Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"


CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – Năm C - Ngày 16/6/13

BÀI ĐỌC I 2 Sam 12: 7-10, 13
"Chúa cũng đă tha tội cho vua rồi và vua sẽ không phải chết".

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng Đavit rằng: “Ngài chính là người đó”. Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng:

“Ta đă xức dầu phong cho ngươi làm vua Israel và đă cứu ngươi khỏi tay Saolê. Ta đă ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của chủ ngươi vào ḷng ngươi, và tặng cho ngươi nhà Israel và Giuđa. Nếu bấy nhiêu đó c̣n ít, Ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt Ta? Ngươi đă dùng gươm mà giết Uria người Hêthê và bắt vợ y làm vợ ḿnh, ngươi c̣n dùng gươm con cái Ammon mà giết y nữa. Do đó, lưỡi gươm sẽ không rời khỏi ḍng dơi ngươi cho đến muôn đời, v́ ngươi đă khinh dể Ta, và cướp vợ của Uria người Hêthê làm vợ ḿnh”. Đavit liền nói với Nathan rằng: “Trẫm đă phạm tội cùng Chúa”. Nathan thưa lại đavit rằng: “Chúa cũng đă tha tội cho Vua rồi và vua sẽ không phải chết.”

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 31, 1-2. 5. 7. 11
Lạy Chúa, Chúa đă tha thứ tội lỗi cho con.

1. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong ḷng người đó chẳng có mưu gian.
2. Con xưng ra cùng Chúa tội phạm của con, và lỗi lầm của con, con đă không che giấu. Con nói: Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đă tha thứ tội lỗi cho con.
3. Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ, Chúa đùm bọc con trong niềm vui ơn cứu độ.
4. Chư vị hiền nhân, hăy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người ḷng ngay hăy hớn hở reo mừng!

BÀI ĐỌC II Gal 2: 16, 19-21
"Không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi".

Bài trích thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Galata.
Anh chị em thân mến, anh chị em biết rằng con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ ḷng tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta đă tin vào Đức Giêsu Kitô để được công chính hóa do ḷng tin vào Đức Kitô, chớ không phải do các việc làm của lề luật dạy, do đó, không một ai được công chính hóa do các việc làm của lề luật dạy. Quả vậy, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đă chết cho lề luật để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đă chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong ḷng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đă yêu mến tôi và đă phó ḿnh v́ tôi. Tôi không loại bỏ ơn Thiên Chúa. Nhưng nếu có sự công chính nào bởi lề luật, th́ quả thực Đức Kitô đă chết cách luống công.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Lc 19: 38
Alleluia, alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, b́nh an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.


PHÚC ÂM Lc 7: 36-8: 3
"Tội bà rất nhiều mà đă được tha rồi, v́ bà đă yêu mến nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với ḿnh, Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một b́nh bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng dưới chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đă mời Người tự nghĩ rằng: “Nếu ông này là tiên tri th́ phải biết người đàn bà đang động đến ḿnh là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi”. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: “Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông”. Simon thưa: “Xin Thầy cứ nói”. “Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. V́ cả hai không có ǵ trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đă được tha nhiều hơn”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông đă xét đoán đúng”.
Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: “Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đă vào nhà ông, ông đă không đổ nước rửa chân tôi; c̣n bà này đă lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc ḿnh mà lau. Ông đă không hôn chào tôi, c̣n bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đă không xức dầu trên đầu tôi, c̣n bà này đă lấy thuốc thơm xức chân tôi. V́ vậy, tôi bảo ông, tội bà này rất nhiều mà đă được tha rồi, v́ bà đă yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, th́ yêu mến ít”. Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đă được tha rồi.” Những người đồng bàn liền nghĩ trong ḷng rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Đức tin con đă cứu con, con hăy về b́nh an”. Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo nước Thiên Chúa. Có nhóm mười hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đă được chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Maria gọi là Mađalêna đă được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lư của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đă lấy của cải ḿnh mà giúp Người.

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

SỨC MẠNH CỦA T̀NH YÊU VÀ SỰ THA THỨ

14-06-2013 2:37 pm

Những người thổ dân Nam Phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô gái nhỏ của kẻ thù ḿnh trong rừng. Hắn đă bắt lấy cô gái và chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy vừa khóc đau đớn, c̣n tên hung thủ th́ vừa đi vừa đắc trí hô lớn: "Ta đă trả thù được rồi".

Mười mấy năm sau, cô bé đáng thương ấy đă lớn lên có gia đ́nh. Một hôm, có một người ăn xin đến gơ cửa nhà cô. Cô tức khắc nhận ra người hành khất chính là kẻ đă chặt tay cô cách đây mười mấy năm. Không một chút oán hờn, không một lời trả đũa, cô vội vàng vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ đă từng hành hạ ḿnh. Khi người hành khất đă ăn no rồi, người đàn bà liền đưa bàn tay cụt mất hai ngón cho ông ta xem và nói: “Cháu tha thứ cho ông”. Những câu chuyện cảm động về tha thứ cách quảng đại như vậy không hiếm trong lịch sử nhân loại.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, câu chuyện về sự tha thứ của Thiên Chúa đối với vua David đáng được chúng ta quan tâm. Vua David đă phạm tôi rất nặng: ngoại t́nh với vợ của Uria, rồi gửi Uria ra trận chiến để sau khi Uria chết, David lấy vợ của Uria. Tiên tri Nathan đă vạch tội Đavít, nhà vua đă khiêm tốn nh́n nhận rằng "tôi đă đắc tội với Chúa" và Chúa đă tha tội cho David. T́nh yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của David. Chính t́nh yêu này biến đổi nhà vua, với sự cộng tác chân thành của ḿnh, nhà vua được gọi là ‘thánh vua David’. Thực ra, t́nh yêu Thiên Chúa luôn xuống dồi dào cho tất cả mọi người. Vấn đề chính là sự cộng tác của mọi người với t́nh yêu đó. Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này, Đức Giêsu nói với ông Si-môn, một người Pharisiêu mời Đức Giêsu đến dùng bữa, rằng “tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đă được tha, bằng cớ là chị đă yêu mến nhiều.”

Thiên Chúa luôn tha thứ và Người mời gọi mỗi người chúng ta luôn sống tinh thần tha thứ. Tha thứ phải là phương châm hành động của mỗi người Kitô hữu. T́nh yêu đích thực được đo bằng sự tha thứ. Tha thứ mở cho chúng ta cánh cửa dẫn vào thâm cung nhiệm mầu của t́nh yêu Thiên Chúa và càng tha thứ người kitô hữu càng trở nên giống Thiên Chúa và có sức biến đổi con người và thế giới này tốt đẹp hơn theo ư định của Thiên Chúa. Không có cách biến đổi nào tốt hơn bằng cách yêu thương và tha thứ cho chính người lầm lỗi với ḿnh. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Rôma rằng: “Anh em đừng mắc nợ ǵ ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; v́ ai yêu người, th́ đă chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8). Nh́n lại cuộc đời của Phaolô, chúng ta thấy rằng, ban đầu, Phaolô ghét những người theo Đạo Chúa, ông t́m bắt những người theo Đạo Chúa, nhưng Chúa đă tha thứ và hoán cải ông, rồi chọn ông làm môn đệ Người.

Trong cuộc sống, chúng ta có kinh nghiệm rằng tha thứ không chỉ có ảnh hưởng tốt đến người được tha thứ mà c̣n ảnh hưởng tốt đến người biết tha thứ, bởi v́, khi ai đó không tha thứ th́ không có được tâm hồn b́nh an. Hận thù, lên án, hay chấp tội người khác không bao giờ được xem là những yếu tố xây dựng nhân cách con người xét trên b́nh diện tâm lư, xă hội, cũng như tôn giáo.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ư thức hơn t́nh yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, t́nh yêu bao phủ muôn vàn tội lỗi chúng ta. Xin Người giúp chúng ta biết luôn tha thứ để được thứ tha, biết luôn là người kiến tạo b́nh an để được b́nh an của Chúa, b́nh an mà thế gian không thể ban tặng (Ga 14,27).

Lm. Đặng Đ́nh Nên