Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - Năm C - Ngày 25/07/2010

BÀI ĐỌC I Gen 18, 20-32
Lạy Chúa nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận.

Bài trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Chúa phán: Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đă gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rơ.
Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn c̣n đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: Chớ th́ Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành v́ năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu! Chúa phán cùng Abraham rằng: Nếu Ta t́m thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ v́ họ mà tha thứ cho cả thành. Abraham thưa lại: Dù tôi chỉ là tro bụi, tôi đă bắt đầu nói, nên tôi xin thưa cùng Chúa tôi. Nếu trong số năm mươi người công chính đó c̣n thiếu năm người th́ sao? V́ bốn mươi lăm người công chính Chúa có tàn phá cả thành không? Chúa phán: Nếu Ta t́m thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá hủy cả thành. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: Nhưng nếu có bốn mươi người th́ Chúa sẽ làm ǵ?Chúa phán: Ta sẽ v́ bốn mươi người đó mà sẽ không trừng phạt cả thành. Abraham thưa: Lạy Chúa, nếu tôi lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận, Nếu ở đây t́m được ba mươi người công chính th́ sao?. Chúa phán: Nếu Ta t́m được ba mươi người, Ta sẽ không phạt. Abraham nói: V́ tôi đă trót nói th́ tôi sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành t́m được hai mươi người công chính th́ sao?. Chúa phán: V́ hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát. Abraham thưa: Lạy Chúa xin đừng nổi giận, tôi chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu t́m được mười người công chính ở đó th́ sao?. Chúa phán: V́ mười người đó, Ta sẽ không tàn phá.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 137, 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8
Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đă nhậm lời con.

1- Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết ḷng, v́ Chúa đă nghe lời miệng con xin; trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp ḿnh thờ lạy bên thánh điện Người.
2- Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, v́ ḷng nhân hậu và trung hành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con, Chúa đă ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.
3- Quả thật Chúa cao cả và thương nh́n kẻ khiêm cung, c̣n người kiêu ngạo th́ Người ngó tự đàng xa. Nếu con đi giữa cảnh gian truân, Chúa giữ ǵn con sống, Chúa ra tay phản đối, quân thù con giận dữ.
4- Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành, Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đă khởi sự, lạy Chúa, ḷng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Người.

BÀI ĐỌC II Col 2. 12-14
Người đă khiến anh chị em chung sống với Người và tha thou mọi tội lỗi.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.
Anh chị em thân mến, nhờ phép Rửa Tội, anh chị em đă được mai táng làm một với Đức Kitô, anh chị em cũng được sống lại với Người, bởi đă tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đă cho Người từ cơi chết sống lại. Anh chị em vốn đă chết v́ tội lỗi anh chị em, và bởi không cắt b́ tính xác thịt của anh chị em như Thiên Chúa đă cho anh chị em được chung sống với Người, Người đă ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đă hủy bỏ văn tự bất lợi cho chúng ta, v́ làm cho chúng ta bị kết án; Người đă hủy bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Lc, 19, 38

Alleluia, Alleluia.- Chúc tụng ĐứcVua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, b́nh an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời.- Alleluia.

ú Lc 11. 1-13
Các ngươi hăy xin th́ sẽ được.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đă dạy môn đệ ôn. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hăy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha tội cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha cho những người có lỗi với chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi sa chước cám dỗ. Và Người c̣n bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi xin cho tôi vay ba chiếc bánh v́ tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có ǵ thiết đăi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, v́ cửa đă đóng, các con tôi và tôi đă lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy v́ t́nh bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là v́ sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những ǵ anh ta cần. Và Thầy bảo các con: Các con hăy xin th́ sẽ được, hăy t́m th́ sẽ gặp, hăy gơ th́ sẽ mở cho. V́ hễ ai xin th́ sẽ được, ai t́m th́ gặp, ai gơ th́ sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó ḥn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay v́ cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, c̣n biết cho con cái ḿnh những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

SỐNG VÀ CẦU NGUYỆN
23-07-2010 3:15 pm

Paul Marshall Johnson 49 tuổi bị bắt cóc tại Saudi Arabia do nhóm khủng bố Al-Qaeda. Người con 28 tuổi không có tôn giáo ở nhà tại Florida đang t́m người để dạy anh cầu nguyện. Anh nói anh cần thiết để đến Nhà Thờ cầu nguyện. Anh Paul Johnson con thứ 3 tâm sự ngày 14.6.2004: “Tôi muốn đi và t́m kiếm xem ai có thể giúp tôi cầu nguyện. Tôi muốn cha tôi trở về nhà b́nh an.” Một con người khao khát niềm tin và cầu nguyện khi gặp gian nan. Paul Johnson đă cầu nguyện liên tục và cậy trông trong cuộc sống.

Trong Sách Sáng Thế Kư kể lại sự kiện dân thành Sôđôma phạm tội quá nhiều, Thiên Chúa cho Abraham biết Ngài sẽ cho lửa từ trời xuống thiêu huỷ thành này. Abraham đă cầu nguyện và mặc cả với Chúa rằng nếu trong thành có một số người công chính th́ xin Chúa tha cho cả thành. Chúa đồng ư, và Abraham đă hạ dần con số những người công chính: từ 50 xuống 45, rồi 40, 30, 20 và 10. Rất tiếc là Abraham đă dừng lại ở đó, không dám hạ thấp xuống nữa. Thiên Chúa đă nhận lời của Abraham và tha thứ cho dân thành Sôđôma.

Bài đọc 2 trong Thư Thánh Phaolô gửi Tín Hữu Colossê. Ngài giải thích những hiệu quả của bí tích Rửa tội giúp chúng ta chết đi cho con người cũ yếu hèn để sống lại thành con người mới kết hợp với Đức Kitô đồng thời tha thứ mọi tội lỗi trước đây của chúng ta.

Bài Tin Mừng Luca Chúa Giêsu dạy chúng ta Kinh Lạy Cha và cho chúng ta hiểu được hiệu quả của Cầu Nguyện trong cuộc sống. Ngài mời gọi chúng ta sống cầu nguyện liên tục, kiện tŕ, khiêm tốn, tin tưởng, và cậy trông trong suốt cả cuộc đời.
H́nh ảnh khiêm tốn trong lời cầu nguyện qua sự kiện Thánh Clément Hofbauer đi xin đồ viện trợ nuôi các cô nhi. Ngài vào một quán ăn, có ba người đang đánh bạc. Ngài xin họ góp phần vào công việc từ thiện. Một người chửi bới, rồi nhổ vào mặt Ngài. Thánh nhân lặng lẽ rút khăn tay lau mặt và nhẹ nhàng nói: "Đó là phần ông cho tôi. C̣n phần cho các cô nhi của tôi đâu?" Tay cờ bạc kinh ngạc đến thẹn thùng, rồi dốc túi đưa hết cho ngài. H́nh ảnh này cũn phản ảnh lời cầu nguyện khiêm tốn của chúng ta.
Chúa Giêsu dạy chúng ta sống và cầu nguyện với Kinh Lạy Cha trong thái độ tin tưởng, khiêm tốn, cậy trông và phó thác. Người cũng dạy chúng ta phải cầu nguyện kiên tŕ, liên tục, và măi măi không ngừng trong cuộc sống.

Lm Paul Chu Văn Chi.