Sống Lời Chúa

"Bao La T́nh Chúa"
Sáng tác: Giang Ân với ca sĩ Mai Hậu

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – Năm C - Ngày 13.06.2010

BÀI ĐỌC I 2 Sam 12: 7-10, 13
"Chúa cũng đă tha tội cho vua rồi và vua sẽ không phải chết".

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng Đavit rằng: “Ngài chính là người đó”. Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: “Ta đă xức dầu phong cho ngươi làm vua Israel và đă cứu ngươi khỏi tay Saolê. Ta đă ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của chủ ngươi vào ḷng ngươi, và tặng cho ngươi nhà Israel và Giuđa. Nếu bấy nhiêu đó c̣n ít, Ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt Ta? Ngươi đă dùng gươm mà giết Uria người Hêthê và bắt vợ y làm vợ ḿnh, ngươi c̣n dùng gươm con cái Ammon mà giết y nữa. Do đó, lưỡi gươm sẽ không rời khỏi ḍng dơi ngươi cho đến muôn đời, v́ ngươi đă khinh dể Ta, và cướp vợ của Uria người Hêthê làm vợ ḿnh”. Đavit liền nói với Nathan rằng: “Trẫm đă phạm tội cùng Chúa”. Nathan thưa lại đavit rằng: “Chúa cũng đă tha tội cho Vua rồi và vua sẽ không phải chết.”

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 31, 1-2. 5. 7. 11
Lạy Chúa, Chúa đă tha thứ tội lỗi cho con.

1. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong ḷng người đó chẳng có mưu gian.
2. Con xưng ra cùng Chúa tội phạm của con, và lỗi lầm của con, con đă không che giấu. Con nói: Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đă tha thứ tội lỗi cho con.
3. Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ, Chúa đùm bọc con trong niềm vui ơn cứu độ.
4. Chư vị hiền nhân, hăy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người ḷng ngay hăy hớn hở reo mừng!

BÀI ĐỌC II Gal 2: 16, 19-21
"Không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi".

Bài trích thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Galata.
Anh chị em thân mến, anh chị em biết rằng con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ ḷng tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta đă tin vào Đức Giêsu Kitô để được công chính hóa do ḷng tin vào Đức Kitô, chớ không phải do các việc làm của lề luật dạy, do đó, không một ai được công chính hóa do các việc làm của lề luật dạy. Quả vậy, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đă chết cho lề luật để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đă chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong ḷng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đă yêu mến tôi và đă phó ḿnh v́ tôi. Tôi không loại bỏ ơn Thiên Chúa. Nhưng nếu có sự công chính nào bởi lề luật, th́ quả thực Đức Kitô đă chết cách luống công.
Đó là Lời Chúa.


ALLELUIA Lc 19: 38
Alleluia, alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, b́nh an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 7: 36-8: 3
"Tội bà rất nhiều mà đă được tha rồi, v́ bà đă yêu mến nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với ḿnh, Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một b́nh bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng dưới chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đă mời Người tự nghĩ rằng: “Nếu ông này là tiên tri th́ phải biết người đàn bà đang động đến ḿnh là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi”. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: “Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông”. Simon thưa: “Xin Thầy cứ nói”. “Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. V́ cả hai không có ǵ trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đă được tha nhiều hơn”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông đă xét đoán đúng”.
Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: “Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đă vào nhà ông, ông đă không đổ nước rửa chân tôi; c̣n bà này đă lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc ḿnh mà lau. Ông đă không hôn chào tôi, c̣n bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đă không xức dầu trên đầu tôi, c̣n bà này đă lấy thuốc thơm xức chân tôi. V́ vậy, tôi bảo ông, tội bà này rất nhiều mà đă được tha rồi, v́ bà đă yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, th́ yêu mến ít”. Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đă được tha rồi.” Những người đồng bàn liền nghĩ trong ḷng rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Đức tin con đă cứu con, con hăy về b́nh an”. Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo nước Thiên Chúa. Có nhóm mười hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đă được chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Maria gọi là Mađalêna đă được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lư của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đă lấy của cải ḿnh mà giúp Người.

Đó là Lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Chúa nhật XI quanh năm C (Lc 7,36-8,3)

1.

“Đức tin đă cứu con, con hăy về b́nh an” (Lc 7,50)

Tŕnh thuật Tin Mừng ghi lại việc Chúa Giêsu đến ăn tiệc nơi nhà một người biệt phái, có một người đàn bà tội lỗi lấy nước mắt rửa chân Chúa Giêsu, lấy tóc lau và xức thuốc thơm trên chân Chúa. Mọi người kinh ngạc, người biệt phái nghĩ thầm: “Nếu ông này là tiên tri th́ phải biết người đàn bà đang động đến ḿnh là ai”.

Chúa Giêsu đă dùng dụ ngôn để giảng giải cho ông: “Kẻ yêu nhiều th́ được tha nhiều”. Những người biệt phái thường hay khinh chê những người tội lỗi, và người biệt phái mời Chúa đă đặt tin tưởng ở sự đạo đức của ông, hơn là tin ở ḷng thương xót Chúa.

Chúa quay sang người đàn bà tội lỗi “Tội con đă được tha rồi”. Những người ở đó ngạc nhiên. Nhưng Chúa Giêsu đă nhấn mạnh thêm bằng một nguyên tắc mới Chúa đưa ra “Đức tin con đă cứu con, con hăy về b́nh an”. Người biệt phái đă xét đoán theo h́nh thức bên ngoài, Chúa Giêsu nh́n thấy sự thật bên trong và tha thứ.

Khi bị cám dỗ xét đoán tha nhân giống như người biệt phái, chúng ta hăy suy nghĩ về bản thân ḿnh, nhận ra ḿnh cũng là một người tội lỗi nhưng đă được Chúa tha thứ. Lúc đó ta sẽ có cái nh́n thiện cảm, nhân ái hơn đối với tha nhân.

2.

“Tội bà rất nhiều mà đă được tha rồi, v́ bà đă yêu mến nhiều” (Lc 7,47)

Suy niệm: Toàn thể chương 7 của Luca được kết cấu để trả lời thắc mắc của Gioan Tẩy giả: “Ngài có phải là Đấng phải đến chăng?” (Lc 7,20).

Chúa Giêsu đă trả lời bằng các phép lạ:
-Chữa lành đầy tớ viên đội trưởng và con trai bà góa Naim đă sống lại, dân chúng tung hô: “Một tiên tri cao cả đă xuất hiện giữa chúng ta” (Lc 7,16), Ngài là vị tiên tri thiên hạ mong chờ.

-Người biệt phái tự hỏi: nếu ông này là tiên tri th́ phải biết người đàn bà đang động đến ḿnh là ai. “Chúa Giêsu trả lời bằng cử chỉ: tha tội”.

Đúng, Chúa Giêsu là tiên tri theo nghĩa phi thường, v́ Ngài thực thi quyền phép của Thiên Chúa là tha tội. Người đàn bà tội lỗi đă nhận ra t́nh thương tha thứ của Chúa quá bao la, đồng thời bà ư thức tội lỗi ḿnh quá nặng nề xấu xa. Bà đă yêu nhiều và đă được thứ tha.

Thực hành:

*Không bao giờ khinh dể tội nhân, bởi v́ chúng ta cũng là người tội lỗi.
*Xin Chúa nhân từ thứ tha. Xin ngoảnh mặt đi đừng nh́n tội lỗi. và tẩy xóa mọi điều gian ác của con” (Tv 50,11)
______
Đamien (Trích www.gpnt.net)