Sống Lời Cha

"Cha Đ Sống Lại Rồi"
Nhạc Alpha Linh - Hợp Ca.
 

CHA NHẬT LỄ PHỤC SINH - Ngy 12/04/09

BI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43
"Chng ti đ ăn uống với Người, sau khi Người từ ci chết sống lại".

Bi trch sch Tng đồ Cng vụ.
Trong những ngy ấy, Phr ln tiếng ni rằng: "Như anh chị em biết điều đ xảy ra trong ton ci Giuđa, khởi đầu từ Galila, sau khi Gioan rao giảng php rửa: ấy l Cha Gisu thnh Nadart.
Thin Cha đ dng Thnh Thần v quyền năng m xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lnh v chữa mọi người bị quỷ m, bởi v Thin Cha ở cng Người. V chng ti, chng ti l chứng nhn tất cả những g Người đ lm trong nước Do-thi, v tại Girusalem, Người l Đấng người ta đ giết treo Người trn thập gi. Nhưng ngy thứ ba, Thin Cha đ cho Người sống lại v hiện ra khng phải với ton dn, m l với chng ti l nhn chứng Thin Cha đ tuyển chọn trước, chnh chng ti đ ăn uống với Người sau khi Người từ ci chết sống lại. V Người đ truyền cho chng ti rao giảng cho ton dn v lm chứng rằng chnh Người đ được Thin Cha tn lm quan n xt xử kẻ sống v kẻ chết. Mọi tin tri đều lm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vo Người, th nhờ danh Người m được tha tội".

Đ l Lời Cha.


ĐP CA: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
Đy l ngy Cha đ lập ra, chng ta hy mừng rỡ hn hoan về ngy đ.

1. Hy cảm tạ Cha, v Cha hảo tm, v đức từ bi của Người mun thuở. Hỡi nh Israel, hy xướng ln: "Đức từ bi của Người mun thuở".
2. Tay hữu Cha đ hnh động mnh liệt, tay hữu Cha đ cất nhắc ti ln. Ti khng chết, nhưng ti sẽ sống, v ti sẽ loan truyền cng cuộc của Cha.
3. Phiến đ m những người thợ xy loại bỏ, đ biến nn tảng đ gc tường. Việc đ đ do Cha lm ra, việc đ kỳ diệu trước mắt chng ta.

BI ĐỌC II: Cl 3, 1-4
"Anh em hy tm những sự trn trời, nơi Đức Kit ngự".

Bi trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Clx.
Anh chị em thn mến, nếu anh chị em đ sống lại với Đức Kit, anh chị em hy tm những sự trn trời, nơi Đức Kit ngự bn hữu Thin Cha. Anh chị em hy nghĩ đến những sự trn trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. V anh chị em đ chết, v sự sống anh chị em được ẩn giấu với Đức Kit trong Thin Cha. Khi Đức Kit l sự sống anh chị em xuất hiện, bấy giờ anh chị em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Đ l Lời Cha.


CA TIẾP LIN
Cc Kit hữu hy tiến dng / lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua.

Chin con đ cứu chuộc đon chin mẹ: / Đức Kit v tội / đ ho giải tội nhn với Cha Cha/ Sống v chết hai bn song đấu cch diệu kỳ / tướng lnh sự sống đ chết đi / nhưng vẫn sống m cai trị / Hỡi Maria, hy ni cho chng ti nghe / b đ thấy g trn qung đường đi? / Ti đ thấy mồ Đức Kit đang sống / v vinh quang của Đấng Phục Sinh / thấy cc thin thần lm chứng / thấy khăn liệm v y phục / Đức Kit l hy vọng của ti đ phục sinh / Người đi trước chư vị tới xứ Galila / Chng ti biết Đức Kit đ sống lại thật từ ci chết! / Lạy Cha, Vua chiến thắng, xin thương xt.

ALLELUIA: 1 Cr 5, 7b-8a

Alleluia, alleluia! - Lễ Vượt Qua của chng ta l Đức Kit đ hiến tế vậy chng ta hy mừng lễ trong Cha. - Alleluia.

PHC M: Ga 20, 1-9
"Người phải sống lại từ ci chết".

Bi trch Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.
Ngy đầu tuần, Maria Mađalna đi ra mồ từ sng sớm khi trời cn tối v b thấy tảng đ đ được lăn ra khỏi mồ, b liền chạy về tm Simon-Phr v người mn đệ kia được Cha Gisu yu mến, b ni với cc ng rằng: "Người ta đ lấy xc Thầy khỏi mồ, v chng ti khng biết người ta đ để Thầy ở đu". Phr v mn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cng chạy, nhưng mn đệ kia chạy nhanh hơn Phr, v đến mồ trước. ng ci mnh xuống thấy những khăn liệm để đ, nhưng ng khng vo trong. Vậy Simon-Phr theo sau cũng tới nơi, ng vo trong mồ v thấy những dy băng nhỏ để đ, v khăn liệm che đầu Người trước đy, khăn ny khng để lẫn với dy băng, nhưng cuộn lại để ring một chỗ. Bấy giờ mn đệ kia mới vo, d ng đ tới mồ trước. ng thấy v ng tin, v chưng cc ng cn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thnh, th Người phải sống lại từ ci chết.

Đ l Lời Cha.
 

Suy Niệm

Cha nhật Phục sinh B- Mc 19,1-8

Cha Gisu Nagiart chịu đng đinh, nhưng Người đ sống lại (Mc 16,6).

Cha Gisu được Thin Cha Cha ban cho quyền thống trị sự sống v sự chết. Người đ tỏ ra quyền năng ny khi lm cho một vi kẻ chết sống lại: Con gi ng Giai r (Mc 5,21); con trai b go thnh Naim (Lc 7,11-17); Lagiar bạn của Cha (Ga 11). Những phục sinh ny đ đ b ẩn loan bo sự sống lại của Người.

Cc phụ nữ viếng mồ Cha Gisu từ sng sớm, đ thấy mồ trống, nghe thin thần đang ở trong mồ ni với cc b: Cha Gisu Nagiart chịu đng đinh, nhưng Người đ sống lại. Sứ điệp Phục sinh đ nhấn mạnh đến sự đối chọi giữa chịu đng đinh v đ sống lại. Đ l lời xc quyết hoan hỉ về chiến thắng của Cha Gisu trn sự chết. Cha Gisu tiếp tục hiện ra trong nhiều ngy, ở nhiều nơi khc nhau, đ ăn uống (Lc 24,29) v với thn thể Phục sinh, Người đ lặp lại nhiều cử chỉ đ lm trước để củng cố đức tin cc tng đồ.

Đức Kit chịu đng đinh v đ sống lại l trung tm điểm lời rao giảng của cc tng đồ. Chng ta tin v sống trọn vẹn niềm tin để mong chờ ngy thn xc chng ta sống lại.
______
Đamien


(Trch Lực Sống của Đamin Website: www.gpnt.net)
==========================