Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Chúa Đă Sống Lại Rồi"; Hợp Ca.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - Năm C - 31/3/2013

BÀI ĐỌC I: Act 10: 34, 37-43
"Chúng tôi đă ăn uống với Người, sau khi Người từ cơi chết sống lại".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh chị em biết điều đă xẩy ra trong toàn xứ Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nagiarét.

Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi v́ Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những ǵ Chúa đă làm trong nước Do Thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đă giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đă cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đă tuyển chọn trước, chính chúng tôi đă ăn uống với Người sau khi Người từ cơi chết sống lại. Và Người đă truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đă được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, th́ nhờ danh Người mà được tha tội.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 1-2,16ab-17, 22-23
Đây là ngày Chúa đă lập ra, chúng ta hăy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

1- Hăy cảm tạ Chúa, v́ Chúa hảo tâm, v́ đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hăy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
2- Tay hữu Chúa đă hoạt động mănh liệt, tay hữu Chúa đă cất nhắc con lên. Con không chết, nhưng con sẽ sống và con sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
3- Phiên đá mà những người thợ xây loại bỏ, đă biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đă do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

BÀI ĐỌC II: Col 3, 1-4
"Anh em hăy t́m những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlossê.

Anh chị em thân mến, nếu anh chị em đă sống lại với Đức Kitô, anh chị em hăy t́m những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh chị em hăy nghĩ đến những sự trên trời, chớ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. V́ anh chị em đă chết, và sự sống anh chị em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh chị em xuất hiện, bấy giờ anh chị em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Đó là Lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN

Các Kitô hữu hăy tiến dâng/ lời khen ngợi hy lễ Vượt qua./ Chiên con đă cứu chuộc đoàn chiên mẹ:/ Đức Kitô vô tội đă ḥa giải tội nhân với Chúa Cha./ Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ,/ tướng lănh sự sống đă chết đi,/ nhưng vẫn sống mà cai trị./ Hỡi Maria,/ hăy nói cho chúng tôi nghe/ bà đă thấy ǵ trên quăng đường đi?/ Tôi đă thấy mồ Đức Kitô đang sống/ và vinh quang của Đấng phục sinh,/ thấy các thiên thần làm chứng,/ thấy khăn liệm và y phục./ Đức Kitô là hy vọng của tôi đă phục sinh,/ Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa./ Chúng tôi biết Đức Kitô đă sống lại thật từ cơi chết!/ Lạy Chúa,/ Vua chiến thắng,/ xin thương xót chúng tôi.

ALLELUIA: 1 Cor 5: 7b-8a

Alleluia! Alleluia! Lễ Vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đă hiến tế;
vậy chúng ta hăy mừng lễ trong Chúa.- Alleluia.

PHÚC ÂM: Gioan 20, 1-9
"Người phải sống lại từ cơi chết"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời c̣n tối và bà thấy tảng đá đă được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về t́m Simon-Phêrô, và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đă lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đă để Thầy ở đâu”.

Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi ḿnh xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cùng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những giây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với giây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào dù ông đă tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, v́ chưng các ông c̣n chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, th́ Người phải sống lại từ cơi chết.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

SỐNG QUYỆN TRONG NỖI CHẾT
28-03-2013 3:16 pm

Tôi yêu vô cùng sáng sớm Thứ Bảy Tuần Thánh. Không gian tĩnh mịch, im ĺm. Ngoài đường vắng tiếng xe qua. Vạn vật, muôn người như đang thiếp ngủ. Không! Vạn vật, muôn người cơ hồ như đang chết…

Giữa Thứ Sáu Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh là khoảng thời gian mà, theo lời của Gregory Đại Đế, Chúa đă “bị d́m sâu tại một nơi sâu thẳm nhất”. Chúa chết rồi! Chết thật rồi! Không c̣n ǵ nữa… Chẳng c̣n ǵ nữa…Đau đớn! Cô đơn! Nhục nhă! Ê chề !!!

Nhưng nếu chúng ta hối hả mong cho mau đến lễ Vọng Phục Sinh, xem cái chết của Người vô nghĩa và chỉ hướng ḷng về sự sống lại thôi, chúng ta, theo thần học gia Tony Kelly, đă quên đi ư nghĩa tuyệt đối của mầu nhiệm cứu chuộc. Thà là đừng hát Alleluia! Thà là để bàn thờ, nhà tạm tang thương trơn trống, hơn là hấp tấp vội vàng và không đoái hoài chiêm nghiệm đến cái chết tức tưởi đau thương của Đức Kitô trên cây thập giá.

V́ nếu không thể cùng chết với Đức Kitô, chúng ta không thể cùng sống lại với Người. Nếu không nếm khổ đau –trốn chạy khổ đau- niềm vui Phục Sinh đă mất nhiều phần ư nghĩa. Như Sharktacos đă suy tư: “Chỉ nhờ vào thánh giá mà tôi t́m đuợc hy vọng trong thế giới này. Khi Chúa Giêsu kéo lê thánh giá giữa bùn nhơ và nước bọt, Người đă minh chứng rằng Thiên Chúa đă trọn vẹn hiểu đuợc thực tế cuộc đời: những chồng chất oan khiên, những triền miên thống khổ, những khóc than không thành tiếng.”

Trong khổ đau, con người được lớn lên bội phần. Không nếm khổ đau th́ không c̣n nhiều nước mắt. Không nếm khổ đau th́ không thể yêu thương…

Lm Nguyễn Khoa Toàn