Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - Năm C - 24/3/2013

BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7

"Tôi đă không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười,
nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đă ban cho tôi miệng lưỡi đă được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đă mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đă đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đă đưa má cho kẻ giật râu; tôi đă không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. V́ Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.
Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đă bỏ con?

1. Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bỉu môi, họ lắc đầu: “Hắn tin cậy Chúa, xin Người cứu hắn, xin Người giải gỡ hắn, nếu Người yêu thương”.
2. Đứng quanh tôi là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tay tôi chúng đều chọc thủng, tôi có thể đếm được mọi đốt xương tôi.
3. Phần chúng th́ nh́n xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau, c̣n tấm áo dài, th́ chúng rút thăm. Phần Người, lạy Chúa, xin chớ đứng xa tôi, ôi Đấng phù trợ tôi, xin kíp ra tay nâng đỡ.
4. Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, tôi sẽ ngợi khen Người. “Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hăy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hăy chúc tụng Người, hăy tôn sợ Người, hết thảy ḍng giống Israel.”

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11
"Người đă tự hạ ḿnh; v́ thế Thiên Chúa đă tôn vinh Người".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Phi-lip-phê.
Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phậnThiên Chúa, đă không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người hủy bỏ chính ḿnh mà nhận lấy thân phận tôi đ̣i, đă trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đă tự hạ ḿnh mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. V́ thế, Thiên Chúa đă tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.
Đó là Lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Pl 2, 8-9
Chúa Kitô v́ chúng ta, đă vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. V́ thế, Thiên Chúa đă tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

BÀI THƯƠNG KHÓ: Lc 22, 14 – 23:56

Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Luca.

Đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai tông đồ và bảo các ông:

X “Thầy đă tha thiết ước ao ăn Lễ Vượt Qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa”.
C. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán:
X “Các con hăy lănh nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!”
C. Đoạn Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:
X “Này là Ḿnh Ta hiến ban v́ các con, các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta”.
C. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán:
X “Chén này là Tân ước trong Máu Ta sẽ đổ ra v́ các con. Vả lại này tay kẻ nộp Ta đang ở gần Ta, ngay trên bàn này. Đành rằng Con Người sẽ ra đi như đă được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp Người!”
C. Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh giành xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng Người bảo:
X “Vua chúa các dân ngoại th́ thống trị dân, và những kẻ có quyền hành trên dân th́ bắt dân gọi ḿnh là ân nhân. Phần các con, th́ không như thế, v́ ai cao trọng hơn (trong) các con th́ hăy trở thành như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu, hăy trở thành như người hầu hạ. V́ người ngồi ăn và kẻ hầu hạ, ai trọng hơn, nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà Thầy, Thầy ở giữa các con như người hầu hạ. C̣n các con, các con đă kiên tŕ với Thầy trong các cơn gian nan của Thầy, và Thầy xếp đặt nước trời cho các con như Cha Thầy đă xếp đặt cho Thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước Thầy, và được ngồi trên toà xét xử mười hai chi tộc Israel!”
C. Rồi Chúa nói:
X “Simon, Simon, này ma quỷ đă đ̣i sàng các con như sàng gạo, nhưng Ta đă cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Và phần con, khi đă trở lại, con hăy làm cho anh em con vững tin”.
C. Ông thưa“Lạy Thầy, con sẵn sàng theo Thầy, dù vào tù hay đi chịu chết”.
C. Nhưng Người đáp:
X “Phêrô, Thầy bảo cho con biết: hôm nay khi gà chưa gáy, con đă ba lần chối rằng không biết Thầy”.
C. Và Người bảo các ông:
X “Khi Thầy sai các con đi không mang theo túi tiền, không bị, không giày dép, nào các con có thiếu thốn sự ǵ không?”
C. Các ông thưa: “Không thiếu ǵ cả”.
C. Vậy Người nói:
X “Nhưng bây giờ ai có túi tiền, hăy cầm lấy, ai có bị, cũng hăy làm như vậy, và ai không có gươm, th́ hăy bán áo choàng ḿnh mà mua lấy gươm. V́ Thầy bảo các con hay: c̣n điều này chép về Thầy cũng cần phải được ứng nghiệm: 'Người đă bị liệt vào số những kẻ gian ác'. V́ mọi điều đă chép về Thầy phải được hoàn tất”.
C. Các ông thưa Người: “Thưa Thầy, này có hai thanh gươm đây”.
C. Và Người bảo:
X “Đủ rồi”.
C. Đoạn Người ra đi lên núi cây ôliu như thường lệ. Các môn đệ cũng đi theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông:
X “Các con hăy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ”.
C. Rồi Người đi xa các ông một quăng bằng ném một ḥn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng:
X “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này xa con. Nhưng xin đừng theo ư con muốn, một theo ư Cha”.
C. Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi Người. Và lâm cơn hấp hối, Người cầu nguyện thiết tha hơn, và mồ hôi Người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ, và thấy các ông c̣n đang ngủ v́ buồn sầu. Người liền bảo:
X “Các con ngủ ư? Hăy dậy và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ”.
C. Người c̣n đang nói, th́ này đây (xuất hiện) một lũ đông, và một người trong nhóm Mười Hai là Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để hôn Người. Chúa Giêsu bảo hắn:
X “Giuđa, ngươi lấy cái hôn để nộp Con Người ư?”
C. Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền“Thưa Thầy, chúng con có nên dùng gươm mà chém không?” C. Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt tai phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo:
X “Thôi, đủ rồi”.
C. Và Người sờ vào tai người đầy tớ ấy mà chữa cho y lành lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt Người gồm các thượng tế, trưởng vệ binh đền thờ và kỳ lăo rằng:
X “Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt Ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm”.
C. Chúng liền bắt Người và điệu tới nhà thầy thượng tế. C̣n Phêrô đi theo xa xa. Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi ṿng quanh, Phêrô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa, th́ nh́n kỹ ông và bảo: “Cả ông này cũng theo hắn”.
C. Nhưng ông chối và nói:
S. “Này chị, tôi đâu quen biết người ấy”.
C. Một lát sau, có người khác nh́n ông và nói:
S. “Chính ông cũng là người trong bọn đó”.
C. Nhưng Phêrô đáp:
S. “Này anh, đâu có phải tôi”.
C. Chừng một giờ sau, một người khác lại quả quyết rằng:
S. “Đúng ông này cũng theo người ấy: v́ ông ta cũng là người xứ Galilêa”.
C. Phêrô đáp:
S. “Này anh, tôi không biết anh muốn nói ǵ?”
C. Khi ông c̣n đang nói, th́ lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nh́n Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đă bảo ông trước: Khi gà gáy, con đă chối Thầy ba lần. Phêrô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ người, nhạo cười và đánh đập Người. Chúng che mặt Người, vả mặt mà hỏi Người rằng:
S. “Hăy đoán xem ai đánh ngươi đó”.
C. Và chúng c̣n thốt ra nhiều lời khác nhục mạ Người. Vừa sáng ngày, các kỳ lăo trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu Người ra trước công nghị mà nói:
S. “Nếu ông là Đấng Kitô, hăy nói cho chúng tôi hay”.
C. Người trả lời:
X “Tôi có nói, các ông cũng chẳng tin tôi, và nếu tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi. Nhưng từ giờ đây, Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng”.
C. Mọi người đều hỏi lại: “Vậy ông là Con Thiên Chúa ư?”
C. Người đáp:
X “Các ông nói đúng, Ta là Con Thiên Chúa”.
C. Bấy giờ họ nói: “Chúng ta c̣n cần chứng cớ chi nữa? V́ chính chúng ta cũng nghe y nói”.
C. Đoạn tất cả bọn họ đứng dậy và giải Người đến Philatô. Họ bắt đầu tố cáo Người rằng:
S“Chúng tôi đă thấy người này xúi giục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cêsarê, và c̣n tự xưng là Kitô Vua”.
C. Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng:
S. “Ta không thấy người này có tội ǵ”.
C. Nhưng họ cố nài rằng:
S“Người này đă làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Giuđêa, bắt đầu từ Galilêa đến đây”.
C. Philatô vừa nghe nói đến Galilêa, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilêa không. Và khi đă biết Người thuộc thẩm quyền Hêrôđê, quan liền sai giải Người cho Hêrôđê cũng có mặt tại Giêrusalem trong những ngày ấy. Hêrôđê thấy Chúa Giêsu th́ mừng rỡ lắm, v́ từ lâu ông ao ước thấy Người, bởi đă nghe nói về Người rất nhiều, và hy vọng xem Người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng Người không đáp ǵ hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo Người dữ dội. C̣n Hêrôđê cùng các quan lính th́ khinh dể và nhạo báng Người, đoạn khoác cho Người một cái áo choàng trắng và gởi trả Người cho Philatô. Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở thành bạn hữu, v́ trước kia họ là thù địch với nhau. Bấy giờ Philatô triệu tập các thượng tế, các thủ lănh và dân chúng lại, rồi bảo họ:
S“Các ngươi đă nộp cho ta người này như một kẻ xúi giục dân làm loạn, nhưng đây ta đă tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hêrôđê cũng thấy như vậy, v́ ta đă cử các ngươi đến nhà vua và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi”.
C. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên:
S. “Hăy giết người này, và tha Baraba cho chúng tôi”.
C. Tên này v́ dấy loạn trong thành và giết người, nên đă bị tống ngục. Nhưng Philatô muốn tha Chúa Giêsu, nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói:
S. “Hăy đóng đinh nó, hăy đóng đinh nó vào thập giá!”
C. Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng:
S“Người này đă làm ǵ xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lư do để lên án tử h́nh. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi”.
C. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đ̣i đóng đinh Người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Philatô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đă bị cầm tù v́ dấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đă xin tha, c̣n Chúa Giêsu th́ quan trao phó để mặc ư chúng.
Khi điệu Người đi, chúng bắt một người xứ Xyrênê, tên Simon, ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. Đám đông dân chúng theo Người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương Người. Nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:
X “Hỡi con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, hăy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. V́ này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: “Phúc cho người son sẻ, phúc cho những ḷng không sinh nở và những vú không nuôi con”. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: “Hăy đổ xuống đè chúng tôi”, và nói với các g̣ nổng rằng: “Hăy che lấp chúng tôi đi”. V́ nếu cây tươi c̣n bị xử như vậy, th́ gỗ khô sẽ ra sao?”
C. Cùng với Người, chúng c̣n điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đă đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng:
X “Lạy Cha, xin tha cho chúng, v́ chúng không biết việc chúng làm”.
C. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Dân chúng đứng đó nh́n xem, và các thủ lănh th́ cười nhạo Người mà rằng: “Nó đă cứu được kẻ khác, th́ hăy tự cứu ḿnh đi nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”.
C. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói:
S. “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hăy tự cứu ḿnh đi”.
C. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người này là vua dân Do-thái”. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng:
S. “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hăy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”.
C. Đối lại, tên kia mắng nó rằng:
S“Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, v́ chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đă làm, c̣n Ông này, Ông có làm ǵ xấu đâu?”
C. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng:
S. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.
C. Chúa Giêsu đáp:
X “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.
C. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:
X “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha”.
C. Nói đoạn, Người trút hơi thở (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:
S. “Ông này quả thật là người công chính”.
C. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về.
Đứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và mấy phụ nữ đi theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đă không đồng ư với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác, ông quê ở thành Arimathia trong xứ Giuđêa, chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Đoạn ông hạ xác Người xuống, liệm trong khăn và táng trong mồ đá đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày Sabbat. Trong khi đó, những người phụ nữ đă đi với Người từ xứ Galilêa, cũng theo đến xem mồ và xác Người được táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sabbat, các bà nghỉ theo đúng luật.

Suy Niệm:

Cùng Tạo Vật Người

"Cô đẹp lắm!” người hành khách khẽ nói cùng cô tiếp viên hàng không. “Cám ơn Ông quá khen!” cô gái nhoẻn miệng cười đáp lại. “Nhưng cô có biết rằng Chúa đă lấy sắc đẹp của những người cùi để ban cho cô không?”

Giật nẩy người, cô nghiêm ngay nét mặt. Sắc đẹp ḿnh lẽ nào là do từ những người cùi! Nhưng câu nói của người hành khách lạ đă khiến cô đêm ngày suy nghĩ, và một ngày kia, cô đă khoác lên ḿnh bộ áo nữ tu chia sẻ cuộc đời cùng với những người cùi bất hạnh...

Hạnh phúc chúng ta đang có lắm khi là những bất hạnh của những người thân đang sống chung quanh. Hay tha nhân trên khắp mọi miền lục điạ. Và khi chọn đời sống con người, Thiên Chúa đă biểu lộ thật cụ thể công khai là Con Người không bao giờ xa lạ dửng dưng với những đau khổ của con người.

Những triền miên ai oán con người đang kinh qua, Con Người đă chịu, đă từng. Chúa không chỉ chết một lần trên đồi Núi Sọ! Người đang sống -và chết- từng phút giây với mỗi một chúng ta.

Như Bruce Wilson đă viết là “đừng hỏi tại sao Thiên Chúa lại để tạo vật Người chịu khổ đau như thế nhưng phải hỏi tại sao Thiên Chúa lại để Người cùng tạo vật Người chịu khổ đau như thế?”

Khi chữ Alleluia được trang trọng xướng lên vào đêm Vọng Phục Sinh sau 40 mươi ngày lặng tiếng, hăy gắng đưa mắt nh́n và t́m khuôn mặt Chúa đang ẩn hiện nơi từng mỗi con người. Và cả muôn loài muôn vật chung quanh. Nếu không, bóng tối sự chết vẫn luôn néo kíu tâm hồn và b́nh minh Phục Sinh vẫn chưa buồn ló dạng…

Lm Nguyễn Khoa Toàn