Sống Lời Chúa

NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – Năm C - Ngày 22/08/2010

BÀI ĐỌC I Is 66: 18-21
”Chúng dẫn tất cả anh chị em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán: “Ta đă biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nh́n thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi Châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ư đại lợi và Hy lạp, đến những ḥn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh chị em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi vơng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy. V́ chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới, đứng vững trước mặt Ta thế nào, th́ ḍng dơi ngươi và danh tánh các ngươi, sẽ vững bền như vậy”.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 116, 1, 2.

Hăy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.

1. Toàn thể chư dân, hăy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hăy chúc tụng Người.

2. V́ t́nh thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mănh liệt, và ḷng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.

BÀI ĐỌC II Hebr 12, 5-7, 11-13
“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do thái.
Anh chị em thân mến, anh chị em đă quên lời yên ủi tôi nói với anh chị em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; v́ Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đ̣n kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh chị em hăy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: v́ có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả b́nh an công chính cho những ai được sửa dạy. V́ thế, anh chị em hăy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh chị em đi, anh chị em hăy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Joan 14, 23.

Alleluia, alleluia.- Nếu ai yêu Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.- Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 13, 22-30
“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong Nước Chúa”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: Các ngươi hăy cố gắng vào qua cửa hẹp, v́ Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ t́m vào mà không vào được. Khi chủ nhà đă vào và đóng cửa lại, th́ lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gơ cửa mà rằng: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đă ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đă giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hăy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, c̣n các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Bước Qua Cửa Hẹp Để Biến Đổi Tâm Hồn
21-08-2010 12:21 pm

Tin mừng hôm nay đưa ra h́nh ảnh cửa hẹp để cảnh tỉnh mỗi người chúng ta hăy sống cuộc sống thánh thiện phù hợp với Tin Mừng. Trên đường lên Gêrusalem một người trong đám đông hỏi Chúa: Lạy thầy phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? (Lk 13:23). Một câu hỏi dường như phát xuất từ sự ṭ ṃ và chỉ chú trọng đến con số, v́ vậy qua câu trả lời, Chúa nhấn mạnh rằng điều quan trọng cần chú ư là cách chuẩn bị để bất cứ lúc nào, khi sự việc xảy đến, chúng ta cũng luôn sẵn sàng chứ không phải bao nhiêu người sẽ được cứu độ. Người muốn đặt lại câu hỏi cho đúng: Ai sẽ được cứu rỗi? Và muốn được cứu rỗi th́ phải làm ǵ?

Ai sẽ được cứu rỗi? Tin mừng hôm nay trả lời: Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa (Lk 13:29). Nghĩa là tất cả mọi người, v́ thế không ai được phép tự cho rằng ḿnh thuộc thành phần được tuyển chọn cho nên chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Điều kiện để được cứu rỗi là qua cửa hẹp (Lk 13:24), là từ bỏ chính ḿnh và vác thập giá hằng ngày mà theo Ta (Lk 9:27, 14:27). Ăn uống cùng bàn và nghe Chúa giảng dạy tuy là một điều cần thiết nhưng đó chỉ là dấu hiệu bên ngoài vẫn chưa hội đủ điều kiện để được cứu rỗi. Chúng tôi đă ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đă giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới (Lk 13:24-25).

Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới là lời cảnh tỉnh rằng nếu chỉ cho người khác nh́n thấy mối liên hệ bên ngoài giữa chúng ta với Chúa như chỉ làm một vài việc tốt nhân danh Chúa th́ chưa đủ. Chúng ta vẫn măi là khách lạ nếu chỉ nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành. Giuda đă ăn uống cùng bàn với Chúa, nghe giáo huấn của Người, được sai đi rao giảng nước trời và cũng đă nhân danh Chúa mà trừ quỉ và làm nhiều phép lạ ( Mt 10:8) nhưng ông chưa bao giờ nhận ra Chúa là ai. Ông chưa bao giờ kết hiệp mật thiết với Chúa và cũng chưa bao giờ trở nên thành viên đích thực trong gia đ́nh của Chúa. Việc theo Chúa của ông phát xuất từ bên ngoài chứ không phải từ trong tâm hồn.

Tin mừng hôm nay dạy rằng để được cứu độ, Chúa không xét đến địa vị, danh vọng mà chúng ta đang có nhưng là quyết tâm cá nhân theo liền với cách sống liên lỉ trong hành tŕnh bước qua cửa hẹp. Chúng ta phải trở thành con người mà chúng ta đang ăn uống với – một Kitô khác - chứ không phải chỉ ngồi ăn uống cùng bàn với Chúa. Chúng ta phải để Chúa ngự vào tâm hồn và cho phép Chúa thực hiện công việc của Người qua chúng ta. Chúng ta phải biến đổi tâm hồn chứ không phải chỉ biến đổi h́nh thức bên ngoài. Biến đổi tâm hồn sẽ làm cho cuộc sống chúng ta toả chiếu sự thánh thiện, khôn ngoan, đạo đức và bác ái. Nhờ sự biến đổi tâm hồn và hành động phát sinh từ sự biến đổi đó Chúa sẽ nhận ra h́nh ảnh của Người qua chúng ta mà mở cửa để chúng ta bước vào.

LM FX Nguyễn Văn Tuyết
(Trích Website:www.vietcatholicsydney.net)