Sống Lời Chúa

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, th́ sẽ sống đời đời."             (Gioan 6, 51-52)”.

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"

Chúa Nhật LỄ M̀NH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - Ngày 02/06/2013

BÀI ĐỌC I Stk 14, 18-20
"Ông mang bánh và rượu tới".

Bài trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Melkisêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, v́ ông là Thượng tế của Thiên Chúa tối cao.
Ông chúc phúc cho Abraham rằng: “Xin Thiên Chúa tối cao là Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abraham, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối cao, v́ nhờ Người che chở, quân thù đă rơi vào tay ông”. Và Abraham dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 109, 1, 2, 3, 4.
Con là Thượng Tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê.

1. Thiên Chúa đă ban bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hăy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”.
2. Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Người rằng: “Con hăy thống trị giữa quân thù”.
3. Các thủ lănh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đă sinh hạ ra Con”.
4. Đức Thiên Chúa đă thề và không hối hận rằng: “Con là Thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê.

BÀI ĐỌC II 1 Cor. 11. 23-26
"Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết".

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, phần tôi, tôi đă lănh nhận nơi Chúa điều mà tôi đă truyền lại cho anh chị em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hăy lănh nhận mà ăn, này là Ḿnh Ta, sẽ bị nộp v́ các con: Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén nàylà Tân ước trong máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta”. V́ mỗi khi anh chị em ăn bánh và uống chén này, anh chị em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Gioan 6, 51-52
Alleluia - Alleluia: Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, th́ sẽ sống đời đời”. Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 8, 11-17
"Tất cả đều ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đă xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, v́ chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hăy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ năm ngàn”. Người nói với các môn đệ rằng: “Hăy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đă làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nh́n lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy miếng vụn c̣n dư lại.

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

Giao Ước Vĩnh Cửu
31-05-2013 2:50 pm.

Nói theo ngôn ngữ của Đức Hồng Y Henri de Lubac, chính Giáo Hội làm nên bí tích Thánh Thể và bí tích Thánh Thể làm nên Giáo Hội. Không nơi nào h́nh ảnh Giáo Hội được diễn tả đầy đủ bằng việc cử hành bí tích Thánh Thể. Chúng ta có thể nói rằng ở đâu bí tích Thánh Thể được cử hành, ở đó có Giáo Hội.

Mầu nhiệm Ḿnh Máu Thánh Chúa là mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm cao cả và tuyệt vời bắt nguồn từ ḷng thương xót của Đức Kitô. Người muốn nuôi chúng ta bằng chính Ḿnh Máu Người. Đây là phép lạ lớn nhất trong tất cả phép lạ mà Đức Kitô đă làm. Qua hành động yêu thương tột đỉnh này, Đức Kitô cho chúng ta thấy t́nh yêu của Thiên Chúa. Yêu đến nỗi trao bao chính Con Một cho chúng ta. Hơn thế nữa, sau khi hoàn thành chương tŕnh của Thiên Chúa trong lịch sử, Người tiếp tục hiện diện bằng chính Thân Thể Mầu Nhiệm Người nhờ Bí Tích Thánh Thể.

Tất cả chúng ta được mời gọi kết hiệp với Đức Kitô qua nhiều h́nh thức, chẳng hạn, qua Lời Chúa, qua việc làm bác ái, và nhiều biến cố khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên hết, chúng ta được mời gọi kết hiệp với Người qua Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích T́nh Yêu, Bí Tích B́nh An, Bí Tích Ḥa Hợp, Bí Tích trong đó Đức Kitô trao hiến một lần cho tất cả nhân loại từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế.

Những ai đón nhận Ḿnh Máu Người th́ có được cuộc sống đời đời (Ga 6,51). Tất cả chúng ta cần của ăn để nuôi sống thân xác. Tương tự như vậy, tất cả chúng ta cũng cần của ăn để nuôi linh hồn ḿnh trong hành tŕnh trần thế. Việc kết hiệp với Đức Kitô qua Bí Tích Thánh Thể không chỉ dừng lại ở tương quan cá nhân mỗi người với Đức Kitô mà c̣n giúp chúng ta được liên kết với mọi người trong Thân Thể Mầu Nhiệm Đức Kitô là Giáo Hội.

Như vậy, Bí Tích Thánh Thể giúp chúng ta được lớn lên về cả hai chiều kích, chiều kích cá nhân và chiều kích cộng đoàn. Đức Kitô là Bánh Hằng Sống cho mỗi cá nhân chúng ta cũng như toàn thể các thành viên trong Thân Thể Mầu Nhiệm Người là Giáo Hội. Đức Kitô là Thiên Chúa đă sống kiếp người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi (Dt 4,15), Người cho phép bánh và rượu trở nên Ḿnh và Máu Thánh Người. Những sự kiện này là mô phạm cho mỗi người chúng ta trong việc biến đổi chính ḿnh để phù hợp với ư Chúa nhằm mang lại lợi ích cho chính ḿnh và cho những người mà chúng ta gặp gỡ.

Lm. Pet. Dương Thanh Liêm