Sống Lời Chúa
Người thông luật trả lời: “Kẻ đă tỏ ḷng thương xót với người ấy”.
Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hăy đi và làm như vậy.

(Nhạc background: "Cho Con Biết Yêu Thương" với tiếng hát Kim Cúc.)

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – Năm C - Ngày 14/07/13

BÀI ĐỌC I Deut 30, 10-14
“Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi.”

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Môisen nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hăy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đă được ghi chép trong sách Luật này, hăy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết ḷng và hết linh hồn các ngươi.
Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không qúa khó khăn cũng không qúa sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: “Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?”. Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: “Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đă truyền dạy?”. Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong ḷng các ngươi, để các ngươi thực thi.”

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 68,14 và 17, 30-31, 33-34, 36ab và 37
Các bạn khiêm cung, các bạn t́m kiếm Chúa, ḷng các bạn hăy hồi sinh.

1. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ t́nh thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con v́ ḷng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nh́n đến tấm thân con.
2. Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Người với bài tri ân.
3. Các bạn khiêm cung, hăy nh́n coi và hoan hỉ, các bạn t́m kiếm Chúa, ḷng các bạn hăy hồi sinh: V́ Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù.
4. V́ Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết thành tŕ của Giuđa, con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất nầy, và tại đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư.

BÀI ĐỌC II Col 1, 15-20.
“Mọi vật đă được tạo thành nhờ Người và trong Người”

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Colossê.
Đức Giêsu Kitô là h́nh ảnh của Thiên Chúa vô h́nh, là trưởng tử mọi tạo vật; v́ trong Người muôn loài trên trời dưới đất đă được tác thành, mọi vật hữu h́nh và vô h́nh, dù là các Bệ thần hay là Quản thần, dù là Chủ thần hay là Quyền thần: Mọi vật đă được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thủy và là Trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. V́ chưng, Thiên Chúa đă muốn đặt tất cả viên măn nơi Người, và Thiên Chúa đă giao ḥa vạn vật nhờ Người và v́ Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban ḥa b́nh trên trời dưới đất.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Lc 19, 38 Alleluia, alleluia.-
Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, b́nh an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.- Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 10, 25-37. “Ai là anh em của tôi”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm ǵ để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề Luật đă chép như thế nào? Ông đọc thấy ǵ trong đó?”. Ông trả lời: “Ngươi hăy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi heat ḷng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hăy thương mến an hem như chính ḿnh”. Chúa Giêsu nói: “Ông đă trả lời đúng, hăy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa ḿnh, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em tôi?”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. T́nh cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động ḷng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa ḿnh, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: “Ong hăy săn sóc người ấy và ngoài ra c̣n tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông”. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đă tỏ ḷng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hăy đi và làm như vậy.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

SỐNG BÁC ÁI YÊU THƯƠNG
12-07-2013 3:42 pm

Hôm nay, Chúa cũng mời gọi các tín hữu Kitô hăy sống bác ái yêu thương theo h́nh ảnh người Samaritanô nhân hậu trong tin Mừng Luca hôm nay. Khi Chúa Giêsu đưa ra h́nh ảnh t́nh yêu bác ái của người Samaritano nhân hậu đối với người bị nạn, Người nói với nhà thông luật: "Ông hăy đi và làm như vậy."

H́nh ảnh người Samaritanô nhân hậu, c̣n thấy được nơi Chân Phước Frederick Ozanam (1813-1853). Ngài phục vụ người nghèo ở Paris và thu hút những người khác cùng phục vụ người nghèo khắp thế giới, qua Hội Vincent de Paul, công việc của ngài vẫn tiếp tục cho tới ngày nay trên toàn thế giới.

H́nh ảnh người Samaritanô nhân hậu nơi Cha Maximilien Kolbe xin chết thay cho bạn tù, hay nơi Thánh Martino Porres bán ḿnh làm nô lệ thay cho người khác, hoặc nơi cha Damien tông đồ người cùi tại Molokai. Báo chí Pháp đăng h́nh của Cha Damien sau mấy chục năm phục vụ trong trại cùi, ghép cạnh h́nh cha hồi c̣n trẻ. Tấm h́nh gây xúc động cho biết bao con người v́ t́nh bác ái và yêu thương của Ngài.

Như thế, Đức Kitô lấy h́nh ảnh người Samaritanô nhân hậu dạy chúng ta bài học Sống Bác Ái Yêu Thương. Trước hết, hăy sống bác ái yêu thương ngay trong đời sống gia đ́nh: "Charity begins at home." Bác ái bắt đầu từ gia đ́nh. Sau đó, Sống Bác Ái yêu Thương lan tỏa sang những người chung quanh, nhất là những người nghèo hèn, yếu đuối, cô thân, và cô thế.

"Người thành công nhất là người biết sống yêu thương bác ái và phục vụ cho đồng loại nhiều nhất." H́nh ảnh người Samaritanô nhân hậu c̣n t́m thấy nơi Bác Sĩ Albert Shweitzer (1875-1965). Bác sĩ Albert Schweitzer đậu bác sĩ tại Đại học Strasbourg. Ông cưới chị Helène Breslaw. Hai người chấp nhận sang Phi Châu cùng làm việc bác ái yêu thương giúp đỡ các người nghèo tại đây. Tại nơi nghèo nàn này, suốt ngày, Albert giúp đỡ người nghèo qua vai tṛ bác sĩ, và vợ ông, Hélène Breslaw làm y tá phục vụ trong bác ái yêu thương xuyên suốt 43 năm trời. Ông được giải thưởng Nobel ḥa b́nh năm 1952. Albert Schweitzer đă nói: "Người hạnh phúc thật là người biết t́m cách sống thiện ích cho người khác".

Do đó, qua h́nh ảnh người Samaritanô nhân hậu trong Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta Sống Bác Ái và Yêu Thương trong đời sống gia đ́nh và xă hội, để cùng nhau xây dựng một thế giới trong b́nh an, yêu thương, bác ái, và hạnh phúc.

LM Phaolô Chu Văn Chi.