Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Mái Ấm Yêu Thương" với tiếng hát Minh Hoàng

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA - Ngày 30/12/12

BÀI ĐỌC I: Hc 3: 2-6. 12-14
"Ai kính sợ Chúa, th́ thảo kính cha mẹ".

Bài trích sách Huấn Ca.
Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha ḿnh, th́ đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ ḿnh, th́ như người thu được một kho tàng.
Ai thảo kính cha ḿnh, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha ḿnh, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui ḷng mẹ.
Hỡi kẻ làm con, hăy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền ḷng người khi người c̣n sống. Nếu tinh thần người sa sút, th́ hăy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. V́ của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lăng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 127, 1-2. 3. 4-5
Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người.

1. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
2. Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa.
3. Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nh́n thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nh́n thấy lũ cháu đoàn con!.

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 12-21
Về đời sống gia đ́nh trong Chúa".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh chị em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh chị em hăy mặc lấy những tâm t́nh từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hăy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đă tha thứ cho anh chị em, anh chị em cũng hăy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh chị em hăy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho b́nh an của Chúa Kitô làm chủ trong ḷng anh chị em, sự b́nh an mà anh chị em đă được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh chị em hăy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh chị em hăy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hăy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với ḷng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong ḷng anh chị em. Và tất cả những ǵ anh chị em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh chị em hăy làm v́ danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hăy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hăy yêu thương vợ ḿnh, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hăy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, v́ đó là đẹp ḷng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt.

Đó là Lời Chúa.


ALLELUIA: Cl 3, 15a. 16a

Alleluia, alleluia! - Nguyện cho b́nh an của Chúa Kitô làm chủ trong ḷng anh chị em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 2, 41-52
Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đă lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đă hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đă ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới t́m kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để t́m Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.
Nh́n thấy Người, hai ông bà đă ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Ḱa cha Con và mẹ đây đă đau khổ t́m Con". Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ t́m Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.
Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong ḷng. C̣n Chúa Giêsu th́ tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:
 

Gia Đ́nh Thánh

Từ nguyên thủy đă có Gia-Đ́nh,
Và đến muôn đời Gia-Đ́nh vẫn có.
Thánh-thiện thay Gia-Đ́nh Thiên Chúa.
Bởi các Ngài là Chân, Thiện, Mỹ!

Ôi ! Gia-Đ́nh Ba Ngôi thật diệu-kỳ.
Chúa Cha, quyền phép và từ-bi.
Chúa Con, đồng Tính vâng-phục ra đi...
Thánh-Thần, đồng Tính yêu v́ Cha Con.

Mỗi Vị một phép, thật vuông-tṛn.
Ba Ngôi đồng nhất, cùng tao-dựng;
Bầu Trời, Tinh-Tú và Sáng Tối,
Mặt Trời, Mặt Trăng, rọi muôn nơi,
Núi-non hùng-vỹ và bể khơi,
Ruộng-đồng bao-la xanh bát-ngát,
Ngàn cây đua nở trái dịu-ngọt,
Cá biển, chim trời, cùng đua hót,
Muôn ngàn cầm-thú sống chung nhà.

Diệu-kỳ thay quyền phép Chúa Cha!
Chúa Con nhất ư trong cùng nhà,
Cha Con yêu-mến sinh ra Thánh Thần.
V́ yêu, Chúa tạo-dựng nhân-trần;
Có nam, có nữ, nhưng một thân.
Vợ chồng chung-thủy trong Hồng Ân;
Làm chủ chim trời và cá biển,
Muôn vàn cầm-thú với thiên-nhiên...

Ôi, T́nh Yêu Chúa qúa dịu-hiền!
Chúa muôn con người sống hồn-nhiên
Yêu-thương thắm-thiết cùng cộng-tác;
Sản-sinh con cháu trong hoan-lạc,
Gia-Đ́nh hỷ-hoan ca-khen Chúa;
Ngàn vẻ đẹp thay-đổi bốn mùa,
Và Gia-Đ́nh tôn Chúa làm Vua !!!

Tiếc thay! Con người thật bất xứng;
Sinh ư...muốn bằng Đấng tạo-dựng.
V́ chưng, con người sai Thánh Ư,
Nên phải đau-thương trong khổ-lụy!
Nhưng Chúa nhân-ái và từ-bi;
Sai Con yêu-dấu để cứu chuộc.

Nhiệm-mầu thay Ơn Hồng Phúc!
Maria thanh-khiết, chọn làm Mẹ,
Nhận Giuse làm Cha Nuôi Đấng Cứu Thế
Và Gia-Đ́nh-Thánh thật tuyệt-mỹ!!!

Giuse gia-trưởng, xứng phận phu-phụ,
Maria diễm phúc, trọn bề thê -mẫu,
Giêsu Con Trẻ, vâng-phục nhiệm-mầu!
Tấm gương Gia-Đ́nh thật cao-sâu;
Cha, Mẹ, Con Cái, vâng Ư Chúa.

Lạ-lùng thay! Vua của muôn Vua;
Vua vũ-trụ, Vua muôn vật,
Sống phận Con Trẻ trong Gia-Thất,
Trọn ba mươi năm đời ẩn-dật,
Nêu gương hiếu-thảo và hoàn-tất;
Mọi công việc với t́nh yêu chất-ngất!
Ba năm rao-giảng Đường Chân-Thật,
Cho nhân-trần nhận thấy Ánh Sáng;
Với muôn Hồng-Phúc cơi Thiên-Đàng ,
Để con người nhận làm giang-san...

Chúa yêu-thương nhân-loại thật vô vàn,
Thánh-hóa Gia-Đ́nh bằng Bí-Tích,
Liên-kết vợ-chồng một xương thịt,
Trọn đời yêu-thương nhau thắm-thiết,
Buồn-vui, sướng-khổ, không ly-biệt.
Ái-ân nồng-thắm sản-sinh con,
Cùng nhau giáo-huấn con nên Thánh.
Ơn gọi Gia-Đ́nh Chúa chúc lành;
Để muôn đời hưởng phúc trường sinh!

Joseph Duy Tâm


THÁNH GIA
30-11-2012 2:25 pm

Thánh Gia là khuôn mẫu đích thực cho mọi gia đ́nh. Và việc Giáo Hội mời gọi mọi thành phần dân Chúa mừng kính vào Chúa nhật ngay sau Đại Lễ Giáng Sinh là đủ nói lên vai tṛ quan yếu của Thánh Gia trong công tŕnh cứu chuộc của Thiên Chúa.

Thánh Gia là khuôn mẫu đích thực cho mọi gia đ́nh. Và việc Giáo Hội mời gọi mọi thành phần dân Chúa mừng kính vào Chúa nhật ngay sau Đại Lễ Giáng Sinh là đủ nói lên vai tṛ quan yếu của Thánh Gia trong công tŕnh cứu chuộc của Thiên Chúa.

Nhưng chữ Thánh không đồng nghĩa là một gia đ́nh phi tự nhiên: đây là một gia đ́nh rất đỗi b́nh thường. Có khác chăng là sự phó thác tuyệt đối vào sự quan pḥng của Thiên Chúa đă hướng dẫn Thánh Gia trong mỗi buớc chân đi.

Khi Thiên Chúa không c̣n là trọng tâm trong mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cung cách nghĩ suy, con người dễ bị tha hóa. Và rồi ngẫu tượng, đồng bong, mê tín, dị đoan thừa cơ ̣a nhập vào.

Và gia đ́nh không c̣n là chủng viện đầu tiên của Giáo Hội, là nền tảng của xă hội khi trật tự, quyền bính, truyền thống, văn hóa và sự tuơng kính lẫn nhau không c̣n là mẫu số chung.

Giữa những lo toan cho những ngày tháng sắp đến, với ngàn muôn biến động, hoạn nạn, tai uơng, thiết tưởng mỗi cá nhân, và mỗi một một gia đ́nh, hăy tuyệt đối tin vào sự quan pḥng của Đấng Chí Tôn, khắc ghi vào óc vào tim hai chữ “Đừng Sợ” cho năm mới 2013. Và cả suốt cuộc đời c̣n lại.

“Đừng Sợ” để như Maria ngậm đắng nuốt cay biết bao khổ nghiệp từ khi đứa con thơ vừa ĺa cuống rốn cho đến khi gục tàn hơi thở cuối.

“Đừng Sợ” để như Giuse chấp nhận muôn vàn đàm tiếu thị phi sống trọn đời một người chồng chân chính bao dung. Và người cha rất mực khiêm nhường kia đă là guơng mẫu cho một trật tự quyền uy mới trong đời sống gia đ́nh.

Triết gia Bertrand Russell đă viết rằng “Chế ngự sợ hăi là bắt đầu của sự khôn ngoan.” Thực thế, cậu bé Giêsu ‘càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan’ v́ kế thừa đuợc tinh thần can đảm, dấn thân, nhận trách nhiệm từ nguời cha thợ mộc khó nghèo và người mẹ rất diụ hiền chân chất hy sinh.

Lm Nguyễn Khoa Toàn