! Và như thế, sự gian dối này lại c̣n tai hại hơn trước".
C. Philatô trả lời:
S. Các ông đă có lính canh th́ cứ đi mà canh như ư.
C. Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mồ.

Suy Niệm:

Tuần Thánh và Đau Khổ
11-04-2014 5:00 pm

Chúa nhật lễ lá bắt đầu cho Tuần Thánh là ngày biều lộ vinh quang và cũng là khởi đầu cho một thảm kịch sẽ xảy ra với Chúa Giêsu. Khung cảnh ngày lễ lá được sắp xếp với cuộc hành tŕnh vinh quang của Chúa Giêsu từ Bethania đến Giêrusalem và kết thúc qua cái chết như một tên tội phạm trên thập giá tại đồi Canvê. H́nh ảnh Chúa Giêsu cởi lừa tiến vào Giêrusalem và một đoàn người đông đảo với cành lá ô liu đón rước Chúa như một vị vua khải hoàn với lời tung hô Hosanna! Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến đă làm cho đám đông du khách đang tụ họp nhân ngày lễ hội phải dừng bước và ngạc nhiên. Thế nhưng không ai có thể ngờ được rằng những lời tung hô đó lại bị lăng quên một cách nhanh chóng, bởi v́ chỉ trong thời gian ngắn sau đó, biến cố khải hoàn đă biến thành bi kịch, cành ô liu và những lời tung hô trước đó giờ đây biến thành những ngọn roi tiếng la hét lên án Người.

Tuần Thánh là thời điểm thánh thiêng nhất của Hội Thánh trong năm phụng vụ. Là tuần nói lên cao điểm t́nh yêu mà Chúa dành cho nhân loại, là thời điểm để chúng ta có cơ hội để nh́n lại cuộc sống và nhận lấy trách nhiệm về lỗi lầm của chính ḿnh. Bài Thương Khó kể lại những biến cố cuối cùng cuộc đời Chúa Giêsu và cái giá mà Nguời phải trả v́ tội lỗi con người. Một người Thầy bị phản bội bởi Giuda, bị chối từ bởi Phêrô, bị tất cả mọi người xa lánh, ngay cả các môn đệ thân tín của Người. Trong cô đơn, Người t́m đến các môn đệ th́ các môn đệ đang ngủ, t́m đến Chúa Cha để được an ủi nhưng lại không nhận được một sự ủi an nào: Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi?

Trong Tuần Thánh, Hội Thánh mời gọi chúng ta hăy đem hết tâm hồn hoà nhịp trong Chúa Kitô bằng cách chiêm ngắm mầu nhiệm Thương khó để nhận ra rằng là một Kitô hữu, trong suốt cuộc sống, chúng ta cũng sẽ chịu cùng một thân phận như Chúa Giêsu. Nghĩa là cũng phải thông phần vào sự đau khổ với Chúa nếu muốn cùng chia sẻ vinh quang với Ngựi. Nói cách khác để chia sẻ vinh quang phục sinh với Người chúng ta sẽ không thể nào không bước đi trên mà Chúa đă đi qua, con đường dẫn đến đồi Canvê.

Chiêm ngắm mầu nhiệm thương khó với tâm t́nh cầu nguyện chúng ta có thể h́nh dung ra được h́nh dáng của mỗi người chúng ta qua h́nh ảnh chối Thầy của Phêrô, phản bội của Giuđa, sợ trách nhiệm của Philatô, sự mỉa mai và chỉ trích của đám đông đang chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa.

Đau khổ chỉ có ư nghĩa và giá trị nếu chúng dẫn đến sự sống lại, một cuộc sống mới và một niềm vui mừng mới. Nghĩa là chúng trở nên nguồn của sự tốt lành khi chúng giúp chúng ta trở thành một người trưởng thành hơn, yêu thương, chăm sóc, thông cảm với chính ḿnh và với người khác hơn.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết