Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT THỨ 3 THƯỜNG NIÊN - Năm A - Ngày 23/01/11

BÀI ĐỌC I: Is 8, 23 - 9, 3
"Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại".

Trích sách Tiên tri Isaia.
Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc.

Dân chúng đi trong tối tăm đă thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đă chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đă gia tăng dân số, đă ban một nguồn vui lớn; thiên hạ hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. V́ ách đă đè trên họ, đ̣n ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người đă bẻ gẫy tất cả như trong ngày Mađian.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 26, 1. 4. 13-14
Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.
1. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ; tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ ǵ ai?
2. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm t́m, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.
3. Tôi tin rằng tôi sẽ được nh́n xem những ơn lành của Chúa trong cơi nhân sinh. Hăy chờ đợi Chúa, hăy sống can trường, hăy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cor 1, 10-13. 17
"Tất cả anh em hăy đồng tâm hợp ư với nhau, và giữa anh em, đừng có chia rẽ".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh chị em tất cả hăy đồng tâm hiệp ư với nhau, giữa anh chị em đừng có chia rẽ; hăy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm t́nh. Anh chị em thân mến, tôi đă được các người nhà Khloê cho hay rằng: giữa anh chị em đang có những sự bất đồng. Tôi có ư nói điều này, là mỗi người trong anh chị em nói: "Tôi, tôi thuộc về Phaolô; - "Tôi về phe Apollô"; - "C̣n tôi, tôi về phe Kêpha"; - "Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô". Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đă chịu đóng đinh v́ anh chị em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh chị em chịu phép rửa? Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 4, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 4, 12-23
"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đă tiên báo".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đă phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đă thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đă xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hăy hối cải, v́ nước trời đă gần đến!" Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, v́ hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hăy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha ḿnh mà đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Đó là Lời Chúa.