Sống Lời Chúa

"Các con hăy sẵn sàng". Lc 12, 32-40

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"


CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - Năm C - Ngày 11/08/13

BÀI ĐỌC I Kn 18, 6-9
”Như Chúa đă làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đă làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy.”

Bài trích sách Khôn Ngoan. Chính đêm đó, cha ông chúng ta đă biết trước, để biết chắc ḿnh đă tin tưởng vào những lời thề nào mà được can đảm...
Dân Chúa đă mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. V́ như Chúa đă làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy. V́ những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đă lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện; ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đă xướng lên bài ca tụng của các tổ phụ.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 32, 1 và 12, 18-16, 20 và 22
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng ḿnh.

1- Người hiền đức, hăy hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ ḷng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng ḿnh.
2- Ḱa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nh́n xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
3- Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Người là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ ḷng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Người.

BÀI ĐỌC II Dt 11, 1-2, 8-12
”Ông mong đợi thành tŕ có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.”

Bài trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái.
Anh chị em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. V́ nhờ đức tin mà các tiền nhân đă nhận được bằng chứng tốt. Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lănh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết ḿnh đi đâu. như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacob, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. V́ chưng, ông mong đợi thành tŕ có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập. Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đă già, bởi v́ bà tin rằng Đấng đă hứa sẽ trung tín giữ lời. V́ thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một ḍng dơi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát băi biển.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Gioan 14, 5 Alleluia, Alleluia.

- Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.- Alleluia.

PHÚC ÂM LCHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - Năm C - Ngày 11/08/13

BÀI ĐỌC I Kn 18, 6-9
”Như Chúa đă làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đă làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy.”

Bài trích sách Khôn Ngoan. Chính đêm đó, cha ông chúng ta đă biết trước, để biết chắc ḿnh đă tin tưởng vào những lời thề nào mà được can đảm...
Dân Chúa đă mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. V́ như Chúa đă làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy. V́ những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đă lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện; ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đă xướng lên bài ca tụng của các tổ phụ.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 32, 1 và 12, 18-16, 20 và 22
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng ḿnh.

1- Người hiền đức, hăy hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ ḷng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng ḿnh.
2- Ḱa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nh́n xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
3- Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Người là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ ḷng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Người.

BÀI ĐỌC II Dt 11, 1-2, 8-12
”Ông mong đợi thành tŕ có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.”

Bài trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái.
Anh chị em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. V́ nhờ đức tin mà các tiền nhân đă nhận được bằng chứng tốt. Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lănh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết ḿnh đi đâu. như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacob, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. V́ chưng, ông mong đợi thành tŕ có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập. Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đă già, bởi v́ bà tin rằng Đấng đă hứa sẽ trung tín giữ lời. V́ thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một ḍng dơi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát băi biển.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Gioan 14, 5 Alleluia, Alleluia.

- Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.- Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 12, 32-40 "Các con hăy sẵn sàng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hăy thắt lưng, hăy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hăy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gơ cửa, th́ mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về c̣n thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, th́ phúc cho những đầy tớ ấy. Các con hăy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà ḿnh. Cho nên các con hăy sẵn sàng: v́ giờ nào các con không ngờ, th́ Con Người sẽ đến.”

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

THÁI ĐỘ SẴN SÀNG
09-08-2013 12:28 pm

Trong tất cả mọi chuyến bay, khi máy bay vừa cất cánh và đă ổn định đường bay, các tiếp viên hàng không đều chi dẫn cho hành khách phải làm những ǵ khi chẳng may máy bay gặp tai nạn. Sự việc này có nghĩa là mặc dù chuyến bay đă được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, nhưng người ta vẫn chưa dám chắc là sẽ an toàn 100 %, do đó phải chuẩn bị đối phó với những điều bất ngờ. Trong bài Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta những chỉ dẫn cho chuyến bay cuộc đời. Ngài bảo chúng ta phải luôn tỉnh thức sẵn sàng, như một người đầy tớ chuẩn bị sẵn mọi thứ để chờ chủ về bất cứ lúc nào.
Lời Chúa giáo huấn rất hợp lư, bởi cuộc sống con người bấp bênh. Càng sống nhiều năm, con người càng cảm nhận sự bấp bênh của cuộc đời: người ta có thể chết ở bất cứ tuổi nào, bất cứ ở đâu, và chết v́ bất cứ lư do nào. Ở những vùng thường bị lũ lụt, người ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để nếu có lũ th́ tài sản không bị hư hao. Vào mùa hè thường xảy ra hỏa hoạn, người ta cũng nhắc nhau lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đối với nhà cửa và tài sản, chúng ta biết chuẩn bị sẵn sàng, vậy tại sao không biết chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống đời đời?

Chuẩn bị sẵn sàng không chỉ có nghĩa là đă hoàn thành hết mọi việc phải làm, nhưng hơn thế nữa, lúc nào chúng ta cũng phải làm tốt việc bổn phận.

Một tu sĩ kia đang quét nhà trong tu viện. Chợt một người đến hỏi "Nếu một giờ nữa anh phải chết th́ anh sẽ làm ǵ?" Vị tu sĩ trả lời: "Tôi cứ tiếp tục quét nhà cho xong". Làm tốt việc bổn phận không phải chỉ là làm cho xong việc bổn phận đó, mà c̣n là làm cách vui vẻ và với ḷng yêu mến và tạ ơn. Cựu Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc, ông Dag Hammarskjold đă để lại câu sau đây: "Có ngày nào mà niềm vui th́ lớn c̣n nỗi buồn th́ nhỏ không?" Và chính ông trả lời: "Thưa có, ngày nào chúng ta biết sống với bổn phận và chu toàn bổn phận th́ ngày đó chúng ta sẽ thấy niềm vui thật lớn và thấy những nỗi buồn thật nhỏ nhoi". Thi hào Tagore cũng có một câu tương tự: "Đêm qua nằm ngủ tôi mơ thấy rằng đời là hạnh phúc. Khi tôi thức dậy, tôi đi phục vụ trong bổn phận. Tôi thấy rằng đời là an vui".

Dominicô Savio, vị Thánh trẻ được Thánh Don Bosco giáo dục. Don Bosco là một vị Thánh chuyên lo công việc giáo dục cho giới trẻ. Một hôm đang giờ chơi, Ngài hỏi các em nhỏ: “Nếu bây giờ Chúa gọi các con, các con sẽ làm ǵ?” Các em nhanh nhẩu trả lời. Em th́ nói là ḿnh sẽ vào Nhà Thờ cầu nguyện. Em th́ xin đi xưng tội. Em th́ nói là ḿnh sẽ chạy về xin lỗi ba má. Em th́ đi xin lỗi bạn... Thôi th́ đủ các thứ việc cần làm ngay. Chỉ riêng có Dominicô Savio, sau này đă trở thành vị Thánh, em trả lời: “Con vẫn tiếp tục chơi." Cha Thánh thắc mắc hỏi tại sao Dominicô Savio không làm như các bạn. Cậu trả lời: “Thưa Cha, v́ đây là giờ chơi, nên con vẫn chơi. C̣n việc Chúa gọi th́ con đă sẵn sàng để đáp lại bất cứ lúc nào, ngay cả bây giờ.”

Cha Julius Bussi, Ngày 14.1.1953, Ngài đang chăm sóc họ đạo Kansas đuợc bác sĩ báo tin Cha bị bệnh ung thư và chắc chắn không qua khỏi. Cha Julius Bussi b́nh thản nói lên: "Đó là hồng ân của Chúa, tôi có thời gian và tôi có thể dọn ḿnh ra đi theo ư Chúa muốn."

Thái độ sẵn sàng mời gọi chúng ta sống phó thác và trông cậy trong tỉnh thức và cầu nguyện.

LM Paul Chu Văn Chi
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hăy thắt lưng, hăy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hăy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gơ cửa, th́ mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về c̣n thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, th́ phúc cho những đầy tớ ấy. Các con hăy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà ḿnh. Cho nên các con hăy sẵn sàng: v́ giờ nào các con không ngờ, th́ Con Người sẽ đến.”

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

THÁI ĐỘ SẴN SÀNG
09-08-2013 12:28 pm

Trong tất cả mọi chuyến bay, khi máy bay vừa cất cánh và đă ổn định đường bay, các tiếp viên hàng không đều chi dẫn cho hành khách phải làm những ǵ khi chẳng may máy bay gặp tai nạn. Sự việc này có nghĩa là mặc dù chuyến bay đă được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, nhưng người ta vẫn chưa dám chắc là sẽ an toàn 100 %, do đó phải chuẩn bị đối phó với những điều bất ngờ. Trong bài Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta những chỉ dẫn cho chuyến bay cuộc đời. Ngài bảo chúng ta phải luôn tỉnh thức sẵn sàng, như một người đầy tớ chuẩn bị sẵn mọi thứ để chờ chủ về bất cứ lúc nào.
Lời Chúa giáo huấn rất hợp lư, bởi cuộc sống con người bấp bênh. Càng sống nhiều năm, con người càng cảm nhận sự bấp bênh của cuộc đời: người ta có thể chết ở bất cứ tuổi nào, bất cứ ở đâu, và chết v́ bất cứ lư do nào. Ở những vùng thường bị lũ lụt, người ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để nếu có lũ th́ tài sản không bị hư hao. Vào mùa hè thường xảy ra hỏa hoạn, người ta cũng nhắc nhau lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đối với nhà cửa và tài sản, chúng ta biết chuẩn bị sẵn sàng, vậy tại sao không biết chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống đời đời?

Chuẩn bị sẵn sàng không chỉ có nghĩa là đă hoàn thành hết mọi việc phải làm, nhưng hơn thế nữa, lúc nào chúng ta cũng phải làm tốt việc bổn phận.

Một tu sĩ kia đang quét nhà trong tu viện. Chợt một người đến hỏi "Nếu một giờ nữa anh phải chết th́ anh sẽ làm ǵ?" Vị tu sĩ trả lời: "Tôi cứ tiếp tục quét nhà cho xong". Làm tốt việc bổn phận không phải chỉ là làm cho xong việc bổn phận đó, mà c̣n là làm cách vui vẻ và với ḷng yêu mến và tạ ơn. Cựu Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc, ông Dag Hammarskjold đă để lại câu sau đây: "Có ngày nào mà niềm vui th́ lớn c̣n nỗi buồn th́ nhỏ không?" Và chính ông trả lời: "Thưa có, ngày nào chúng ta biết sống với bổn phận và chu toàn bổn phận th́ ngày đó chúng ta sẽ thấy niềm vui thật lớn và thấy những nỗi buồn thật nhỏ nhoi". Thi hào Tagore cũng có một câu tương tự: "Đêm qua nằm ngủ tôi mơ thấy rằng đời là hạnh phúc. Khi tôi thức dậy, tôi đi phục vụ trong bổn phận. Tôi thấy rằng đời là an vui".

Dominicô Savio, vị Thánh trẻ được Thánh Don Bosco giáo dục. Don Bosco là một vị Thánh chuyên lo công việc giáo dục cho giới trẻ. Một hôm đang giờ chơi, Ngài hỏi các em nhỏ: “Nếu bây giờ Chúa gọi các con, các con sẽ làm ǵ?” Các em nhanh nhẩu trả lời. Em th́ nói là ḿnh sẽ vào Nhà Thờ cầu nguyện. Em th́ xin đi xưng tội. Em th́ nói là ḿnh sẽ chạy về xin lỗi ba má. Em th́ đi xin lỗi bạn... Thôi th́ đủ các thứ việc cần làm ngay. Chỉ riêng có Dominicô Savio, sau này đă trở thành vị Thánh, em trả lời: “Con vẫn tiếp tục chơi." Cha Thánh thắc mắc hỏi tại sao Dominicô Savio không làm như các bạn. Cậu trả lời: “Thưa Cha, v́ đây là giờ chơi, nên con vẫn chơi. C̣n việc Chúa gọi th́ con đă sẵn sàng để đáp lại bất cứ lúc nào, ngay cả bây giờ.”

Cha Julius Bussi, Ngày 14.1.1953, Ngài đang chăm sóc họ đạo Kansas đuợc bác sĩ báo tin Cha bị bệnh ung thư và chắc chắn không qua khỏi. Cha Julius Bussi b́nh thản nói lên: "Đó là hồng ân của Chúa, tôi có thời gian và tôi có thể dọn ḿnh ra đi theo ư Chúa muốn."

Thái độ sẵn sàng mời gọi chúng ta sống phó thác và trông cậy trong tỉnh thức và cầu nguyện.

LM Paul Chu Văn Chi