Sống Lời Chúa

 

THÁNH GIA THẤT- B. Lc 2,22-40
 

Phúc Âm: Lc 2, 22-40 (bài dài)
"Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan".

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đă chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu ḷng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đă được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay ḿnh, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi b́nh an theo như lời Chúa, v́ chính mắt con đă thấy ơn cứu độ mà Chúa đă sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa". Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đă nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!" Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đă cao niên. Măn thời trinh nữ, bà đă sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đă tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, th́ trở lại xứ Galilêa, về thành ḿnh là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.
Đó là Lời Chúa.
 

Suy Niệm:


“Cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22)

Đoạn phúc âm lễ Thánh gia năm B gồm 2 phần biệt lập.

Câu thứ nhất (Lc 2,22) mượn câu chuyện Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ, và 2 câu c̣n lại kể giai đoạn sống ẩn dật của Chúa Giêsu trong gia đ́nh (Lc 2,39.40) nhưng rơ ràng là quy hướng về Thiên Chúa.

Dù là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn chấp nhận từ từ nhận ra hướng đi của ḿnh, chấp nhận khám phá thánh ư của Cha, qua sự giao tiếp và giáo dục trong một gia đ́nh. Ngài khước từ việc am hiểu vượt quá tầm sức một người trung b́nh (Mt 22,36). Ngài luôn thể hiện một ḷng trung tín với Cha trên trời, qua việc tuyệt đối tuân giữ thân phận mong manh của con người, Ngài luôn luôn thực hiện ư Chúa Cha trong đời sống tại thế..

"Nhưng đừng theo ư con, một vâng theo ư Cha".

Muốn sống giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải xin Mẹ Maria và thánh Giuse, giúp chúng ta thực hiện thánh ư Chúa Cha nơi mỗi một người chúng ta. Nên trong gia đ́nh mỗi người phải giúp nhau sống như gia đ́nh Nazareth, là phải biết thờ phượng Chúa, yêu thương nhau và yêu thương mọi người.
______
Đamien

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website www.gpnt.net)