Ngàn Hoa Dâng M
 


Con xin dâng Mẹ ngàn hoa bé nhỏ,
Với nững hy-sinh cuộc đời thắm đỏ;

Gian-lao, lận-đận, khổ đau tợ bó Hồng.
Mẹ ơi, Mẹ là chốn con cậy-trông.
Đời con phiêu-bạt, nổi trôi bềnh-bồng...!
Thuở bé thơ, tâm-hồn con non-dại;
Con yêu Mẹ, ánh mắt nh́n êm-ái,

Và dâng Mẹ đời con tợ đóa Lài.

Đă bao lần, đời con gặp chông-gai;
Thuở mười hai, sống trong niềm đau chia cắt!
Quê-Hương chinh-chiến con đành bỏ lại;
Cùng gia-đ́nh di Nam t́m tương lai.
Bao nhọc-nhằn chồng chất tháng năm dài!

Con dâng Mẹ đời con; đóa Hồng gai.

Mẹ ơi! Qúa khứ, hiện tại, tương lai...
Quê-Hương con chả lẽ đau-thương măi;
Và Dân-Tộc không t́m thấy tương-lai!?
Đất Nước của con, đồng lúa trăi dài,
Mà sao muôn người sống trong khổ-ải.
Đất Nước của con rừng vàng, biển bạc,
Mà sao người-người sống trong xơ-xác !?

Con nhớ rồi Mẹ ơi, bom đạn cày nát...
Quốc-tế vô thần, tràn vô ào-ạt;
Và Dân-Tộc con lâm vào cảnh bi-đát!
Triệu người nằm xuống, trăm ngàn trôi-dạt,
Trăm ngàn hành-khất, trăm ngàn bị ngục-thất;
Và bao triệu người sống đời phiêu-bạt !!!
Con lênh-đênh giữa ḍng đời chua-chát,
Luôn cậy-trông Mẹ với t́nh yêu chất-ngất!

Và dâng Mẹ đời con tợ Hướng Dương!

Mẹ ơi! Mẹ là Nguồn Suối T́nh Thương.
Mẹ rơ biết đời con lắm đoạn-trường!
Hơn một lần, con xa-ĺa Quê-Hương,
Tâm-tư gợi nhớ khắp mọi nẽo đường;
Mong Cha, nhớ Mẹ...ḷng ngập vấn-vương!
Con ra đi để lại bao người thương,
Ngày về... c̣n xa lắm, biết đâu lường?

Con dâng Mẹ đời Pensé màu tím buồn!

Mẹ ơi! Mẹ là chốn con hy-vọng...
Xin giúp con thoát cảnh sống long-đong,
Để con được an-vui trên đất khách,
Và luôn-luôn sống cuộc đời thanh-bạch!
Sẵn-sàng chấp-nhận cuộc sống đời lữ-khách;
Đủ can-đảm chịu mọi thử-thách ḍng đời,
Để mai ngày được sống cuộc sống an-vui.

Con dâng Mẹ đời con, xanh Hy-Vọng...
Sống bên Mẹ thỏa dạ con ước mong!!!

Joseph Duy-Tâm

 

Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN - Ngày 16 .5. 2010

BÀI ĐỌC I Act 1, 1-11
Bài trích sách Tông đồ công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đă tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đă bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Người đă tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.
Sau cuộc thương khó, Người đă tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng; Người đă hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đă ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hăy chờ đợi điều Chúa Cha đă hứa. Người nói: “Như các con đă nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đă làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép trong rửa trong Thánh Thần”. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đă đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?”. Người bảo họ rằng: “Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đă ấn định cho quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông c̣n ngước mắt lên trời nh́n theo Người đang xa đi, th́ bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông c̣n đứng nh́n lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa ĺa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đă thấy Người lên trời.”

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 46, 2-3, 6-7, 8-9
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1- Hết thảy chư dân, hăy vỗ tay, hăy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! V́ Chúa là Đấng Tối cao, Khả úy, Người là Đại Đế trên khắp trần gian.
2- Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang... Hăy ca mừng. Ca mừng Thiên Chúa, hăy ca mừng, ca mừng Vua ta!
3- V́ Thiên Chúa là Vua khắp cơi trần gian, hăy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

BÀI ĐỌC II Eph 1, 17-23
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Anh chị em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh chị em thần trí khôn ngoan và mạc khải để nhận biết Người; xin cho mắt tâm hồn anh chị em được sáng suốt, để anh chị em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đă thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngai từ cơi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu ḿnh trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lănh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này, lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung măn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Mt. 28, 19 và 20
Alleluia, Alleluia.– Chúa phán: “Các con hăy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 24, 46-53
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đă ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ h́nh và ngày thứ ba từ cơi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đă hứa; vậy các con hăy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem ḷng đầy vui mừng; các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Chúa Nhật Thăng Thiên. Lc 24,46-53

1.
“Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”(Lc 24,51)

Mầu nhiệm lên trời là tột đỉnh việc tôn vinh Chúa Kitô Phục sinh, cũng như việc đóng đinh trên thập giá là tột đỉnh sự đau khổ của Ngài. Sống lại, lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha chỉ là những khía cạnh khác nhau của sự tôn vinh duy nhất.

Chúa Kitô sống lại là Chúa Kitô chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Chúa Kitô lên trời là Chúa Kitô khải hoàn sau khi chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Chúa Kitô ngự bên hữu Chúa Cha là Chúa Kitô được đặt làm vua vũ trụ vạn vật v́ đă chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Mầu nhiệm Chúa Kitô lên trời là niềm hy vọng lớn lao và là niềm an ủi cho chúng ta. Hy vọng v́ như lời Chúa Kitô phục sinh đă nói: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con” (Ga 20,17).

Chúa Kitô trở về trong vinh quang Thiên Chúa, th́ một ngày kia chúng ta cũng được sống trong vinh quang ấy. An ủi v́ Chúa Kitô đă hứa Ngài đi nhưng không để chúng ta mồ côi, trái lại Ngài đi để dọn chỗ cho ta, rồi sẽ trở lại đón chúng ta lên ở với Ngài (Ga 14,2-3).

Chúng ta biểu tỏ niềm hy vọng bằng đời sống đức tin trọn vẹn của chúng ta, đồng thời làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh.


2.
“Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời” (Lc 24,51)

Suy niệm: Trước khi từ giă các môn đệ, Chúa Giêsu giơ tay chúc lành cho họ (Lc 24,50). Đấng chưa bao giờ chúc lành cho các tông đồ của ḿnh, giờ đây lại chúc lành một cách trọng thể.

Việc giơ hai tay chúc lành là một cử chỉ ta chưa hề gặp thấy trong Tân Ước. Trong Cựu Ước, sách huấn đạo có nói việc Thầy cả Thượng phẩm Simon giơ tay trên cộng đoàn và chúc ban phúc lành của Chúa (Hđ 50,20-21).

Đối với thánh sử Luca, Đức Kitô qua việc chúc lành, mạc khải phép chúc lành mà Thiên Chúa đă ban trong chính con người của Ngài, và đă hứa từ xưa cho Abraham: “mọi thế hệ trên mặt đất sẽ được chúc phúc trong ḍng giống của ngươi” (Cv 3,2-26). Chúa Giêsu lên trời để chấm dứt cuộc sống trần gian, trao ban niềm vui vĩ đại cho những kẻ tin: Chúng ta cũng sẽ sống lại và về trời như Chúa Giêsu.

Thực hành:
*Ư thức lănh nhận phép lành kết thúc thánh lễ và Phép lành Ḿnh Thánh Chúa.
*Niềm vui Thăng thiên: “Thượng Đế ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang” (Tv 47,6)

______
Đamien (Trích www.gpnt.net)